Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Adıyaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde Düzenlenen Adli Travmatolojiyi İlgilendiren Raporların Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 36, Issue 3, 109 - 118, 14.12.2022

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Adıyaman ilinde adli rapor düzenlenen olguların verilerinin elde edilmesi, aralarındaki ilişkilerin değerlendirilmesi, sonuçların ülkemizde ve bölgemizde yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılması amaçlandı. Yöntem: Çalışmada Adıyaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nde 01.06.2015-01.06.2020 tarihleri arasında düzenlenen 764 adli rapor retrospektif olarak sosyodemografik özellikleri, yaralanma bölgesi, rapor sonucu ve ildeki adli olay çeşitliliği gibi değişkenler açısından incelendi. Bulgular: Olguların 633'ü (%82,9) erkek, 131'i (%17,1) kadındı. Olay türleri arasında; darp eyleminin %58,5 oranı ile (n = 447) en sık olduğu gözlendi. Erkek olgularda kesici delici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması ve birden çok nedenli yaralanmalar; kadın olgularda ise darp ve araç içi trafik kazası olay türleri daha sık görüldü. Çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde kaza nedenli yaralanmalar, yetişkin dönemde ise kasıtlı yaralanmalar daha sık saptandı. Darp kaynaklı olaylarda yaşamsal tehlike olması, belirgin düşük orandaydı. Erkeklerin kadınlara göre yaralanmalarının daha ciddi sonuçlandığı anlaşıldı. Sonuç: Benzer çalışmalar ile uyumlu şekilde, çalışmadaki olguların genellikle erkek, genç yetişkin dönemde oldukları ve adli olayların genellikle darp ve trafik kazaları olduğu gözlendi. Dünya genelinde, bireyler arası ilişkilerin ve karşılıklı hoşgörünün zayıflaması, özellikle genç bireyler arasında, şiddet ve suç davranışlarının artmasına yol açmaktadır. Şiddet olaylarının önlenmesi ve azaltılması için, kurumlar arası iş birliği ve disiplinler arası çalışmalar arttırılarak devam etmelidir.

References

 • Göçeoğlu ÜÜ, Balcı Y, Erbaş M, Demir ES, Kadı G. Evaluation of Young People of Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital Outpatient Clinic of Forensic Medicine. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University, 2019;6(3):129-34.
 • Celik Y, Kiliboz T, Dogan B, Garbioglu A, Simsek U, Karbeyaz K. Evaluation of forensic reports in terms of life-threatining criteria. Osmangazi Journal of Medicine, 2021; 43(4):308-17.
 • Demir V, Korkmaz M, Uysal C, Erten Bucaktepe PG, Bucaktepe A, Çelepkolu T. Knowledge and Attitudes of Senior Students of the Faculty of Medicine and Doctors who Specialist Training on Forensic Reports. Konuralp Tıp Derg. 2019;11:190–4.
 • Ketenci HÇ, Kır MZ, Başbulut AZ, Beyhun NE. Evaluation Of Cases Referred to The Council of Forensic Medicine Erzurum Branch Office. J For Med, 2013;27(2):87-93.
 • Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Adli Tıp Derneği. Haziran-2005. Güncelleme: Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın MH. Haziran-2013. https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-11-15.pdf Erişim Tarihi: 22.08.2022.
 • Balcı Y, Çolak B, Gürpınar K, Anolay NN. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi. https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf Erişim Tarihi: 22.08.2022.
 • Akbaba M, Isır AB, Karaarslan B, Dülger HE. Evaluation of the Forensic Reports Documented at the Department of Forensic Medicine of Gaziantep University (2005-2011). The Bulletin of Legal Medicine, 2012;17(2):10-8.
 • Tıraşçı Y, Durmaz U, Altınal A, Bulut K, Özdemir Y, Cengiz D, Uysal C, Gören S. A Retrospective Evaluation of Judicial Reports Issued by Forensic Medicine Department of Dicle University. Dicle Medical Journal, 2016;43(3):424-30.
 • Uluçay T, Ziver A, Zeyfeoğlu Y, Yavuz MS, Aşırdizer M. The evaluation of cases which applied to forensic medicine polyclinic of medical faculty of Celal Bayar University. Turkish Journal of Forensic Medicine, 2006;20(2):22-9.
 • Sehlikoglu K, Kafadar H. Assessing of the forensic reports documented by forensic medicine polyclinic of Adiyaman education and research hospital in 2017-2018. Ann Med Res 2021;28(8):1483-9.
 • Güven FMK, Bütün C, Beyaztaş FY, Eren ŞH, Korkmaz İ. Evaluation of Forensic Cases Admitted to Cumhuriyet University Hospital. Meandros Medical And Dental Journal, 2009;10(3):23-8.
 • Çakır G, Şenol E. Assessing the forensic reports documented by forensic medicine polyclinic of Karşıyaka state hospital in 2015. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, 2017;27(2):114-20.
 • Karabağ G, Yavuz MS, Akın U, Aydın F, Aydın Y. Evaluation of Female Forensic Cases Applied to the Forensic Medicine Outpatient Clinic of Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hospital Between 2015-2019. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021;8(3):449-58.
 • Gök Y, Balcı Y, Ünüvar Göçeoğlu Ü, Ersoy B. Evaluation of Gender Differences in Adults Forensic Cases. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, 2020;17(2):133-41.
 • Canverenler S, Ünüvar Göçeoğlu Ü, Balcı Y. Evaluation of Bone Fractures in Patients Admitted to the Forensic Medicine Outpatient Clinic: Descriptive Research. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, 2022;19(1):20-9.
 • Çetin ZE, Teyin A, Birben B, Çetin B, Şahiner GG, Hamamcı M. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi Evaluation Of Judical Reports Prepared İn The Emergency Department. Bozok Tıp Dergisi, 2018;8(4):34-40.
 • Koylu S, Karbeyaz K. The Evaluation of the Relationship Between Alcohol and Forensic Cases Admitted to Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine. Osmangazi Journal of Medicine, 2018;41(3):216-25.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2020, Yayım Tarihi: 05 Mart 2021, Sayı: 37221, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221, Erişim Tarihi: 26.08.2022.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2021, Yayım Tarihi: 04 Mart 2022, Sayı: 45635, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635, Erişim Tarihi: 26.08.2022.
 • Aktas N, Gulacti U, Lok U, Aydin I, Borta T, Celik M. Characteristics of the traumatic forensic cases admitted to emergency department and errors in the forensic report writing. Bulletin of Emergency & Trauma, 2018;6(1):64-70.
 • Karanfil R, Zeren C. The Retrospective Evaluation Of Cases Applied To Forensic Medicine Department of Medical Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam Unıversıty Between 2009-2010. Turkish Journal of Forensic Medicine, 2011;25(3):183-90.
 • Akgun FS. Evaluation of the admitted forensic cases to the emergency department. Medicine Science, 2019;8(1):166-8.
 • Lewis SJ, Arseneault L, Caspi A, Fisher HL, Matthews T, Moffitt TE, et al. The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disorder in a representative cohort of young people in England and Wales. The Lancet Psychiatry, 2019;6(3):247-256.
 • Hazra D, Nekkanti, AC, Prabhakar Abhilash KP. Injury pattern and outcome of assault victims: An emergency department perspective. Arch Trauma Res, 2020;9:154-9.
 • Ballesteros MF, Williams DD, Mack KA, Simon TR, Sleet DA. The epidemiology of unintentional and violence-related injury morbidity and mortality among children and adolescents in the United States. International journal of environmental research and public health, 2018;15(4):616.
 • Yener Z. The evaluation of the forensic reports referred to council of forensic medicine, Yalova region, Turkey, 2014-2016. Med Sci, 2018;7:283-9.
 • Koca Yavuz T, Kaya K, Hilal A. Evaluation of the Physical and Sexual Violence Cases Against Women Applied to the Department of Forensic Medicine of Çukurova Unıversity Medical Department in 2019. Journal of Harran University Medical Faculty, 2021;18(2):284-9.
 • Köksal Ö, Özdemir F, Bulut M, Eren Ş. Analysis of Patients With Stabbing Injuries Who Applied to Emergency Department of Uludag University Hospital. J Uludag University Faculty of Med, 2009;35(2):63-7.
 • Ertekin A. Analysis of patients admitted to the emergency department with gunshot wounds. J Surg Med, 2021;5(5):482-5.
 • Yapıcı G, Bilgin NG. Evaluation of Forensic Cases Due To Injury Admitted To Mersin University Hospital in 2010. TAF Prev Med Bull,2014;13(6):459-64.
 • Wong K, Petchell J. Severe trauma caused by stabbing and firearms in metropolitan Sydney, New South Wales, Australia. ANZ Journal of Surgery, 2005;75(4):225-30.

Evaluation of the Forensic Traumatology Related Reports Documented at The Council of Forensic Medicine, “XXX” Branch Office

Year 2022, Volume 36, Issue 3, 109 - 118, 14.12.2022

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to obtain the data of the cases that forensic reports were documented in the province of "xxx", to evaluate the relations between the variables, and to discuss the observed results by comparing with similar studies conducted in our country and region. Methods: In the study, 764 forensic reports prepared between 01.06.2015 and 01.06.2020 at The Council of Forensic Medicine, “XXX” Branch Office were examined retrospectively in terms of variables such as sociodemographic characteristics, area of injury, the results of reports and diversity of forensic events in the province. Results: Of the cases, 633 (82.9%) were male and 131 (17.1%) were female. Among the incident types; battery was the most common with 58.5% (n = 447). It was seen that stabbing injuries, gunshot injuries and multiple-cause injuries in male cases were more common. In female cases, battery and in-vehicle traffic accidents were more common. Accidental injuries were more common in childhood and elderly aged, while intentional injuries were more common in adulthood. The incidence of life-threatening injuries in battery-related incidents was significantly low. It was understood that men's injuries were more serious than women's. Conclusion: Obtained results were consistent with similar studies. It was observed that the cases in the study were generally male and young adults, and forensic incidents were mostly battery and traffic accidents. The weakening of interpersonal relations and mutual tolerance leads to an increase in violence and criminal behavior, especially among young people around the worldwide. In order to prevent and reduce violence, inter-institutional cooperation and interdisciplinary studies should be increased and continued.

References

 • Göçeoğlu ÜÜ, Balcı Y, Erbaş M, Demir ES, Kadı G. Evaluation of Young People of Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital Outpatient Clinic of Forensic Medicine. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University, 2019;6(3):129-34.
 • Celik Y, Kiliboz T, Dogan B, Garbioglu A, Simsek U, Karbeyaz K. Evaluation of forensic reports in terms of life-threatining criteria. Osmangazi Journal of Medicine, 2021; 43(4):308-17.
 • Demir V, Korkmaz M, Uysal C, Erten Bucaktepe PG, Bucaktepe A, Çelepkolu T. Knowledge and Attitudes of Senior Students of the Faculty of Medicine and Doctors who Specialist Training on Forensic Reports. Konuralp Tıp Derg. 2019;11:190–4.
 • Ketenci HÇ, Kır MZ, Başbulut AZ, Beyhun NE. Evaluation Of Cases Referred to The Council of Forensic Medicine Erzurum Branch Office. J For Med, 2013;27(2):87-93.
 • Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Adli Tıp Derneği. Haziran-2005. Güncelleme: Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın MH. Haziran-2013. https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-11-15.pdf Erişim Tarihi: 22.08.2022.
 • Balcı Y, Çolak B, Gürpınar K, Anolay NN. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi. https://www.atk.gov.tr/tckyaralama24-06-19.pdf Erişim Tarihi: 22.08.2022.
 • Akbaba M, Isır AB, Karaarslan B, Dülger HE. Evaluation of the Forensic Reports Documented at the Department of Forensic Medicine of Gaziantep University (2005-2011). The Bulletin of Legal Medicine, 2012;17(2):10-8.
 • Tıraşçı Y, Durmaz U, Altınal A, Bulut K, Özdemir Y, Cengiz D, Uysal C, Gören S. A Retrospective Evaluation of Judicial Reports Issued by Forensic Medicine Department of Dicle University. Dicle Medical Journal, 2016;43(3):424-30.
 • Uluçay T, Ziver A, Zeyfeoğlu Y, Yavuz MS, Aşırdizer M. The evaluation of cases which applied to forensic medicine polyclinic of medical faculty of Celal Bayar University. Turkish Journal of Forensic Medicine, 2006;20(2):22-9.
 • Sehlikoglu K, Kafadar H. Assessing of the forensic reports documented by forensic medicine polyclinic of Adiyaman education and research hospital in 2017-2018. Ann Med Res 2021;28(8):1483-9.
 • Güven FMK, Bütün C, Beyaztaş FY, Eren ŞH, Korkmaz İ. Evaluation of Forensic Cases Admitted to Cumhuriyet University Hospital. Meandros Medical And Dental Journal, 2009;10(3):23-8.
 • Çakır G, Şenol E. Assessing the forensic reports documented by forensic medicine polyclinic of Karşıyaka state hospital in 2015. The Journal of Tepecik Education and Research Hospital, 2017;27(2):114-20.
 • Karabağ G, Yavuz MS, Akın U, Aydın F, Aydın Y. Evaluation of Female Forensic Cases Applied to the Forensic Medicine Outpatient Clinic of Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hospital Between 2015-2019. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2021;8(3):449-58.
 • Gök Y, Balcı Y, Ünüvar Göçeoğlu Ü, Ersoy B. Evaluation of Gender Differences in Adults Forensic Cases. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, 2020;17(2):133-41.
 • Canverenler S, Ünüvar Göçeoğlu Ü, Balcı Y. Evaluation of Bone Fractures in Patients Admitted to the Forensic Medicine Outpatient Clinic: Descriptive Research. Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine and Forensic Sciences, 2022;19(1):20-9.
 • Çetin ZE, Teyin A, Birben B, Çetin B, Şahiner GG, Hamamcı M. Acil Serviste Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi Evaluation Of Judical Reports Prepared İn The Emergency Department. Bozok Tıp Dergisi, 2018;8(4):34-40.
 • Koylu S, Karbeyaz K. The Evaluation of the Relationship Between Alcohol and Forensic Cases Admitted to Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine Department of Forensic Medicine. Osmangazi Journal of Medicine, 2018;41(3):216-25.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2020, Yayım Tarihi: 05 Mart 2021, Sayı: 37221, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221, Erişim Tarihi: 26.08.2022.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiklerle Kadın, 2021, Yayım Tarihi: 04 Mart 2022, Sayı: 45635, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635, Erişim Tarihi: 26.08.2022.
 • Aktas N, Gulacti U, Lok U, Aydin I, Borta T, Celik M. Characteristics of the traumatic forensic cases admitted to emergency department and errors in the forensic report writing. Bulletin of Emergency & Trauma, 2018;6(1):64-70.
 • Karanfil R, Zeren C. The Retrospective Evaluation Of Cases Applied To Forensic Medicine Department of Medical Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam Unıversıty Between 2009-2010. Turkish Journal of Forensic Medicine, 2011;25(3):183-90.
 • Akgun FS. Evaluation of the admitted forensic cases to the emergency department. Medicine Science, 2019;8(1):166-8.
 • Lewis SJ, Arseneault L, Caspi A, Fisher HL, Matthews T, Moffitt TE, et al. The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disorder in a representative cohort of young people in England and Wales. The Lancet Psychiatry, 2019;6(3):247-256.
 • Hazra D, Nekkanti, AC, Prabhakar Abhilash KP. Injury pattern and outcome of assault victims: An emergency department perspective. Arch Trauma Res, 2020;9:154-9.
 • Ballesteros MF, Williams DD, Mack KA, Simon TR, Sleet DA. The epidemiology of unintentional and violence-related injury morbidity and mortality among children and adolescents in the United States. International journal of environmental research and public health, 2018;15(4):616.
 • Yener Z. The evaluation of the forensic reports referred to council of forensic medicine, Yalova region, Turkey, 2014-2016. Med Sci, 2018;7:283-9.
 • Koca Yavuz T, Kaya K, Hilal A. Evaluation of the Physical and Sexual Violence Cases Against Women Applied to the Department of Forensic Medicine of Çukurova Unıversity Medical Department in 2019. Journal of Harran University Medical Faculty, 2021;18(2):284-9.
 • Köksal Ö, Özdemir F, Bulut M, Eren Ş. Analysis of Patients With Stabbing Injuries Who Applied to Emergency Department of Uludag University Hospital. J Uludag University Faculty of Med, 2009;35(2):63-7.
 • Ertekin A. Analysis of patients admitted to the emergency department with gunshot wounds. J Surg Med, 2021;5(5):482-5.
 • Yapıcı G, Bilgin NG. Evaluation of Forensic Cases Due To Injury Admitted To Mersin University Hospital in 2010. TAF Prev Med Bull,2014;13(6):459-64.
 • Wong K, Petchell J. Severe trauma caused by stabbing and firearms in metropolitan Sydney, New South Wales, Australia. ANZ Journal of Surgery, 2005;75(4):225-30.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Legal Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Kerem SEHLİKOĞLU> (Primary Author)
ADIYAMAN UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE
0000-0002-1231-7879
Türkiye


Mehmet Cengil ASLAN This is me
ADLİ TIP KURUMU
0000-0002-4360-3309
Türkiye

Supporting Institution Uygulanamaz.
Project Number Uygulanamaz.
Thanks Yazarlar, çalışma verilerinin çalışmada kullanılması için verilen izin nedeniyle Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na teşekkür eder.
Publication Date December 14, 2022
Submission Date September 6, 2022
Acceptance Date November 13, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 36Issue 3

Cite

Vancouver Sehlikoğlu K. , Aslan M. C. Adıyaman Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde Düzenlenen Adli Travmatolojiyi İlgilendiren Raporların Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2022; 36(3): 109-118.
Creative Commons Lisansı

Turkish Journal of Forensic Medicine is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.