Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Evaluation of Orthopedic Examination Findings of 2nd Specialized Branch of the Council of Forensic Medicine’s Cases in Terms of Turkish Penal Code

Year 2023, Volume: 37 Issue: 2, 74 - 81, 12.08.2023

Abstract

Objective: Features of crimes which are offences against physical integrity define in Turkish Penal Code. Aggravating circumstances are discussed in articles 86-89 and there is a guide which is called “Guide for Assessment of Offences Against Physical Integrity Which are Describes in Turkish Penal Code in terms of Forensic Medicine” for standardization of clinical evaluation. In this study, we want to show our approach to forensic cases had musculoskeletal complaints and discuss parameters could be taken into consideration in medicolegal assessments.
Methods: We retrospectively analyzed 313 medico-legal cases had musculoskeletal complaints and examined by Second Forensic Medicine Specialization Board between 01.07.2021 and 31.12.2021 in terms of socio-demographic characteristics, case features and clinic findings. Cases had no causation between the defendant's conduct and end result and had no medicolegal report issued by our department yet were excluded. Data analyzed by SPSS 16.00.
Results: In this study 248 (%79,2) cases were male, 65 (%20,8) cases were female, with a mean age of 36,9 ±15,6 years (0-84). Most seen cases were traffic accidents with 103 (%32,9), 4 out of 5 falling cases were work accident. Mean time of application to our center for examination was 36.07 mounts (3-132) after the event. Cases who already had another medicolegal report issued by different clinics were 174 (%55,6).
Conclusion: We suggest that working with orthopedists and radiologists who experienced in forensic traumatology and referring forensic traumatology cases to forensic medicine specialists without passing any time could contribute to determine features of the forensic injuries more correctly.

References

 • 1. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi Adli Tıp Uzmanları Derneği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Derneği. Haziran-2019.
 • 2. Zeren C, Karakuş A, Çelikel A, Çalışkan K, Aydoğan A, Karanfil R, Çelik M. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. The Medical Journal of Mustafa Kemal University 2015; 2(7)
 • 3. Yaşar Z, Büken E. Başkent Üniversitesi Hastanesine Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların İncelenmesi. The Bulletin Of Legal Medicine. 2015;20(3):132-137. Doi:10.17986/Blm.2015314257.
 • 4. Çelik C, Ata U. About Medicolegal Evaluation Of The Effects Of Bone Fracture/Dislocation On Life Functions. The Bulletin Of Legal Medicine. 2022;27(1):93-101. Doi:10.17986/Blm.1523.
 • 5. Hakkoymaz H, Keten H, Artuç S, Üçer H, Bozkurt S, Okumuş M, Keten A. Evaluation of Medico-Legal Reports in Respect of The Turkish Penal Code. The Journal of Kartal Training and Research Hospital. 2014;25(3):177-180.
 • 6. Kaçmaz İ, Uzakgider M, Basa C, Zhamilov V, Duman Atilla O, Karaman G, Agus H, Ekizoglu O. Retrospective Analysis of Adult Forensic Cases Admitted to the Emergency Medicine Clinic of İzmir Tepecik Training and Research Hospital and Consulted With Orthopedics and Traumatology. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020;34(1):43-52.
 • 7. Mert E, Canbaz H, Bilgin Gn. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikleri. Adli Bilimler Dergisi. 2004;3(4):37-44.
 • 8. Kenan Karbeyaz Tgyb. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Kemik Kırıklarına Adli Tıbbi Yaklaşım. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. Published Online September 20106:453-458.
 • 9. Şenol D, Sariçiçek A. Murder: A Socıologıcal Assessment in the Context of Gender. Vol 11.; 2019.
 • 10. Çelik G. “Erkekler (De) Ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik Inşası ve Şiddet Döngüsü 1.
 • 11. Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. The Bulletin of Legal Medicine. 2017;22(3):189-193.
 • 12. Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara İ. Geritarik Yaş Grubu ve Travmalar. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (3) 193-198.
 • 13. Bilgin G, Mert E. Geriatrik Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri. Türk Geriatri Dergisi. 2005;8(2):107-110.
 • 14. Aydoğdu Hİ, Efil H, İçmeli S, Küçük C, Küçük P. Geriatrik Yaş Grubunda Travmaya Bağlı Maluliyet Trauma-Related Disability In The Geriatric Age Group. Adli Tıp Dergisi. 2022; 36(2): 69-73.
 • 15. Yazıcı S, Can M. Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler. The Bulletin of Legal Medicine. 2019;24(1):51-56.

Adli Tıp Kurumu 2. Adli Tıp İhtisas Kurulunca Ortopedi Muayenesi Yapılan Olguların TCK Yönünden Değerlendirilmesi

Year 2023, Volume: 37 Issue: 2, 74 - 81, 12.08.2023

Abstract

Giriş: Vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlarda yaralanmanın niteliği Türk Ceza Kanuna göre önem arz etmekte olup 86-87-89. maddelerinde belirtilmiştir. Bu maddelerde yaralanmanın ağırlaştırıcı unsurları tarif edilmiş olup bunun standardizasyonu için “Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi” kullanılmaktadır. Çalışmamız ile kas iskelet sistemi yakınması olan adli travmatoloji olgularına yaklaşımımızın gösterilmesi ve medikolegal değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususların tartışılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmamızda Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunca 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında ortopedik muayenesi yapılan, olayla yaralanma arasında illiyet kurulan ve hakkında rapor düzenlenen 313 olgu sosyodemografik ve olay özellikleri ile klinik bulguları yönünden retrospektif olarak incelenmiş ve SPSS 16.00 paket programı ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Olguların yaş ortalaması 36,9 ±15,6 (min: 0 (9 ay) - max: 84 yaş) (n= 313) olup 248 (%79,2)'i erkek, 65 (%20,8) 'i kadındı. Olay türüne göre dağılıma bakıldığında ilk sırayı 103 (%32,9) olgu ile trafik kazalarına bağlı yaralanmaların aldığı görüldü. Olgulardan 5(%1,6)’i düşme olgusu olup bunların 4 (%80)’ünün iş kazası nedeniyle gerçekleşmiş olduğu görüldü. Olguların dava konusu olaydan ortalama 36.07 ay (min: 3 ay, max: 132 ay) sonra kurulumuza muayene olmak üzere başvurduğu görüldü. Olguların 174 (%55,6)’ünün Kurulumuza gelmeden önce dış merkezde düzenlenmiş medikolegal değerlendirme raporlarının olduğu tespit edildi.
Sonuç: Adli rapor değerlendirmesi yapılan merkezlerde, adli travmatoloji alanında tecrübesi olan ortopedi ve radyoloji uzmanlarının birlikte çalışmasının, hastanelerde mümkün olduğunca adli tıp uzmanı ile birlikte muayene yapılmasının ve vakaların geciktirilmeden adli tıp uzmanına konsülte edilmesinin yaralanma niteliğinin doğru bir şekilde belirlenmesi açısından fayda sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

References

 • 1. Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Rehberi Adli Tıp Uzmanları Derneği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Derneği. Haziran-2019.
 • 2. Zeren C, Karakuş A, Çelikel A, Çalışkan K, Aydoğan A, Karanfil R, Çelik M. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. The Medical Journal of Mustafa Kemal University 2015; 2(7)
 • 3. Yaşar Z, Büken E. Başkent Üniversitesi Hastanesine Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Adli Olguların İncelenmesi. The Bulletin Of Legal Medicine. 2015;20(3):132-137. Doi:10.17986/Blm.2015314257.
 • 4. Çelik C, Ata U. About Medicolegal Evaluation Of The Effects Of Bone Fracture/Dislocation On Life Functions. The Bulletin Of Legal Medicine. 2022;27(1):93-101. Doi:10.17986/Blm.1523.
 • 5. Hakkoymaz H, Keten H, Artuç S, Üçer H, Bozkurt S, Okumuş M, Keten A. Evaluation of Medico-Legal Reports in Respect of The Turkish Penal Code. The Journal of Kartal Training and Research Hospital. 2014;25(3):177-180.
 • 6. Kaçmaz İ, Uzakgider M, Basa C, Zhamilov V, Duman Atilla O, Karaman G, Agus H, Ekizoglu O. Retrospective Analysis of Adult Forensic Cases Admitted to the Emergency Medicine Clinic of İzmir Tepecik Training and Research Hospital and Consulted With Orthopedics and Traumatology. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2020;34(1):43-52.
 • 7. Mert E, Canbaz H, Bilgin Gn. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran Adli Olguların Özellikleri. Adli Bilimler Dergisi. 2004;3(4):37-44.
 • 8. Kenan Karbeyaz Tgyb. Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Kemik Kırıklarına Adli Tıbbi Yaklaşım. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. Published Online September 20106:453-458.
 • 9. Şenol D, Sariçiçek A. Murder: A Socıologıcal Assessment in the Context of Gender. Vol 11.; 2019.
 • 10. Çelik G. “Erkekler (De) Ağlar!”: Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Erkeklik Inşası ve Şiddet Döngüsü 1.
 • 11. Hilal A, Akgündüz E, Kaya K, Yılmaz K, Çekin N. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına Gelen Maluliyet Raporlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. The Bulletin of Legal Medicine. 2017;22(3):189-193.
 • 12. Kandiş H, Karakuş A, Katırcı Y, Karapolat S, Kara İ. Geritarik Yaş Grubu ve Travmalar. Turkish Journal of Geriatrics 2011; 14 (3) 193-198.
 • 13. Bilgin G, Mert E. Geriatrik Yaş Grubu Adli Olguların Özellikleri. Türk Geriatri Dergisi. 2005;8(2):107-110.
 • 14. Aydoğdu Hİ, Efil H, İçmeli S, Küçük C, Küçük P. Geriatrik Yaş Grubunda Travmaya Bağlı Maluliyet Trauma-Related Disability In The Geriatric Age Group. Adli Tıp Dergisi. 2022; 36(2): 69-73.
 • 15. Yazıcı S, Can M. Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler. The Bulletin of Legal Medicine. 2019;24(1):51-56.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Forensic Medicine
Journal Section Research Articles
Authors

Emin BİÇEN
Adli Tıp Kurumu
0000-0002-4279-7017
Türkiye


Kağan GÜRPINAR
Adli Tıp Kurumu
0000-0002-1068-0316
Türkiye


Dilşat Azer ÇELİK
Adli Tıp Kurumu
0000-0002-7609-052X
Türkiye


Selçuk FRİK
Adli Tıp Kurumu
0000-0002-6123-1596
Türkiye

Early Pub Date August 10, 2023
Publication Date August 12, 2023
Submission Date January 11, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 37 Issue: 2

Cite

Vancouver
BİÇEN E, GÜRPINAR K, ÇELİK DA, FRİK S. Adli Tıp Kurumu 2. Adli Tıp İhtisas Kurulunca Ortopedi Muayenesi Yapılan Olguların TCK Yönünden Değerlendirilmesi. J For Med. 2023;37(2):74-81.
Creative Commons Lisansı

Turkish Journal of Forensic Medicine is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Our journal has adopted the Open Access Policy, and no fees will be charged from the authors at any stage of the publication for the articles submitted.