Time Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Statistic Number of Articles Calculated Average Time (Day)
Article Submission - Withdraw: 2 1
Article Submission - Return: 5 23
Article Submission - First Editor Assignment: 22 6
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic
Peer review: 9 43
Non peer review: 4 1
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic
Peer review: 2 45
Non peer review: 2 2
Article Submission - Acception Decision Statistic
Peer Review: 9 48
Non Peer Review: 4 2
Article Submission - Rejection Decision Statistic
Peer Review: 2 51
Non Peer Review: 2 10

Creative Commons Lisansı
Adli Tıp Dergis Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup, gönderilen makaleler için yayının hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep edilmeyecektir.