About Journal
Editorial Board
Advisory Board
Editorial Assitance Team
Instructions for Authors
Copyright Transfer Agreement
Article Submission
LEGISLATION DATABASE
Latest Update in the texts is the Constitutional Amendment of February 9, 2008 date and 5735 law no.
Turkish Journal of Forensic Medicine

Turkish Journal of Forensic Medicine consisting of various original reseaches, case reports, letters, brief reports and reviews is published by the Council of Forensic Medicine as 3 issues per year. Membership or ordering particular issues are possible after filling in and sending the form.

Orders are also possible by phone number: +90 (212) 454 15 54

Epilepsy and Assessment of Criminal Responsibility: A Case Report [J For Med]
J For Med. 2018; 32(2): 95-100 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.24008  

Epilepsy and Assessment of Criminal Responsibility: A Case Report

Semih Petekkaya1, Zehra Zerrin Erkol2, Erdem Hösükler3, Veyis Gündoğdu2, Hakan Samurcu2
1Department of Forensic Medicine, School of Medicine,Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkiye
2Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkiye
3Bolu Branch Office, Council of Forensic Medicine, Bolu, Turkiye

Epilepsy is one of the oldest and most common neurological diseases known in human history. It is speculated that individuals diagnosed with epilepsy are more liable to conduct criminal behavior compared to general population. For this reason, judicial authorities are required to conduct a forensic psychiatric evaluation to determine whether an offender has a responsibility for his/her own criminal behaviour.
A 26-year-old male case was sent to our clinic for evaluation of criminal responsibility against three theft crimes committed at different dates. Taken in the story; it was learnt that he had undergone surgery for epilepsy disease at the age of 16, had previously committed 13 theft and one deliberate wounding crimes and, was still in prison for his crimes in past. According to the documents, after each of the three crimes, the case had described these crimes committed by him in detail. In spite of this, during the interview in our clinic; he told that he did not know whether he had been involved in a crime before or not, he did not remember all of three theft cases, he did not remember other crimes also, he did not know why he came here. In the psychiatric examination; currently psychopathological findings were not encountered and there was a significant malingering attempt during the interview. In our clinic reports, it was suggested that the case has full criminal responsibility against all of three crimes.
In this illustration; it is aimed to discuss the criminal responsibility in cases of epilepsy by presenting this case which is the subject of simulation attempt using epilepsy disease.

Keywords: Epilepsy, criminal responsibility, malingering behaviour, forensic psychiatry.


Epilepsi ve Ceza Sorumluluğu: Olgu Sunumu

Semih Petekkaya1, Zehra Zerrin Erkol2, Erdem Hösükler3, Veyis Gündoğdu2, Hakan Samurcu2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye.
3Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Bolu, Türkiye

Epilepsi, insanlık tarihinin bilinen en eski ve en sık görülen nörolojik hastalıklarından birisidir. Epilepsi hastalığı olan kişilerde, suç işleme eğiliminin de genel topluma göre daha sık olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, yargı makamları tarafından epilepsi hastalığı ile ilgili olarak failin suça karşı ceza sorumluluğunun olup olmadığı hususunda adli psikiyatrik değerlendirme yapılması istenmektedir.
26 yaşındaki erkek olgu, farklı tarihlerde işlediği üç hırsızlık suçuna karşı ceza sorumluluğu yönünden değerlendirilmek amacıyla kliniğimize gönderilmiştir. Alınan öyküde; olgunun 16 yaşında epilepsiye yönelik operasyon geçirdiği, daha önce 13 hırsızlık ve bir kasten yaralama suçu işlediği, eski suçları nedeniyle halen cezaevinde bulunduğu öğrenilmiştir. Her üç suçu sonrasında alınan ifadelerinde olayı detaylı olarak anlatan olgu, kliniğimizdeki görüşme sırasında; daha önce adli bir olayının olup olmadığını bilmediğini, sorulan hırsızlık olaylarının hiç birini hatırlamadığını, diğer suçlarını da hatırlamadığını, buraya neden geldiğini bilmediğini belirtmiştir. Psikiyatrik muayenesinde; halen psikopatolojik bulguya rastlanmadığı, görüşme süresince belirgin hekimi aldatıcı davranış (simülasyon) girişiminde bulunduğu belirlenmiştir. Kliniğimizce düzenlenen raporlarda, kişinin söz konusu suçlarına karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirilmiştir
Yazımızda; epilepsi hastalığını kullanarak hekimi aldatıcı davranış (simülasyon) girişiminde bulunan söz konusu epilepsi olgusu sunularak, epilepsi olgularında ceza sorumluluğunun tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ceza ehliyeti, hekimi aldatıcı davranış, adli psikiyatri.


Semih Petekkaya, Zehra Zerrin Erkol, Erdem Hösükler, Veyis Gündoğdu, Hakan Samurcu. Epilepsy and Assessment of Criminal Responsibility: A Case Report. J For Med. 2018; 32(2): 95-100

Corresponding Author: Erdem Hösükler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


PUBLISHED BOOKS
9th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations -
10th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations...