About Journal
Editorial Board
Advisory Board
Editorial Assitance Team
Instructions for Authors
Copyright Transfer Agreement
Article Submission
LEGISLATION DATABASE
Latest Update in the texts is the Constitutional Amendment of February 9, 2008 date and 5735 law no.
Turkish Journal of Forensic Medicine

Turkish Journal of Forensic Medicine consisting of various original reseaches, case reports, letters, brief reports and reviews is published by the Council of Forensic Medicine as 3 issues per year. Membership or ordering particular issues are possible after filling in and sending the form.

Orders are also possible by phone number: +90 (212) 454 15 54

Discrepancies and related factors in the expert testimonies on criminal responsibility through a case committed repetitive crimes [J For Med]
J For Med. 2018; 32(2): 101-105 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.27136  

Discrepancies and related factors in the expert testimonies on criminal responsibility through a case committed repetitive crimes

Yasin Hasan Balcıoğlu1, Mustafa Solmaz2
1University of Health Sciences, Bakirkoy Prof. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology, and Neurosurgery, Forensic Psychiatry Unit, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Bagcilar Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey

While the psychiatrist aids the law in revealing the material fact by performing the duty of expert witness within the scope of criminal procedure, unlike the other physicians, he needs to use his own various communication and examination skills and experience rather than using palpable physical examination or laboratory screening in order to be able to form a clinical opinion. Undoubtedly, the most important field in which he uses these features is the assessment of criminal responsibility in an insanity defense case. However, it is not uncommon that broad range of various opinions among psychiatrists for the same case during the evaluation of criminal responsibility cause some judicial authorities not to recognize psychiatry as an “exact” science. However, although the psychiatric assessment processes are considered subjective, it is crucial to conduct a thorough and proper assessment in the context of forensic psychiatry in order to ensure the correct and fair operation of the judicial and prosecution mechanisms. In this article, we will discuss the possible factors and suggestions for considering different diagnoses and different opinions reported by the psychiatric expert witness testiomonies in a striking case who has repetitive crimes and where various criminal responsibility opinions reported within 40 years.

Keywords: Criminal procedure, criminal responsibility, expert witness, forensic psychiatry, malingering, schizophrenia


Mükerrer suç işleyen bir olgu dolayısıyla ceza sorumluluğunun değerlendirilmesindeki farklılıklar ve ilişkili olası etmenler

Yasin Hasan Balcıoğlu1, Mustafa Solmaz2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Psikiyatri Eğitim ve Araştırma Birimi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye

Psikiyatri hekimi, ceza muhakemesi kapsamında bilirkişilik görevini icra ederek maddi gerçeğin açığa çıkarılmasında hukuka yardımcı olurken diğer hekimlerden farklı olarak, klinik kanaat oluşturabilmesi için somut, bedensel muayene ve laboratuvar bulgularından daha ziyade kendi iletişim yeteneklerini, tecrübesini ve muayenesinde değerlendirme yapabilmek için daha farklı meziyetleri kullanma zorunluluğuna sahiptir. Bu özellikleri kullandığı şüphesiz en önemli alan ceza sorumluluğunun belirlenmesidir. Ancak ceza sorumluluğunun belirlenmesi sırasında aynı olgu için psikiyatristler arasında birbirlerinden farklı kanaatlerin oluştuğunun sıklıkla izlenmesi bazı yargı makamlarınca psikiyatrinin “tam” bilim olarak kabul edilmemesine yol açmaktadır. Ancak her ne kadar psikiyatrik değerlendirme süreçleri subjektif olarak nitelendirilse de adli psikiyatri bağlamında detaylı ve usulune uygun değerlendirmenin yapılması yargılama ve karar verme mekanizmalarının doğru ve adil işletilebilmesi adına kritik öneme sahiptir. Yazımızda yaklaşık 40 yıl boyunca mükerrer suç işleyen ve bu süreçte hakkında farklı kanaatler içeren ceza sorumluluğu raporları düzenlenen çarpıcı bir olguda farklı tanılar ve farklı görüşlerin mütalaa edilmesindeki olası etmenler ve öneriler tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adli psikiyatri, bilirkişilik, ceza muhakemesi, ceza sorumluluğu, şizofreni, temaruz


Yasin Hasan Balcıoğlu, Mustafa Solmaz. Discrepancies and related factors in the expert testimonies on criminal responsibility through a case committed repetitive crimes. J For Med. 2018; 32(2): 101-105

Corresponding Author: Yasin Hasan Balcıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


PUBLISHED BOOKS
9th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations -
10th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations...