About Journal
Editorial Board
Advisory Board
Editorial Assitance Team
Instructions for Authors
Copyright Transfer Agreement
Article Submission
LEGISLATION DATABASE
Latest Update in the texts is the Constitutional Amendment of February 9, 2008 date and 5735 law no.
Turkish Journal of Forensic Medicine

Turkish Journal of Forensic Medicine consisting of various original reseaches, case reports, letters, brief reports and reviews is published by the Council of Forensic Medicine as 3 issues per year. Membership or ordering particular issues are possible after filling in and sending the form.

Orders are also possible by phone number: +90 (212) 454 15 54

A case report of suicidal cut-throat [J For Med]
J For Med. 2017; 31(3): 164-168 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.32559  

A case report of suicidal cut-throat

Ertuğrul Gök1, Recep Fedakar2, Naile Esra Saka3
1Samsun Branch Office, Council of Forensic Medicine, Samsun, Turkey
2Department of Forensic Medicine, Uludag University, School of Medicine, Bursa, Turkey
3Department of Forensic Medicine, Namik Kemal University, School of Medicine, Tekirdag, Turkey

When cutting-edged implement wounds are on the anterior part of the neck, they are called cut-throat injuries. In these injuries, the origin is most frequently homicide, and generally there is only one deep cut. In cut-throats, the origin is rarely suicide or accident. In suicide, there are also hesitation cuts accompanying the cutting-edged implement wound, which is the cause of death.

Our case is a 47-year-old male who was found dead at home. A fatal cutting-edged implement wound on the anterior part of the neck and accompanying hesitation cuts were observed in our case on autopsy examination. No toxic substance was determined at chemical analysis of specimens taken from the body. Cause of death was reported as lacerations to the pharynx, epiglottis, thyroid and deep muscle groups of the neck organs associated with a cutting-edged implement wound, external bleeding related to major neck muscles and resulting respiratory failure. According to the judicial investigation file, the subject drank alcohol since his high school years, he had attempted to commit suicide two years ago by cutting wrists of both hands and had paranoid thoughts such as being followed by people after him for the last 2 years, but did not receive any psychiatric treatment. This case is reported as of interest due to its origin.

Keywords: Cut-throat, suicide, autopsy.


Boğazlama ile intihar olgusu

Ertuğrul Gök1, Recep Fedakar2, Naile Esra Saka3
1Adli Tıp Kurumu, Samsun Şube Müdürlüğü, Samsun, Turkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa, Turkiye
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Tekirdağ, Turkiye

Kesici alet yaraları boyun ön kısmında bulunduğunda boğazlama olarak adlandırılır. Bu yaralarda orijin sıklıkla cinayettir ve genellikle tek ve derin kesik bulunmaktadır. Boğazlamada seyrek de olsa orijin intihardır ya da kazadır. İntiharda ölüme neden olan kesici alet yarasına genellikle tereddüt kesileri eşlik ederler.

Olgumuz, evinde ölü bulunan 47 yaşındaki erkektir. Olgumuzun otopsi incelemesinde, kişide boyun ön yüzde 1 adet öldürücü nitelikte kesici delici alet yarası ile buna eşlik eden tereddüt kesileri saptandı. Cesetten alınan örneklerin kimyasal analizlerinde herhangi bir madde saptanmadı. Kişinin ölümünün kesici delici alet yaralanmalarına bağlı boyun organlarından farenks, epiglot, troid ve derin adale grupları tam kat kesileri ile birlikte, boyun büyük damarları kesilerine bağlı dış kanama ve solunum yetmezliği sonucu meydana geldiği rapor edildi. Adli tahkikat dosyasına göre lise yıllarından beri alkol kullanıcısı olduğu, 2 yıl önce her iki el bileğini yaralama ile intihar girişiminde bulunmuş olduğu ve son 2 yıldır peşinde birilerinin olduğu, kendisini takip ettikleri gibi paranoid düşüncelere sahip olduğu ancak psikiyatrik tedavi görmediği kayıtlıdır. Bu olgu, orijin açısından ilginç bulunması nedeniyle sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Boğazlama, intihar, otopsi.


Ertuğrul Gök, Recep Fedakar, Naile Esra Saka. A case report of suicidal cut-throat. J For Med. 2017; 31(3): 164-168

Corresponding Author: Ertuğrul Gök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


PUBLISHED BOOKS
9th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations -
10th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations...