About Journal
Editorial Board
Advisory Board
Editorial Assitance Team
Instructions for Authors
Copyright Transfer Agreement
Article Submission
LEGISLATION DATABASE
Latest Update in the texts is the Constitutional Amendment of February 9, 2008 date and 5735 law no.
Turkish Journal of Forensic Medicine

Turkish Journal of Forensic Medicine consisting of various original reseaches, case reports, letters, brief reports and reviews is published by the Council of Forensic Medicine as 3 issues per year. Membership or ordering particular issues are possible after filling in and sending the form.

Orders are also possible by phone number: +90 (212) 454 15 54

Elderly suicide: Three cases report [J For Med]
J For Med. 2017; 31(3): 155-163 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.48039  

Elderly suicide: Three cases report

Erdem Hösükler1, Zerrin Zehra Erkol2, Veyis Gündoğdu2, Semih Petekkaya2, Hakan Samurcu2, Bilgin Hösükler3
1Council of Forensic Medicine, Bolu Branch Directorate, Bolu.
2Abant Izzet Baysal University, Forensic Medicine, Bolu
3Council of Forensic Medicine, Balikesir Branch Directorate, Balikesir.

As in the whole world, the proportion of elderly population in Turkey is increasing rapidly, In parallel, the rate of suicides seen in the elderly is also steadily increasing. Losing their spouses and relatives, living alone, physical and psychiatric diseases, economic problems, loss of social status are the risk factors for suicide in elderly adults. In present, elderly suicides are emerging as a serious public health problem. In our country, hanging and firearms are the most frequently suicide methods in the elderly group.
It is aimed to discuss the causes of suicide in the elderly and the precautions that can be taken against it by presenting the case of three elderly suicide in the study.
As a result; we think that the social and psychological support to be given to the elderly will contribute to the decrease of suicide rate.

Keywords: Elderly suicides, risk factors for elderly suicide, suicide methods, hanging, firearm.


Yaşlı intiharları: Üç olgu sunumu

Erdem Hösükler1, Zerrin Zehra Erkol2, Veyis Gündoğdu2, Semih Petekkaya2, Hakan Samurcu2, Bilgin Hösükler3
1Adli Tıp Kurumu, Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Bolu
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu
3Adli Tıp Kurumu, Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Balıkesir

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusu artmaktadır. Buna paralel olarak yaşlılarda görülen intihar oranlarıda gittikçe artış göstermektedir. Eşleri ve yakınlarını kaybetmek, yalnız yaşamak, fiziksel ve psikiyatrik hastalıklar, ekonomik sorunlar, sosyal statü kaybı, yaşlı yetişkinlerde intihar risk faktörleri arasındadır. Günümüzde yaşlı intiharları ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ası ve ateşli silah yaşlılarda en sık kullanılan intihar yöntemleridir.
Çalışmada üç yaşlı intiharı olgusunun sunularak yaşlılarda intihara götüren nedenlerin ve buna yönelik olarak alınabilecek önlemlerin tartışılması amaçlanmaktadır.
Sonuç olarak yaşlılara verilecek sosyal ve psikolojik desteğin, intihar oranının azalmasına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı intiharları, yaşlı intiharlarındaki risk faktörleri, intihar yöntemleri, ası, ateşli silah.


Erdem Hösükler, Zerrin Zehra Erkol, Veyis Gündoğdu, Semih Petekkaya, Hakan Samurcu, Bilgin Hösükler. Elderly suicide: Three cases report. J For Med. 2017; 31(3): 155-163

Corresponding Author: Erdem Hösükler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


PUBLISHED BOOKS
9th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations -
10th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations...