About Journal
Editorial Board
Advisory Board
Editorial Assitance Team
Instructions for Authors
Copyright Transfer Agreement
Article Submission
LEGISLATION DATABASE
Latest Update in the texts is the Constitutional Amendment of February 9, 2008 date and 5735 law no.
Turkish Journal of Forensic Medicine

Turkish Journal of Forensic Medicine consisting of various original reseaches, case reports, letters, brief reports and reviews is published by the Council of Forensic Medicine as 3 issues per year. Membership or ordering particular issues are possible after filling in and sending the form.

Orders are also possible by phone number: +90 (212) 454 15 54

Last five years of bloodstain pattern analysis in the Council of Forensic Medicine of Turkey [J For Med]
J For Med. 2018; 32(2): 42-45 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.70783  

Last five years of bloodstain pattern analysis in the Council of Forensic Medicine of Turkey

Murat Nihat Arslan
Morgue Department, The Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: Bloodstain pattern analysis (BPA) is one of the most important disciplines in crime scene investigation in bloodshed events on determining the chain of events. In Turkey bloodstain pattern analysis laboratory established in 2008 under the structure of Biology Department of the Council of Forensic Medicine (CFM), but started dealing with case files in 2010. BPA Laboratory of the CFM deals with case files with crime scene photographs, crime scene videos and clothes obtained from victim or perpetrator. Also laboratory has a role on providing expert witness opinion for crime scene investigation. Aim of this study is to reveal major problems confronted in cases of BPA branch of Biology Department of BPA.
METHODS: Data acquired from case archive of BPA Branch of Biology Department of CFM between the years 2013 and 2017.
RESULTS: In last 5 year period, 30 cases were referred to BPA Branch. No crime scene visit performed during this time period. All cases were homicide cases and most of them referred on the investigation period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Data of this study revealed that importance of the scene investigation could not be understood by the judiciary authorities. In this study problems about claims were determined that; there were no specific questions about the chain of events, judiciary bodies were unaware about BPA that didn’t know what to ask or what to expect from BPA. Inclusion of BPA topic into in-service training programs of all judiciary bodies could raise the level of the awareness and knowledge.

Keywords: Bloodstain pattern analysis, Council of Forensic Medicine, limitations


Adli Tıp Kurumunda kan lekesi model analizinin son beş yılı

Murat Nihat Arslan
Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan lekesi model analizi, kan açığa çıkmış olay yerlerinde olaylar zincirinin ortaya konulmasında en önemli disiplinlerden birisidir. Türkiye’de kan lekesi model analizi laboratuvarının resmi ilk temelleri 2008 yılında atılmış ve resmi olarak dosya kabulüne 2010 yılında başlamıştır. Adli Tıp Kurumu Kan Lekesi Model Analizi Laboratuvarı Biyoloji İhtisas Dairesinin yapılanması altında kurulmuş ve olay yerinde çekilen fotoğraflar/video kaydı, mağdur/sanığın kıyafetleri gibi materyal üzerinden incelemeler yapmaktadır. Türkiye’de olay yeri incelemesine katılmadan yapılan kan lekesi model analizi dosya incelemelerinin kısıtlılıkları ve yaşanılan sorunların ortaya çıkarılması planlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın amaçları kapsamında 2013-2017 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine kan lekesi model analizi amacıyla gönderilen dosyalardaki veriler incelenmiştir.
BULGULAR: Son beş yıl içinde 30 dosya kan lekesi model analizi ile ilgili sorularla gönderilmiş olup herhangi bir olay yeri incelemesine davet olmamıştır. Tüm dosyalar cinayet iddiası bulunan dosyalar olup dosyaların büyük çoğunluğu soruşturma aşamasında gönderilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen veriler kan lekesi model analizinde olay yeri incelemesi aşamasının öneminin adli birimler tarafından çok iyi anlaşılamadığı görülmüştür. Üst makamların sorularına bakıldığında olaylar zinciri ile ilgili açık ve net sorular sorulmamış olduğu görülmüştür, bu da adli birimlerin kan lekesi model analizi disiplininden neler beklemeleri gerektiğinden habersiz olduklarını da göstermiştir. Kan lekesi model analizi disiplininin de soruşturmaya katılan tüm organların hizmet içi eğitimlerine dahil edilmesiyle kan lekesi model analizi ile ilgili bilinç düzeyi arttırılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kan lekesi model analizi, Adli Tıp Kurumu, kısıtlılıklar


Murat Nihat Arslan. Last five years of bloodstain pattern analysis in the Council of Forensic Medicine of Turkey. J For Med. 2018; 32(2): 42-45

Corresponding Author: Murat Nihat Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


PUBLISHED BOOKS
9th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations -
10th NATIONAL FORENSIC MEDICINE DAYS Panels and Poster Presentations...