Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Adıyaman İlinde Denetimli Serbestlik Kararı Alınan Kişilerde Uyuşturucu Madde Kullanımının Araştırılması [J For Med]
J For Med. Baskıdaki Makaleler: ADLITIP-02693

Adıyaman İlinde Denetimli Serbestlik Kararı Alınan Kişilerde Uyuşturucu Madde Kullanımının Araştırılması

Sedat Yilmaz
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi biyokimya laboratuvarına gelen kişilerin madde kullanımı ve sosyodemografik özelliklerinin incelenerek Adıyaman ilinde uyuşturucu madde kullanım yaygınlığı hakkında veri elde etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2014-2016 tarihleri arasında denetimli serbestlik kararı alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi biyokimya laboratuvarına uyuşturucu madde analizi için gelen kişilerin madde kullanım özellikleri laboratuvar kayıtlardan retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmamızda uyuşturucu madde analizi için gelen kişilerin 2014 yılında %19,35'inin, 2015 yılında %17,85'inin, 2016 yılında %29,28'inin test sonucu pozitif bulundu. Bu kişilerin 2014 yılında %99,14’ünün erkek, %0,86’sının kadın, 2015 yılında %97,64’ünün erkek, %2,36’sının kadın, 2016 yılında %95,08’inin erkek, %4,92’sının kadın olduğu bulundu. Çalışmamızda kişilerin 2014-2016 yıllarında 15-29 yaş grubu arasında yoğunlaştığı görüldü. Adıyaman’da 2014-2016 yıllarında en sık marijuana kullanıldığı, ikinci sıklıkta opiat kullanıldığı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda elde edilen verilere göre Adıyaman bölgesinde son üç yılda uyuşturucu madde kullanım oranı belirgin düzeyde artmıştır. Kadınların madde kullanım sıklığı da artmıştır. Adıyaman’da uyuşturucu madde kullanım yaşı oldukça erken olduğu ve en sık kullanılan uyuşturucu maddenin esrar olduğu bulundu.


Anahtar Kelimeler: Madde bağımlılığı, Denetimli serbestlik, Adıyaman, Esrar


Investigation of Narcotic Substance Use among Individuals Who were under Probation in The City of Adıyaman

Sedat Yilmaz
Department Of Medical Biochemistry, Medicine Faculty Of Adiyaman University, Adiyaman, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to examine the substance use and sociodemographic characteristics of individuals who applied the biochemistry laboratory of Adıyaman Training and Research Hospital and to obtain data regarding the prevalence of substance abuse in Adıyaman.
METHODS: Characteristics of substance use were retrospectively analyzed in the laboratory records of individuals, who applied the biochemistry laboratory of Adıyaman Training and Research Hospital between 2014 and 2016 with the decision on probation for drug analysis.
RESULTS: In our study, the test results were found to be positive in 19.35% of individuals who applied for drug analysis in 2014, 17.85% of individuals who applied in 2015 and 29.28% of individuals who applied in 2016. In 2014, 99.14% of these individuals were male and 0.86% were female, In 2015, 97.64% were male and 2.36% were female, and in 2016, 95.08% were male and 4.92% were female. In our study, it was observed that the majority of these individuals were aged 15-29 between the years 2014 and 2016. It was found that the most frequently used drug was marijuana in Adıyaman between 2014 and 2016; and, it was followed by opiate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the data obtained in our study, the rate of substance use has increased significantly in Adıyaman region within the last three years. The frequency of substance use by the female has also increased. It was concluded that the age of substance use was quite low in Adıyaman; and the most frequently used drug was marijuana.


Keywords: Drug addiction, Probation, Adıyaman, Marijuana
Sorumlu Yazar: Sedat Yilmaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...