Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Çocuk Cinsel İstismarında Çocuk Oyunlarının Aracı Olarak Kullanımı: Bir Olgu Sunumu [J For Med]
J For Med. 2016; 30(1): 98-102 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.03371  

Çocuk Cinsel İstismarında Çocuk Oyunlarının Aracı Olarak Kullanımı: Bir Olgu Sunumu

Sait Sarıçiçek1, Oğuzhan Yakupoğlu1, Yakup Örs1, Salih Zoroğlu2
1Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Çocuk Ve Ergen Psikiatrisi Anabilim Dalı

Son yıllarda, çocuğa yönelik cinsel istismar, dünya çapında çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bu cinsel istismarlar, yetişkinler tarafından kandırma yolları kullanılarak yapılabilmektedir. Literatürde çocuk oyunlarının, çocuğu kandırma yolu ile cinsel istismar aracı olarak kullanıldığı görülmüştür. Olgumuzda da isminde cinsel unsur taşıyan oyun aracılığı ile çocuğa cinsel istismar uygulanmıştır.
10 yaşında çocuk olgumuz, köylerinde kendisinden 7 yaş büyük olan suça sürüklenen çocuk ve onun yeğeni olan bir başka çocuk tarafından köyün ahırında ‘’dokuz aylık‘’ denilen futbol oyunu oynayarak istismar edilmiştir. Bu oyun sonunda yenen çocuğun baba, yenilen çocuğun anne olduğu, çocuk olgumuzun da yenilmesi üzerine anne rolünü üstlendiği, bu durumdan faydalanmak isteyen suça sürüklenen çocuk, baba olarak, anne rolünde olan çocuk olgumuz ile cinsel ilişkiye girmek istemiştir. Ardından olgumuzu ikna etme çabalarıyla birlikte yere yatmasını sağlayıp, arkasından zorlayarak anal penetrasyon çabasına girmiştir. Bu sırada istismar eden çocuğun yeğeni çocuk olgumuzu tutarak eyleme yardım etmiştir. Çocuk olgumuzun hareketli olması ve suça sürüklenen çocuğun, dedesinin dışarından onları çağırması üzerine eylem sona ermiş olup tam anlamıyla anal penetrasyon gerçekleşmemiştir.
Çocukların gelişimine katkısı açısından oyunların ne derece etkili olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Böylesine hassas bir dönemde oyunların istismar aracı kullanılmasının da yaratacağı yıkımı tahmin edebiliriz. Bu sebepten ötürü cinsel öğe taşıyan oyunların bir şekilde düzenlenerek çocuklara sunulması, cinsel istismar aracı olarak kullanımın önlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu durum, çocuğun gelişimine katkısı açısıdan oldukça önemli bir yerdedir.

Anahtar Kelimeler: çocuk cinsel istismarı, cinsel oyunlar


Using Child Plays for Child Sexual Abuse: A Case Report

Sait Sarıçiçek1, Oğuzhan Yakupoğlu1, Yakup Örs1, Salih Zoroğlu2
1Council Of Forensic Medicine, Ministry Of Justice, Istanbul, Turkiye
2Department Of Child Pysciatry, Istanbul University

In recent years, child sexual abuse has become very important topic in the world. Adults could use certain tricky methods for sexual abuse. In literature, it is observed that childhood games have been used for sexual abuse by the way of trick method. In our case, child sexual abuse have done to the child by delinquent childs wıth games name whıch contents sexually ıtem.
In our case, child 10 years old was exposed to sexual abuse by two delinquent childs with playing football game named ''nine months'' in their village barn. While one of them was 7 years older than our case, the other one was 10 years old same our child case's age. The older delinquent child wanted to use this game for the child abuse with anal assault. He set up the certain rules for the game that while winner a child acted as father, loser child would act as mother. After our child case lost the game, older delinquent child tried to convince him and penetrated his penis to child case's anus how he said that fathers and mothers do. The other delinquent child who finished game second position helped older delinquent child with keeping hands of our child case for sexual abuse. Anal penetration was not executed completely, because our child case was not a stable position and delinquent childs grandfather called them in this time. We know that childhood games have considerable effects on children development. Also, it is predicted that games using for abuse may make mental destruction in that sensitive period. For those reasons, the childhood games, which include sexual items, should be restructured and offered to children, because it should provide benefit for children mental and psychical development and prevent child sexual abuse, which is used with games.

Keywords: child sexual abuse, sexual games


Sait Sarıçiçek, Oğuzhan Yakupoğlu, Yakup Örs, Salih Zoroğlu. Using Child Plays for Child Sexual Abuse: A Case Report. J For Med. 2016; 30(1): 98-102

Sorumlu Yazar: Sait Sarıçiçek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...