Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
BCG Uygulama Hatası: İki Olgu Sunumu [J For Med]
J For Med. 2016; 30(1): 81-85 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.04909  

BCG Uygulama Hatası: İki Olgu Sunumu

Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Humman Şen, Özge Yaşlı, Sadi Cagdir
Adli Tıp Kurumu

Mycobacterium tuberculosis günümüze kadar tüm dönemlerde insanlığı etkileyen ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan bir basildir. Tüberküloz ile mücadelede en önemli adım hiç kuşkusuz geliştirilen Bacille-Calmette and Guérin (BCG) adı verilen aşıdır. Pasajlarla zayıflatılarak ilk kez 1921 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Aşının kullanılması ile birlikte tüm dünyada tüberküloza karşı ciddi mücadele başlatılmıştır ancak yine de tüberküloz özellikle Asya ve Afrika kıtalarında yaygın olarak görülmeye devam etmektedir. Aşının iki uygulaması mevcuttur. İlki; bazı ülkelerde rutin aşı takviminde bulunan tüberküloz eradikasyonuna yönelik olan uygulamasıdır. Diğeri ise 2000’li yılların son çeyreğinden itibaren yüksek riskli yüzeyel mesane kanseri tedavisi için kullanılan intravezikal uygulamasıdır.
Adli Tıp Kurumu adli tıbbi konular için Türkiye’nin en önemli bilirkişilik merkezlerindendir. Altı İhtisas kurulundan birisi olan Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu, Adli Tıp Kanunu uyarınca mesleki uygulama hatası dosyalarını değerlendirmektedir. Kurulumuza gönderilen ve dosya değerlendirmesinde kusur yönünden tayin yapılması istenen BCG uygulama hataları ile ilişkili iki olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: BCG, malpraktis, adli tıp


Malpractice of BCG Application: Two Case Studies

Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Humman Şen, Özge Yaşlı, Sadi Cagdir
The Council Of Forensic Medicine

Mycobacterium Tuberculosis is a bacillus which affects human being and causes serious health problems in all periods up to the present. Undoubtedly the most important step of struggling against tuberculosis is the developed vaccine named Bacille-Calmette and Guérin (BCG). BCG was first used in 1921 after weakened in serial passages. Following the vaccine, a serious struggle has begun against tuberculosis but tuberculosis is still common in Asia and Africa.
BCG vaccine has two administration ways. First one is for the eradication of tuberculosis, which is in the national vaccination programme of some countries. The other one is for the, high risk, superficial bladder cancer treatment, used from intravesical route.
The council of Forensic Medicine is the major expertise organ of Turkey about medico legal cases. There are 6 Specialization Boards and the 3rd one is responsible for the malpractice cases according to the Forensic Medicine Law. Two cases about BCG application faults which were sent to the board for malpractice evaluation is presented.

Keywords: BCG, malpractice, forensic medicine


Volkan Ünal, Esra Ünal, Zafer Çetinkaya, Humman Şen, Özge Yaşlı, Sadi Cagdir. Malpractice of BCG Application: Two Case Studies. J For Med. 2016; 30(1): 81-85

Sorumlu Yazar: Volkan Ünal, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...