Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
EVALUATION OF DEATH CASES RESULTING FROM NON-TRAUMATIC MYOCARDIAL RUPTURE [J For Med]
J For Med. 2004; 18(3-4): 34-41

EVALUATION OF DEATH CASES RESULTING FROM NON-TRAUMATIC MYOCARDIAL RUPTURE

Yalcin BUYUK1, Ibrahim UZUN1, Gulay KURNAZ1, A. Hakan DINC2
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Justice Ministry, Ankara Branch of Council of Forensic Medicine, Ankara, Turkey.

Miyokard rüptürü akut miyokard enfarktüsü olgularının korkutucu ve genellikle de ölümle sonuçlanan mekanik bir komplikasyonu olup, akut Mİ kaynaklı hastane içi ölümlerinin yaklaşık olarak % 15'inden sorumlu tutulmaktadır. AMİ olgularının bu en ciddi mekanik komplikasyonu sıklıkla teşhis edilememekte ve otopsi bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma kapsamındaki olguların tümü adli otopsi serisine ait olduğundan sonuçlar travmatik kökenli olmayan miyokard rüptürünün gerçek sıklığını göstermemektedir. Ancak, 5 yıllık otopsi serisinde saptanan olgulara ait bulgular sunularak bu komplikasyon için risk faktörlerinin saptanmasına yönelik klinik çalışmalara katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu çalışmada 1998-2002 yılları arasında otopsisi yapılan toplam 26 miyokard rüptürü olgusundan sadece 7'sinde (% 26.92) anevrizma saptanmıştır. Rüptür boyutu değerlendirildiğinde olguların 17'sinde (% 65.38) rüptür boyutunun 0.5-1 cm arasında olduğu saptanmıştır. Rüptür lokalizasyonları incelendiğinde ise 14'ünün (% 53.84) sol ventrikül ön duvar, 8'inin (% 30.76) sol ventrikül arka duvar yerleşimli olduğu, ayrıca, apeks, sağ ventrikül, sağ atrium, interventriküler septum lokalizasyonlu 1'er rüptür olgusu olduğu saptanmıştır. Olguların ölüm şekli incelendiğinde 14 olgunun ölü olarak bulunduğu, 5 olgunun hastaneye ölü olarak getirildiği, 6 olgunun ani ölüm olgusu olduğu ve 1 olgunun da hastanede cerrahi girişim sonrasında postop 2.günde enfarktüs geçirerek 16.günde öldüğü anlaşılmaktadır. Olguların 6'sında histopatolojik incelemenin yapılmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Miyokard rüptürü, Ani ölüm, Miyokard enfarktüsü, Komplikasyon.


OTOPSİSİ YAPILMIŞ NON-TRAVMATİK MİYOKARD RÜPTÜRÜ KAYNAKLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yalcin BUYUK1, Ibrahim UZUN1, Gulay KURNAZ1, A. Hakan DINC2
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Justice Ministry, Ankara Branch of Council of Forensic Medicine, Ankara, Turkey.

Myocardial rupture complicates AMI's and is responsible for nearly 15 % of all in-hospital deaths among patients with AMI. Ventricular free wall rupture occurs in 1 to 3 % of patients with acute myocardial infarction and is the third most common cause of death caused by AMI, ten times more common than the post-infarct rupture of the interventricular septum and the rupture of papillary muscles. This most severe mechanical complication of the AMI often remains undiagnosed and constitutes a necropsy finding. Because of all cases of this study belong to the forensic autopsy series; detected cases of myocardial rupture do not represent the actual incidence of myocardial rupture. Nevertheless, it was aimed to contribute to the clinical studies that try to determine the risk factors for this complication by presenting the findings detected in the cases of autopsy series between the years 1998 and 2002. In this study, autopsy cases carried out in the Council of Forensic Medicine between the years 1998 and 2002 were evaluated and 26 cases of non-traumatic myocardial rupture were detected. Of these cases, only in 7 cases aneurysm was detected and in terms of the localization of ruptures, 14 (3.84 %) were detected to be in the anterior wall of left ventricle, 8 (30.76 %) in posterior wall of left ventricle 1 in apical region, 1 in right ventricle, 1 in right atrium and 1 in interventricular septum. in majority of cases (17 cases, 65,38 %) ruptures were between 0.5-1 cm in diameter. it was detected that histopathological examination was not carried out in 6 cases.

Keywords: Myocardial rupture, Sudden death, Myocardial infarction, Complication.


Yalcin BUYUK, Ibrahim UZUN, Gulay KURNAZ, A. Hakan DINC. OTOPSİSİ YAPILMIŞ NON-TRAVMATİK MİYOKARD RÜPTÜRÜ KAYNAKLI ÖLÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. J For Med. 2004; 18(3-4): 34-41


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...