Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(2): 162-169 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.07088  

Ani Kardiyak Ölümlerde Moleküler Otopsinin Önemi

Yavuz Şahin1, Recep Fedakar2, Ertuğrul Gök3, Aşkın Şen4, Celal Akdeniz5, Volkan Tuzcu5, Kadir Demircan6
1Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, Kahramanmaraş
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa
3Adli Tıp Kurumu, Diyarbakır Grup Başkanlığı, Diyarbakır
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Elazığ
5İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İstanbul
6Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Ani kardiyak ölümler, sağlıklı genç yaştaki kişilerdeki ölümlerin önemli bir nedenidir. Adli otopsi uygulamaları ile ani kardiyak ölümün nedeni sıklıkla saptanamamaktadır. Ölüm sonrası (post mortem) yapılan genetik testler moleküler otopsi olarak adlandırılmaktadır ve moleküler otopsi ani kardiyak ölüme neden olan genetik geçişli hastalıkların önemini göstermiştir. Ani kardiyak ölümlere neden olan genetik hastalıklara hipertrofik kardiyomiyopati gibi miyokardiyal hastalıklar ve uzun QT sendromu gibi kanalopatiler örnek verilebilir. Bu tür genetik geçişli hastalıklar kalıtım özellikleri nedenleriyle risk altındaki akrabaları için dikkate alınmalıdır. Ani kardiyak ölümlerde, postmortem rutin Toksikolojik ve patolojik inceleme ile herhangi bir ölüm nedeni saptanamadığında, postmortem kandan genetik testler ile birlikte özel multidisipliner yaklaşım tanı için kritiktir. Kesin tanı konulduktan sonra vakanın yaşayan akrabalarını genetik kökenli ani kardiyak ölüm olaylarına karşı korumak gereklidir. Görüntüleme teknolojisindeki ve genetik dünyasındaki gelişmeler ani kardiyak ölümlerin tanısal sürecini kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, ani kardiyak ölüm, moleküler otopsi.


The Importance of Molecular Autopsy at Sudden Cardiac Deaths

Yavuz Şahin1, Recep Fedakar2, Ertuğrul Gök3, Aşkın Şen4, Celal Akdeniz5, Volkan Tuzcu5, Kadir Demircan6
1Department Of Medical Genetics, Necip Fazıl City Hospital, Kahramanmaraş
2Department Of Forensic Medicine, Uludağ University School Of Medicine, Bursa
3The Council Of Forensic Medicine Of The Ministry Of Justice, Diyarbakır Group Chairmanship
4Department Of Medical Genetics, Fırat University School Of Medicine, Elazığ
5Department Of Pediatric Cardiology, İstanbul Medipol University Hospital, İstanbul
6Department Of Medical Biology, Turgut Özal University School Of Medicine, Ankara

Sudden cardiac deaths are an important cause of deaths in healthy adults. In generally, the cause of sudden cardiac death cannot be determined with forensic medicine methods. Post mortem genetic tests known as molecular autopsy showed the inherited genetic disorders causing sudden cardiac deaths significance. Myocardial disease as hypertrophic cardiomyopathy and channelopathies as long QT syndrome can be an example of the genetic disorders causing sudden cardiac deaths. Because of inheritance pattern of that genetic disorders must be taken into consideration for at risk family members. In sudden cardiac death cases where no cause of death is identified at postmortem rutin toxicological and pathological examination, coupled with genetic testing of postmortem blood in a specialized multidisciplinary clinic setting, are critical for diagnosis. After establishing a final diagnosis, preventing genetic sudden cardiac events in surviving relatives is necessary. Imaging technologies and advances in the world of genetics may refine diagnostic process for sudden cardiac deaths.

Keywords: Autopsy, sudden cardiac death, molecular autopsy.


Yavuz Şahin, Recep Fedakar, Ertuğrul Gök, Aşkın Şen, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu, Kadir Demircan. The Importance of Molecular Autopsy at Sudden Cardiac Deaths. J For Med. 2016; 30(2): 162-169

Sorumlu Yazar: Kadir Demircan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...