Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Saçma tanesinin kalbe migrasyonu: Olgu sunumu [J For Med]
J For Med. 2017; 31(1): 36-39 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.09327  

Saçma tanesinin kalbe migrasyonu: Olgu sunumu

Ufuk Akın1, Mehmet Sunay Yavuz1, Şadan Yavuz2, Muhammed Alp Özdemir1, Gonca Tatar1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

Ateşli silah yaralanmaları sonucu kalp veya vasküler yapılarda direk yaralanma meydana gelebileceği gibi, mermi çekirdeği ya da saçma tanesinin arter veya ven sistemine girmesi sonucu emboliler de oluşabilmektedir. Mermi çekirdeği ya da saçma tanesi, sistemik venlerden birine girdikten sonra sağ kalp veya pulmoner yatağa ilerleyebilmektedir. Saçma tanesi embolisi nadir görülen bir durum olup, genellikle herhangi bir semptom ile ortaya çıkmamakta, rutin tetkiklerde tesadüfen tespit edilmektedir. Boyun bölgesinden av tüfeği ile yaralanan olguda, kardiyak bölgede saptanan saçma tanesinin adli sürecin seyrine olan katkısı ilginç bulunarak sunulmuştur.

Olgu: Otuz yaşında erkek olgu, önceden aralarında anlaşmazlık bulunan şahıslarla yaşadığı tartışma sırasında 2-3 metre mesafeden av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu boyun sol bölümü ve sol omuz bölgesinden yaralanmıştır. İlk götürüldüğü hastanede yapılan muayenesinde; boyun ve omuzda çok sayıda saçma giriş yarası tanımlanmış, çekilen toraks bilgisayarlı tomografisinde kardiyak doku içerisinde bir adet metalik yabancı cisme ait artefaktif görünüm saptanmıştır. Olgu, daha sonra müracaat ettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde on gün yatarak tedavi görmüş, opere edilmemiştir. Olgunun yaralanmadan yedi ay sonra Anabilim Dalımızda yapılan muayenesi ve yaralanmanın adli-tıbbi değerlendirilmesi sonucunda; grafi ve bilgisayarlı tomografilerde kalpte sağ atrium duvarında mevcut olduğu görülen bir adet saçma tanesinin, olgunun maruz kaldığı av tüfeği yaralanması sonucu, saçma tanesinin boyun bölgesinden venöz sistem içerisine girerek kalp sağ boşluğuna taşınmış olduğu tıbbi kanaatine varılmış ve bu yaralanmanın, olgunun yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç: Olgu, literatürde saçma tanesinin venöz sistem içerisine girip kalp boşluğuna kadar ulaşarak orada kaldığı olgulara nadir rastlanması nedeniyle ilginç bulunmuş ve adli-tıbbi yönden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Av tüfeği yaralanması, saçma tanesi embolisi, intrakardiyak yabancı cisim.


Pellet migration to the heart: Case report

Ufuk Akın1, Mehmet Sunay Yavuz1, Şadan Yavuz2, Muhammed Alp Özdemir1, Gonca Tatar1
1Department of Forensic Medicine, Manisa Celal Bayar University, Manisa,Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli University, Kocaeli,Turkey

As a result of gunshot injuries, direct injuries may occur in the heart and vascular structures. In addition, embolism may be seen as a result of the entry of bullet or pellet into artery or vein system. After the entry of bullet or pellet into one of the systemic veins, it can move along to right heart or pulmonary area. Emboli from pellet are a rare occasion and generally, it does not appear with any symptoms and is detected accidentally during routine examinations. The case of a pellet identified in the cardiac area of the person who was injured in the neck due to a gunshot and its contribution to the course of the judicial process was found significant and presented.
A thirty-year-old male was injured by a gunshot from 2-3 meters’ distance. During the examination in the first hospital where he was taken, multiple pellet entry wounds were identified on the shoulder and an artifact due to a metallic foreign body in cardiac tissue was detected. Afterwards, the case was referred to our hospital where he received inpatient treatment. However, he did not undergo any surgical operations. As a result of the examination of the case in our department and forensic medical evaluation of the injury after seven months; we detected a pellet in the radiography and computerized tomography in the right atrium wall of heart due to the injury resulting from exposure to shot from hunting rifle. We made our medical opinion stating that pellet which entered from neck area, went into the venous system and was transported to right cardiac cavity. We concluded that this situation endangers the case's life.
The case was found interesting because of the occurrence of such cases in which the pellet enters the venous system and reaches the cardiac cavity and remains there. Furthermore, the case was discussed in the study due to its rarity and forensic medical aspects that it bears.

Keywords: Gunshot injury, pellet embolism, intracardiac foreign bodies.


Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz, Şadan Yavuz, Muhammed Alp Özdemir, Gonca Tatar. Pellet migration to the heart: Case report. J For Med. 2017; 31(1): 36-39

Sorumlu Yazar: Mehmet Sunay Yavuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...