Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Çoklu intihar sonrası ölüm: Olgu sunumu [J For Med]
J For Med. 2017; 31(3): 169-173 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.12754  

Çoklu intihar sonrası ölüm: Olgu sunumu

Kenan Kaya1, Eren Akgündüz2, Fatma Topataş Kıyıksan3, Ahmet Hilal3, Necmi Çekin4
1Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu Kastamonu Şube Müdürlüğü, Kastamonu, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
4Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana, Türkiye/ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Bireyin hayatını sonlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği, ancak ölümle sonuçlanmayan fiile intihar girişimi denilmektedir. İntihar girişiminin ölümle sonuçlanmasına da intihar adı verilmektedir. İntihar, stres yaratan yaşam koşullarına karşı tepki veren normal kişilerden, ağır ruhsal rahatsızlıkları olan hastalara kadar geniş bir toplum kesiminde görülebilmektedir. Ölümle sonuçlanan intihar yöntemleri arasında ası %50.9 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada %25,5 ile ateşli silah kullanımı, üçüncü sırada %6 ile yüksekten atlama, dördüncü sırada ise kimyevi madde kullanımı gelmektedir. Bazı durumlarda ise birden çok yöntemin aynı anda kullanıldığı görülebilmektedir.
Çalışmada ise çoklu yöntemle intihar eden 2 olgu aktarılacaktır. Olgu 1’de kesici delici alet, ateşli silah kullanımı ve asının olduğu, olgu 2’de ise kesici delici aletle yaralanma ve yüksekten atlamanın bulunduğu görülmektedir. Çoklu intihar olgularının sunulduğu çalışmada; intihar girişimlerinin sonraki intiharı kolaylaştırdığı ve ulaşılmak istenen sonuçta birer basamak olan, hedefe ulaşmayı kolaylaştıran her girişimin bizler için bir ön alarm mahiyetinde olması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İntihar, ölüm, intihar girişimi.


Death after multiple suicide attempt: Two case reports

Kenan Kaya1, Eren Akgündüz2, Fatma Topataş Kıyıksan3, Ahmet Hilal3, Necmi Çekin4
1Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine, Adana Group Administration, Adana, Turkey
2Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine, Kastamonu Branch Directorate, Kastamonu, Turkey
3Department of Forensic Medicine, Cukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
4Ministry of Justice, Council of Forensic Medicine, Adana Group Administration, Adana, Turkey/ Department of Forensic Medicine, Cukurova University School of Medicine, Adana, Turkey

A suicide attempt is an initiative to end the life of the individual but does not result with death. A suicide attempt which causes death is named as suicide. Suicide can be seen in a wide range of society ranging from normal people who react to stressful living conditions to those with severe mental illnesses. Among suicide methods resulting in death, self-hanging is in the first place with a ratio of 50.9%, use of firearms is in the second place with 25.5%, jumping from high is in the third place (6%) and chemical substance use is in the fourth place. In some cases, it can be seen that more than one method is used at the same time.
In this study; 2 cases that committed suicide by multiple methods will be presented. In case 1; hanging, use of cutting tool and using of firearms was observed and on the other hand jumping from high and using cutting tool was observed in case 2. In this study of multiple suicide cases; it is thought that every initiative that makes suicide attempts more convenient for the next suicide and each step which is aimed for reaching the goal should be a preliminary alarm for us.

Keywords: Suicide, death, suicide attempt.


Kenan Kaya, Eren Akgündüz, Fatma Topataş Kıyıksan, Ahmet Hilal, Necmi Çekin. Death after multiple suicide attempt: Two case reports. J For Med. 2017; 31(3): 169-173

Sorumlu Yazar: Kenan Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...