Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Psikiyatride "zorunlu yatışlar" [J For Med]
J For Med. 2018; 32(2): 84-90 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.16362  

Psikiyatride "zorunlu yatışlar"

Selin Demirdoğan, Mustafa Solmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

“Zorunlu yatış” terimi bireyleri iradeleri dışında hastaneye yatırmak ve orada tutmak anlamına gelmektedir. “Zorla tedavi” terimi ise, hastalık durumunu ve tedavi görmesi gerektiğini kabul etmeyen, bu konuda onam verecek durumda olmayan bireylerde başvurulan tedavi uygulama şeklidir. Ruhsal rahatsızlıkları olan bireyleri zorunlu olarak hastaneye yatırmak önemli hukuki ve etik boyutu olan bir konudur. Bu yazıda farklı ülkelerdeki zorunlu yatış uygulamalarına ve ülkemizdeki bu konudaki gelişmelere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik, zorunlu yatış, zorla tedavi, psikiyatri


“Compulsory hospitalization” in psychiatry

Selin Demirdoğan, Mustafa Solmaz
Health Sciences University İstanbul Bağcılar Training And Research Hospital, Department Of Psychiatry, İstanbul, Turkey

“Compulsory hospitalization” means hospitalizing individuals and keeping them in the hospital without their will. “Compulsory treatment” is a form of treatment used to individuals who don't accept their illness and their need for treatment, and who aren't in a position to give informed consent in this regard. İt is an important legal and ethical matter to obligate individuals with mental disorders to be hospitalized. İn this article includes compulsory hospitalization in different countries and developments in our country.

Keywords: Ethic, compulsory hospitalization, compulsory treatment, psychiatry


Selin Demirdoğan, Mustafa Solmaz. “Compulsory hospitalization” in psychiatry. J For Med. 2018; 32(2): 84-90

Sorumlu Yazar: Selin Demirdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...