Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Cinsel saldırı sonrası bir oktogenarda gelişen takotsubo kardiyomiyopatisi [J For Med]
J For Med. 2020; 34(3): 166-170 | DOI: 10.5505/adlitip.2020.19480  

Cinsel saldırı sonrası bir oktogenarda gelişen takotsubo kardiyomiyopatisi

Melik Demir1, Servet Altay1, Gökhan Oğuz2, Mustafa Önder Polat2
1Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Kardi̇yoloji̇ Ana Bi̇li̇m Dalı, Edi̇rne
2Trakya Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Adli Tıp Ana Bi̇li̇m Dalı, Edi̇rne

Takotsubo kardiyomiyopatisi (TTC), koroner anjiyografide kritik koroner arter hastalığı olmadan sol ventrkül disfonksyonu ve
miyokard enfarktüsü bulgularının olduğu akut koroner sendrom gibi kardiyovasküler sendromdur. Bu hastalık genellikle
duygusal stres, fizksel ve ekonomik olaylardan sonra yaşlı ve postmenopozal kadınlarda görülür. Hastalar akut koroner
sendromun çeşitli varyantları ile acil servise başvurur. Bu yazıda, cinsel istismar ve saldırıdan sonra dispne, göğüs ağrısı ve
vücut travması ile acil servise başvuran 87 yaşında bir kadın olguyu tanımladık.Dolayısıyla bu vaka aynı zamanda adli ve
psikiyatrik br olgudur. Kardiyak kateterzasyonda koroner arterlerde kritik darlık gözlenmedi ve sol ventrikülde apikal
balonlaşma gözlendi. TTC, birkaç gün içinde klinik ve laboratuvar değerlernn iyileşmesi le karakterizedir.

Anahtar Kelimeler: Takotsubo kardiyomiyopatisi, Cinsel travma, Apikal balonlaşma, Oktogener


Takotsubo cardiomyopathy after sexual abuse in an octogenarian

Melik Demir1, Servet Altay1, Gökhan Oğuz2, Mustafa Önder Polat2
1Department Of Cardiology Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne
2Department Of Forensic Medicine Trakya University Faculty Of Medicine, Edirne

Takotsubo cardiomyopathy (TTC) is a cardiovascular syndrome similar to acute coronary syndrome presenting with left ventricular dysfunction and myocardial infarction without critical coronary artery disease in coronary angiography. This disease is usually seen in elderly and postmenopausal women after emotional stress or physical or economic crises. Patients present to the emergency room with variants of acute coronary syndrome. In this article, we describe the case of an 87-year-old woman who applied to the emergency department with dyspnea, chest pain, and body trauma after sexual abuse and assault, so this case is also a forensic case. There was no critical stenosis in the cardiac catheterization and apical ballooning was observed in the left ventricle. TTC is characterized by improvement of clinical and laboratory values in a few days.

Keywords: Takotsubo cardiomyopathy, Sexual trauma, Apical ballooning, Octogenerian


Melik Demir, Servet Altay, Gökhan Oğuz, Mustafa Önder Polat. Takotsubo cardiomyopathy after sexual abuse in an octogenarian. J For Med. 2020; 34(3): 166-170

Sorumlu Yazar: Melik Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...