Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Epilepsi ve Ceza Sorumluluğu: Olgu Sunumu [J For Med]
J For Med. 2018; 32(2): 95-100 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.24008  

Epilepsi ve Ceza Sorumluluğu: Olgu Sunumu

Semih Petekkaya1, Zehra Zerrin Erkol2, Erdem Hösükler3, Veyis Gündoğdu2, Hakan Samurcu2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye.
3Bolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Bolu, Türkiye

Epilepsi, insanlık tarihinin bilinen en eski ve en sık görülen nörolojik hastalıklarından birisidir. Epilepsi hastalığı olan kişilerde, suç işleme eğiliminin de genel topluma göre daha sık olduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle, yargı makamları tarafından epilepsi hastalığı ile ilgili olarak failin suça karşı ceza sorumluluğunun olup olmadığı hususunda adli psikiyatrik değerlendirme yapılması istenmektedir.
26 yaşındaki erkek olgu, farklı tarihlerde işlediği üç hırsızlık suçuna karşı ceza sorumluluğu yönünden değerlendirilmek amacıyla kliniğimize gönderilmiştir. Alınan öyküde; olgunun 16 yaşında epilepsiye yönelik operasyon geçirdiği, daha önce 13 hırsızlık ve bir kasten yaralama suçu işlediği, eski suçları nedeniyle halen cezaevinde bulunduğu öğrenilmiştir. Her üç suçu sonrasında alınan ifadelerinde olayı detaylı olarak anlatan olgu, kliniğimizdeki görüşme sırasında; daha önce adli bir olayının olup olmadığını bilmediğini, sorulan hırsızlık olaylarının hiç birini hatırlamadığını, diğer suçlarını da hatırlamadığını, buraya neden geldiğini bilmediğini belirtmiştir. Psikiyatrik muayenesinde; halen psikopatolojik bulguya rastlanmadığı, görüşme süresince belirgin hekimi aldatıcı davranış (simülasyon) girişiminde bulunduğu belirlenmiştir. Kliniğimizce düzenlenen raporlarda, kişinin söz konusu suçlarına karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirilmiştir
Yazımızda; epilepsi hastalığını kullanarak hekimi aldatıcı davranış (simülasyon) girişiminde bulunan söz konusu epilepsi olgusu sunularak, epilepsi olgularında ceza sorumluluğunun tartışılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, ceza ehliyeti, hekimi aldatıcı davranış, adli psikiyatri.


Epilepsy and Assessment of Criminal Responsibility: A Case Report

Semih Petekkaya1, Zehra Zerrin Erkol2, Erdem Hösükler3, Veyis Gündoğdu2, Hakan Samurcu2
1Department of Forensic Medicine, School of Medicine,Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale, Turkiye
2Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkiye
3Bolu Branch Office, Council of Forensic Medicine, Bolu, Turkiye

Epilepsy is one of the oldest and most common neurological diseases known in human history. It is speculated that individuals diagnosed with epilepsy are more liable to conduct criminal behavior compared to general population. For this reason, judicial authorities are required to conduct a forensic psychiatric evaluation to determine whether an offender has a responsibility for his/her own criminal behaviour.
A 26-year-old male case was sent to our clinic for evaluation of criminal responsibility against three theft crimes committed at different dates. Taken in the story; it was learnt that he had undergone surgery for epilepsy disease at the age of 16, had previously committed 13 theft and one deliberate wounding crimes and, was still in prison for his crimes in past. According to the documents, after each of the three crimes, the case had described these crimes committed by him in detail. In spite of this, during the interview in our clinic; he told that he did not know whether he had been involved in a crime before or not, he did not remember all of three theft cases, he did not remember other crimes also, he did not know why he came here. In the psychiatric examination; currently psychopathological findings were not encountered and there was a significant malingering attempt during the interview. In our clinic reports, it was suggested that the case has full criminal responsibility against all of three crimes.
In this illustration; it is aimed to discuss the criminal responsibility in cases of epilepsy by presenting this case which is the subject of simulation attempt using epilepsy disease.

Keywords: Epilepsy, criminal responsibility, malingering behaviour, forensic psychiatry.


Semih Petekkaya, Zehra Zerrin Erkol, Erdem Hösükler, Veyis Gündoğdu, Hakan Samurcu. Epilepsy and Assessment of Criminal Responsibility: A Case Report. J For Med. 2018; 32(2): 95-100

Sorumlu Yazar: Erdem Hösükler, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...