Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Kozmetik Uygulamalarda Yasal Değerlendirme Faktörleri [J For Med]
J For Med. Baskıdaki Makaleler: ADLITIP-27928

Kozmetik Uygulamalarda Yasal Değerlendirme Faktörleri

Ülker Gül
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bazı kişiler güzel ve genç görünme isteğindedirler. Bu nedenle son yıllarda kozmetik uygulamalara talep arttı. Kozmetik uygulamalar çok çeşitlidir. Bu amaçla birçok ürün ve cihaz kullanılmaktadır. Her geçen yıl kozmetik amaçlı ürün ve cihaz çeşitliliği artmaktadır.
Kişiler daima yapılan işlemin istenilen sonuçları vereceğini hayal etmektedir. Ancak yapılan uygulamalar her zaman istenilen sonuçları vermeyebilir. Uygulamaya bağlı geçici ya da kalıcı, hafif ya da ciddi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Kozmetik işlemler sağlıklı kişilere uygulanır. Bu nedenle hasta yerine kişi ibaresi kullanılır. Uygulama hastaya yapılmadığı için de yan etki yerine istenmeyen etki denilir. Kozmetik uygulamalarda bazı istenmeyen etkiler tahmin edilebilir: Örneğin enjeksiyon yapıldığında (botulinum toksini, dolgu, mezoterapi vb) ekimoz oluşabilir, ekimoz tahmin edilen istenmeyen etkidir. Kimyasal peeling uygulamasında deride hasar oluşur; derideki hasarlanma iyileşirken yeni kollajen sentezlenir. Kimyasal peeling sırasında derideki hasar oluşumu hedeflenen etkidir; istenmeyen etki değildir. Bazı istenmeyen etkiler de kalıcı ve ciddi olabilir: Skar oluşumu, nekroz, anaflaksi, körlük gibi.
Sonuç olarak artan kozmetik uygulama sayısına bağlı olarak birçok şikayet ve dava gözlenmektedir. Kozmetik uygulamalarda yasal faktörler birçok etkene bağlıdır. Şikayet ve davalarda aşağıdaki faktörler gözden geçirilmelidir: Uygulama yapılacak kişinin doğru seçilmemesi, uygulama yapan kişinin hekim olmaması, uygulama yapılan mekanın sağlık kuruluşu olmaması, aydınlatılmış onamın alınmaması, steriliteye uyulmaması, doğru ürün ya da cihazın kullanılmaması gibi. Yasal bir durum ortaya çıktığında tüm bu faktörler gözden geçirilmelidir. Bu yazıda kozmetik uygulamalarda yasal sorun olarak gözlenen faktörler örnekleri ile detaylı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Botulinum toksin tip A, dermal dolgular, lazerler, kimyasal peeling, mezoterapi, adli davalar


Legal Evaluatıon Factors In Cosmetıc Procedures

Ülker Gül
University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Ankara

Some people want to look beautiful and young. Therefore, demand for cosmetic procedures has increased in recent years. Cosmetic procedures are very diverse. Many products and devices are used for this purpose. With each passing year, the variety of products and devices for cosmetic purposes is increasing.
People always dream that applied procedure will give the desired results. However, applied procedures may not always give the desired results. Temporary or permanent, mild or serious undesired effects may occur depending on the procedure. Cosmetic procedures are applied to healthy people. For this reason, the phrase person is used instead of the patient. Since the procedure is not made to the patient, it is called an undesirable effect rather than a side effect. Some undesirable effects can be predicted in cosmetic procedures: For example, when injection (botulinum toxin, filling, mesotherapy, etc.) is applied, ecchymosis may ocur; ecchymosis is the expected undesired effect. Damage to the skin is the targeted effect during chemical peeling; it is not an undesirable effect. Some undesirable effects can also be permanent and serious: scar formation, necrosis, anaphylaxis, blindness etc.
As a result, many complaints and legal cases are observed due to the increasing number of cosmetic procedures. Legal factors in cosmetic procedures depend on many factors. In complaints and legal cases, the following factors should be reviewed: The person to be treated is not selected correctly, the practitioner is not a physician, the place of procedures is not a healthcare provider, informed consent is not obtained, sterility is not complied with, the right product or device is not used, etc. When a legal situation arises, all these factors should be reviewed. In this article, the factors observed as a legal problem in cosmetic procedures are examined in detail with examples.

Keywords: Botulinum toxins type A, dermal fillers, lasers, chemical peels, mesotherapy, legal cases.
Sorumlu Yazar: Ülker Gül, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...