Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
EVALUATION OF INCEST EVENTS WITH RESPECT TO THE CONDITION AND LEGAL RIGHTS OF THE JUVENILES [J For Med]
J For Med. 2001; 15(1): 30-36

EVALUATION OF INCEST EVENTS WITH RESPECT TO THE CONDITION AND LEGAL RIGHTS OF THE JUVENILES

Songul KORKUT1, Birgul TUZUN2
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Istanbul, Turkey

Türk toplumunun geleneksel aile yapılanmasında ihmal ve istismar benzen davranışların sıklıkla kabul görmesi sebebiyle cinsel istismarın en ağır boyutu olan ensest, günümüzde halen çözümlenmemiş bir insanlık sorunu olarak önemini sürdürmektedir. Bu çalışma, aile içinde çoğu kez bir sır olarak saklanan, adli makamlara diğer cinsel istismar olguları kadar yansımayan ensest olgularında, çocuğun konumunu ve ülkemizde çocuğun yasal hakları açısından hangi önlemlerin alınması gerektiğini irdelemek amacıyla sunulmuştur. Çalışma, 1992-1997yılları arasında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'na ensest iddiası ile başvuran 27 kurban konumunda çocuğu içermektedir. Olgular yaş, cinsiyet, psikiyatrik tıbbi antesedan, suç türü, kurban-saldırgan yakınlık derecesi gibi özelliklerin yanı sıra 4.1htisas Kurulu rapor sonuçlan açısından değerlendirilmiştir. Olguların %88.9'u kız çocuğu olup, %70.8'i 12-15 yaş grubunda yer almaktadır. En sık işlenen suç türü %48.l oranında vajinal yol ile ırza geçme eylemidir. Kız çocukların %37'si öz baba-kız çocuk ensest ilişki yaşamış olup, %40.8'inin olay tarihinden önce psikiyatrik tıbbi antesedanı mevcuttur %40.7'sinde 4.İhtisas Kurulu muayenesi sonucunda çeşitli derecelerde zeka geriliği saptanmıştır. Sonuçlar, ensest ilişkinin daha çok aile içinde bağımlı, gelişimsel olarak olgu kısmamış ve hukuksal açıdan onay vermeye yetkin olmayan çocuğa yöneldiği ve çocukta zeka geriliğinin önemli ölçüde hazırlayıcı faktör olduğu gerçeğini destekler nitelikte bulmuştur. Ülkemizde mevcut hukuksal düzenlemelerdeki yetersizliklerin ivedilikle gözden geçirilmesinin ve konuya son derece duyarlı sağlık personelinin hizmet verdiği tedavi rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulmasının çocuğun topluma yeniden kazandırılın, sürecinde önemli bir aşama olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Cinsel istismar, Ensest.


ENSEST OLGULARININ ÇOCUĞUN KONUMU VE YASAL HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Songul KORKUT1, Birgul TUZUN2
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Forensic Medicine Department, Istanbul, Turkey

Incest, the most extreme appearance of sexual abuse because of behavioral ignorance and ineffective resistance in the traditional family structure of Turkish society, is still of great importance as a humanity problem which is not yet solved until now. The aim of this study is to examine what kind of measures must be taken for legal rights of children in Turkey, to prevent the incest which is kept as a secret in the family itself and not reflected like the other kinds of sexual abuses to the courts. This investigation includes 27 victims of children who applied to 4th Specialization Board of the Council of Forensic Medicine with the claim of incest between 1992 and 1997. The cases are examined under following criteria: -age, gender, medical psychiatric background, types of crime, the degree of relationship between victim and perpetrator, and the result of the report of 4th Specialization Board. 88.9% of the cases are female children and 70.8% are between 12 and 15 years old group. The most frequent type of crime is raping by vaginal way in the rate of 48.1%. It’s been observed that 37% of victims faced the incest of their own fathers. 40.8% of the victims had psychiatric medical background and 40.7% also have been observed under mental retardation after incest according to the examination of4th Specialization Board. The result of our study support the fact that the incest happens most frequently against the children who are dependent to their families in ail aspects, under insufficient physical, sexual and psychiatric development and mental retardation as well as no civic capacity which are mainly preparatory factors. As a result, revision of existing Turkish laws on these subjects, establishment of treatment and rehabilitation centers for incest victims and formation of high sensitivity of the medical staff on this issue are of great importance to win the victims back to the social life.

Keywords: Child, Sexual abuse, Incest.


Songul KORKUT, Birgul TUZUN. ENSEST OLGULARININ ÇOCUĞUN KONUMU VE YASAL HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. J For Med. 2001; 15(1): 30-36


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...