Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
DISTINGUISHING AND DISCRETION, THEFT AND USURPATION [J For Med]
J For Med. 2002; 16(1): 18-22

DISTINGUISHING AND DISCRETION, THEFT AND USURPATION

Murat BILGILI1, Hakan KAR1, Emine YAVUZ1, Esin AKGUL1
Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey

11 yaşını bitirip, 16 yaşından gün almamış çocuklar suç işlediklerinde, farik ve mümeyyiz olup olmadıkları değerlendirilir. Çocuğun işlediği suçun ne olduğunun idrakinde olması ve suçu işleme mantığı farik ve mümeyyiz olup olmadığının tespiti sırasında çok önemli olmaktadır. Gasp suçunun hırsızlık suçuyla karşılaştırılarak çocukların bu suçu hangi duygu ve düşünce durumunda işlediklerinin araştırılması ve suçun sonuçlarının idrakinde olup olmadıklarının değerlendirilmesi çok önemlidir. 1998-2000 yılını kapsayan iki yıllık dönemde ATK 4. İhtisas Kurulunda muayeneye gönderilen gasp ve hırsızlık suçlarını işlediği iddia edilen farik ve mümeyyizlik sınırları içerisindeki 73 olgu değerlendirildi. Hırsızlık suçunun en sık 14 yaşında, gasp suçunun en sık 15 yaşında işlendiği, hırsızlık ve gaspta ortak olarak en sıklıkta "para ve cüzdan" çalındığı, hırsızlık ve gasp suçlarının çoğunlukla gruplar halinde işlendiği, resmi sağlık kuruluşları ve özel hastanelerin farik ve mümeyyizlik rapor sonuçlarının uygunluk göstermediği görülmüştür. Özellikle gasp suçu gibi sonuçları ağır olan bir suç ile ilgili karar verirken, çocuğun yetişme koşullan, içinde bulunduğu çevrenin değer yargıları, oyun durumu içinde olup olmadığı, biyolojik ve psikolojik gelişim düzeyi dikkate alınmalı veya sadece hırsızlık suçunu işleyip işlemediği büyük bir titizlikle değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk suçluluğu, Hırsızlık, Gasp, Farik ve mümeyyizlik.


FARİK VE MÜMEYYİZLİK, GASP VE HIRSIZLIK

Murat BILGILI1, Hakan KAR1, Emine YAVUZ1, Esin AKGUL1
Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey

Children between ages of 11-16, committing an offence are evaluated for distinguishing and discretion. Being aware of why and how he committed an offence and the logic of offence are very important for determining the child's distinguishing and discretion. Examining children's emotional and mental state when they commit this offence, with regard to usurpation and theft whether children are aware of the results of this offence or not, is very important. We analyzed 73 cases claimed to commit the offences of usurpation and theft that were sent for medical examination to Institute of Forensic Medicine 4th Specializing Department between 1998-2000 and were within the range of distinguishing and discretion. We found that the theft is mostly committed at the age of 14 and the usurpation at the age of 15, most frequently the stolen materials are money and wallats in both theft and usurpation, also both theft and usurpation are mostly committed by groups and the reports of legal health units and private hospitals did not match. When we decide especially about the usurpation that have very legal consequences, we have to take care of the child’s training conditions, environmental customs, whether he was in game play situation or not, level of biological and psychological development. Also we should be careful whether the child committed only the theft or not.

Keywords: Theft, Usurpation, Distinguishing and discretion.


Murat BILGILI, Hakan KAR, Emine YAVUZ, Esin AKGUL. FARİK VE MÜMEYYİZLİK, GASP VE HIRSIZLIK. J For Med. 2002; 16(1): 18-22


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...