Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümlerde orijin tespiti parametrelerinin değerlendirilmesi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 222-236 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.32657  

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümlerde orijin tespiti parametrelerinin değerlendirilmesi

Hatice Gülbeyaz1, İpek Esen Melez2, Deniz Oğuzhan Melez3, İbrahim Üzün4
1Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı, Erzurum/Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul/Türkiye
3Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul/Türkiye
4Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Antalya/Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, ateşli silah yaralanmalarının orijin tespitinde dikkate alınan parametreleri ayrıntılı şekilde incelemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın örneklem grubuna, 01/01/2008 – 31/12/2012 tarihleri arasında, mevcut yaralanmanın kişinin kendisi tarafından meydana getirilip getirilmediği sorusu ile merkezimize gönderilen ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olguları dahil edilmiştir. Olgular kişinin fiziksel-kriminolojik-klinik özellikleri, otopsi bulguları ve diğer postmortem inceleme verileri açısından incelenerek tanımlayıcı istatistik karşılaştırmalar üzerinden tartışılmıştır.
BULGULAR: Mevcut ateşli silah yalanmasının veya yaralanmalarının kişinin kendisi tarafından oluşturulup oluşturulamayacağı sorulan 128 olgu tespit edilmiştir. Bunların 111’inde yaralanmanın kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği, 11’inin gerçekleştirilemeyeceği, altısında ise ayrım yapılamadığı belirlenmiştir. Yaralanmanın kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilebileceği yönünde raporlanmış olgularda, yaş ortalamasının yüksek olması, olayın özellikle evde olmak üzere kapalı alanlarda olması, intihar notu veya tanık varlığı, olay yerinde silahın maktule temas eder veya yakın pozisyonda olması, kısa namlulu silah kullanılmış olması, ölümcül lezyonun en sık kafada olması, bitişik atış mesafesi parametreleri dikkat çekerken; yaralanmanın kişinin kendisi tarafından gerçekleştirilemeyeceği yönünde raporlanmış olgularda uzun namlulu silah kullanılmış olması, kanda alkol ve giyside atış artıklarının varlığı önemli bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kapalı alanda meydana gelmiş, olay yerinde intihar notu veya tanık olan, maktulün ileri yaşlarda olduğu ve kısa namlulu silah ile kafada bitişik atış meydana getirilmiş ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olaylarında orijin yüksek ihtimalle intihar yönünde değerlendirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ateşli silah yaralanması, atış mesafesi, otopsi, orijin


Evaluation of origin determination parameters in deaths related to firearm injury

Hatice Gülbeyaz1, İpek Esen Melez2, Deniz Oğuzhan Melez3, İbrahim Üzün4
1Erzurum Branch Office, The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, Erzurum, Turkey
2Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey
3The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
4The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine, İstanbul; Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: Detailed evaluation of parameters considered in the origin determination of firearm injuries is aimed in this study.
METHODS: Death cases due to firearm injuries that were brought into our center between the dates of January 1, 2008 – December 31, 2012, with the question of whether the injury had been generated by the individual himself/herself or not, were included in the sample group of the study. The cases in this article were analyzed on the basis of statistical comparison taking into consideration physical-criminological-clinical specifications of the victims, findings of the autopsies and the data obtained in other postmortem investigations.
RESULTS: One hundred twenty-eight cases dispatched with the question of whether the injury had been generated by the individual himself/herself or not were detected. In the 111 cases out of 128, it was found out that the injuries could have been generated by the individual himself/herself while the cause of injury could not be related to the individual in 11 cases and decision could not be made in six cases. Use of long-barreled weapon, presence of alcohol in blood and gunshot residue on clothes were found to be important in the cases reported in the direction of the fact that injury could not be generated by the individual himself/herself while the parameters of high average of age, occurrence of the incident indoors, especially at home, presence of a suicide note or a witness, close or contacting location of the weapon to the body of the victim on the incident scene, use of short-barreled weapon, presence of the lethal lesion on the head and contact shot were remarkable in the cases where self- injury was at stake.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Origin most likely indicates a case of suicidewhen firearm injury related death incidents occur indoors, by a short-barreled weapon, causing a contact wound on the head, containing a suicide note, a witness or an old aged victim.

Keywords: firearm injury, gunshot distance, autopsy, origin


Hatice Gülbeyaz, İpek Esen Melez, Deniz Oğuzhan Melez, İbrahim Üzün. Evaluation of origin determination parameters in deaths related to firearm injury. J For Med. 2016; 30(3): 222-236

Sorumlu Yazar: İpek Esen Melez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...