Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Maluliyet kavramı ve hesaplamada öne çıkan sorunlar [J For Med]
J For Med. 2018; 32(1): 30-36 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.35119  

Maluliyet kavramı ve hesaplamada öne çıkan sorunlar

Kenan Kaya1, Ahmet Hilal2, Necmi Çekin3
1Adli Tıp Kurumu, Adana Grup Başkanlığı, Adana
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana,
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Adana/ Adli Tıp Kurumu Adana Grup Başkanlığı, Adana

Klinik adli tıp uygulamalarının önemli bir alanını; kişilerdeki bedensel ve ruhsal kayıpların ve oranlarının ortaya konması oluşturmaktadır. Yaralanan ya da yapılan meslekle ilgili nedenlerden meydana gelen, uygulanan tüm tedavilere rağmen iyileşemeyip sekel halinde devam etmesi durumuna maluliyet, hazırlanan cetvellerden yararlanılarak belirlenen orana (Tüm vücudun meslekte kazanma gücüne oranla kayıp miktarının saptanmasına) maluliyet oranı (Meslekte kazanma gücü kayıp oranı) denilmektedir.
Karşılaşılan olgular nedeniyle 2 yönetmelik (11.10.2008 tarih ve 27021sayılı "Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği", 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik") ön plana çıkmaktadır. Hangi durumda hangi yönetmeliğin kullanılacağı konusunda tartışmalar mevcuttur. Tüzük ve yönetmelikler aynı olmakla birlikte, aynı kişilere düzenlenen raporlarda kurumlar arası belirgin farklılıklar görülmektedir. Meydana gelen arızanın ilgili yönetmelikte aynen yer almaması nedeniyle en yakınının seçilmesine ya da belirtilen fonksiyon kaybı düzeyinde bir kayıp olmaması nedeniyle verilen değere göre oranlama yapılmaya çalışılmaktadır. Bu durum, uygulamada takdir hakkı denilen bir kavramın oluşmasına yol açmıştır. O anki değerlendirmeye göre, aynı kişi için aynı kurumun hatta aynı hekimin farklı sonuçlar vermesine yol açabilecek bir durumdur. 'Standardize ve objektif değerlendirmeyi sağlamak için; gerçek, güvenilir ve aynı şekilde ölçülebilen bir hesaplama nasıl yapılır?' sorusuna cevap verilmesi gerekmektedir.
Bilirkişiler mağdur, yargı, sigorta şirketi ya da diğer kurumlar için bilirkişilik yaptıklarında izlenmesi gereken yol, değerlendirme metodları aynı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: maluliyet, hesaplama, meslekte kazanma gücü kaybı


Disability concept and problems in calculation

Kenan Kaya1, Ahmet Hilal2, Necmi Çekin3
1Council of Forensic Medicine, Adana Group Administration, Adana, Turkey
2Deparment of Forensic Medicine, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey,
3Deparment of Forensic Medicine, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey/ Council of Forensic Medicine, Adana Group Administration, Adana, Turkey

An important area of clinical forensic practice include the identification of physical and mental loss and rates in people. Disability is defined as a condition which can occur due to injury or occupational reasons and continues as a sequelae in spite of all the treatments applied and disability ratio (profit loss rate in profession) is a rate determined by using prepared scales (determining the amount of loss of the whole body compared to the earning power in the profession).
Two regulations are foreground due to the facts encountered (11.10.2008 dated and 27021 numbered " Regulation on the Determination of Work Force and Occupational Loss Ratio ", 30.03.2013 dated and 28603 numbered " Regulation on Disability Criterion Classification and Health Board Reports to be Issued to the Disabled"). There is a debate for using which directive in which case. While the statutes and regulations are the same, there are significant differences between institutions in reports organized for the same person. Since the closest is selected because of the fact that the disability is not located exactly in the relevant regulation or because there is no loss of the specified loss of function; the ratio is tried to be made according to the given value. This has led to the creation of a concept called appraisal in practice. Based on that assessment, the same institution or even the same physician can give different results for the same person. An answer is required to this question "'To provide standardized and objective assessment; how a calculation can be made that is real, reliable and measured in the same way?.
Expertise should be the same as the method of evaluation, which should be followed when a person is an expert for the victim, the judiciary, the insurance company or other institutions.

Keywords: disability, calculation, loss of gain in profession


Kenan Kaya, Ahmet Hilal, Necmi Çekin. Disability concept and problems in calculation. J For Med. 2018; 32(1): 30-36

Sorumlu Yazar: Kenan Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...