Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
İki Olgu Nedeni İle Sabunlaşma [J For Med]
J For Med. 2016; 30(1): 91-97 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.36854  

İki Olgu Nedeni İle Sabunlaşma

Sait Özsoy1, Nergis Cantürk2, Gürol Cantürk3, Birol Demirel4
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ad, Ankara
2Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ad, Ankara
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ad, Ankara

Çürümenin istisnalarından olan “sabunlaşma” (saponification, adipocere) genellikle nemli ortamlara gömülen ya da sıvı ortamda kalan cesetlerde meydana gelen bir postmortem değişikliktir. Cesette sıklıkla bölgesel, nadiren de genel sabunlaşma meydana gelebilir. Yağ asitlerine ayrışan vücut yağları, ortamdaki çürüme ürünü amonyak ile birleşerek önce kolay parçalanabilen amonyak sabunlarını, daha sonra ise kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerle birleşerek çürümeye dayanıklı kalsiyum ve magnezyum sabunlarını oluşturur ve yağ ile mum arasında bir özellik kazanır durur. Sabunlaşmanın adli tıp açısından önemi, cesedin kimliğinin yanı sıra eski ve yeni yara izlerinin belirlenmesine olanak sağlamasıdır.
İki yıl önce kaybolduğu bildirilen iki kişinin sabunlaşmış cesetlerine yapılan otopsi bulguları sunulmuştur. Olgularımızın her ikisinde de kafa bölgesinde yer yer kafatası kemikleri görünür olsa da vücutta yaygın sabunlaşma oluştuğu saptanmıştır. Yaygın sabunlaşma her iki olgunun dış muayene özelliklerinin korunmasına neden olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Postmortem değişiklikler, çürüme, sabunlaşma, av tüfeği yaralanması, otopsi


Two Adipocere Cases

Sait Özsoy1, Nergis Cantürk2, Gürol Cantürk3, Birol Demirel4
1Gulhane Military Medical Academy, Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Ankara
2Ankara University, Institute Of Forensic Sciences, Ankara
3Ankara University Medical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Ankara
4Gazi Universitymedical Faculty, Department Of Forensic Medicine, Ankara

“Adipocere” which is an exceptional modification of putrefaction is a postmortem change of corpses which were found in moist soil or water. Adipocere formation is seen mostly at local anatomic regions. Body fats which are hydrolyzed to fatty acids primarily react with ammonium salts. Then fatty acids react with minerals like calcium and magnesium salts. The end product is a combination of calcium and magnesium soap which is a wax-like organic substance and resistant to putrefaction.
From the perspective of forensic science, adipocere formation could give information about the identification of the victim. Also old and fresh scars could be also detected more easily.
We present the autopsy records of adipocere bodies belonged two victims who were reported missing. Although cranium bones were visible, “general adipocere” was observed in both two cases and this formation preserved the outer examination findings.

Keywords: Postmortem changes, putrefaction, adipocere, shotgun wounds, autopsy.


Sait Özsoy, Nergis Cantürk, Gürol Cantürk, Birol Demirel. Two Adipocere Cases. J For Med. 2016; 30(1): 91-97

Sorumlu Yazar: Sait Özsoy, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...