Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Siirt İlinde Kadın İntiharları [J For Med]
J For Med. 2016; 30(2): 117-127 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.38278  

Siirt İlinde Kadın İntiharları

Neylan Ziyalar, Aysel Sarıpınar, Can Çalıcı
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de tamamlanmış erkek intiharlarının sayısının kadın intiharlarının sayısından fazla olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı illerde kadın intiharlarının erkek intiharlarından fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu illerde kadın intiharlarına yönelik çalışmalar bulunmasına rağmen Siirt ili için konuyla ilgili araştırmaların olmadığı göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı Siirt ilinde 2000-2013 yılları arasında gerçekleşmiş kadın intiharlarına etki eden sosyodemografik etkenleri irdeleyerek kadın intiharlarının önlenmesi için yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada Siirt Adliyesi ve bağlı bulunan yerlerde 2000-2013 yılları arasında ölümü adli soruşturmaya konu olan kadın olguların savcılık dosyaları incelenmiştir. Bu dosyalarda tespit edilen 60 intihar olgusunun yaş, medeni durum, eğitim, meslek, olay yeri, intihar nedeni, intihar yöntemi, intiharda kullanılan araçlar, yaralanma bölgesi ve intihar zamanı verileri istatistiki olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmanın bazı öne çıkan bulgularına göre olguların neredeyse yarısının 15-20 yaş diliminde olduğu ve kırsal alanda yaşadıkları görülmektedir. İntihar eden olguların büyük çoğunluğunun bekar ve ailesiyle yaşayan, işsiz kadınlar olduğu, okuryazarlık oranlarının düşük olduğu ortaya çıkmaktadır. Ası ve ateşli silahla kullanmanın en sık başvurulan intihar yöntemi olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Siirt ilinde gerçekleşen genç kadın intiharlarının intihar eyleminin bireysel nedenleri kadar sosyal dinamiklerden de etkilendiği anlaşılmaktadır. Bu intiharların önlenmesi için kadına yönelik şiddet bağlamında toplumsal düzeyde önleme faaliyetlerinin arttırılması gerektiğine inanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın intiharları, adli tıp, Siirt, intihar yöntemleri.


Female Suicides in Siirt District

Neylan Ziyalar, Aysel Sarıpınar, Can Çalıcı
İstanbul University Institute Of Forensic Sciences, Division Of Social Sciences, İstanbul

INTRODUCTION: It’s been known that completed male suicide rates are higher than the female suicide rates in Turkey too, like most countries of the world. On the other hand it’s seen that during last decades some districts of Southeastern Anatolia Region have higher female suicide rates than male suicide rates. Although there are researches concerning female suicides in those districts, it’s observed that there isn’t any research regarding female suicides in Siirt district. This research is aimed to examine the main sociodemographic factors that effect of this specific case of female suicides in Siirt, between the years of 2000 -2013 and to contribute the researches regarding female suicides prevention.
METHODS: To achieve this, 60 legal files of these incidents which happened in mentioned years has been analyzed according to their age, marital status, educational and occupational status, crime scene, method of suicide and occurrence time of the incidents with descriptive statistical methods.
RESULTS: Some significant findings of the research indicates that almost half of the all female suicides have been occurred between the ages 15 -20 and in rural part of the city. Being single and young, living with family, high illiteracy, being housewife/girl and social isolation are risk factors of suicide behavior. Considering our research results it can be said that the most commonly used methods in these cases are hanging and using firearms.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It’s been observed that female suicide cases in Siirt district are effected not only individual risk factors but also social dynamics. According to results of our research it’s needed a community based suicide prevention model in the context of violence against women.

Keywords: Female suicides, forensic medicine, Siirt, suicide methods.


Neylan Ziyalar, Aysel Sarıpınar, Can Çalıcı. Female Suicides in Siirt District. J For Med. 2016; 30(2): 117-127

Sorumlu Yazar: Neylan Ziyalar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...