Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Yüksek doz Olanzapin alımı ile birlikte tespit edilen venöz tromboembolinin beklenmeyen komplikasyonu: Pelviste doku içi kanama [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 250-255 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.46704  

Yüksek doz Olanzapin alımı ile birlikte tespit edilen venöz tromboembolinin beklenmeyen komplikasyonu: Pelviste doku içi kanama

Murat Nihat Arslan1, Mehtap Özdemir1, Taner Daş1, Semih Yıldırım2
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul Morg İhtisas Dairesi
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

Adli otopsiler sırasında zaman zaman karşılaşılabilen venöz tromboemboli (VTE) ciddi komplikasyonlarla önemli morbidite ve mortalite sebebi olmakla birlikte tanımlanmış pek çok risk faktörü mevcuttur. Bu yazıda sunulan 51 yaşındaki kadın olguda yaygın pelvis içi yumuşak doku kanamasına neden olmuş VTE tespit edilmiştir. Son dönemlerinde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiş ve otopside alınan örneklerinde yüksek düzeyde Olanzapin tespit edilmiştir. Birden fazla risk faktörünü barındıran, sonucunda da doku içi kanama gibi beklenmeyen ve literatürde karşılaşılmayan bir komplikasyonla sonlanan bir VTE olgusu olması nedeniyle akademik ortamda paylaşılarak tartışılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Venöz tromboemboli, Otopsi, Olanzapin, Pelvik kanama.


Pelvic hemorrhage as an unexpected complication of venous thromboembolism due to high dose of Olanzapine intake

Murat Nihat Arslan1, Mehtap Özdemir1, Taner Daş1, Semih Yıldırım2
1İstanbul Morgue Department, The Council of Forensic Medicine
2Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Kocaeli University

Venous thromboembolism (VTE)-a disease with high rates of morbidity and mortality due to serious complication- is associated with various risk factors. The article presents the case of a 51-year-old woman who was diagnosed with VTE causing extensiveintrapelvic hemorrhage. Family anamnesis revealed that the person has undergone psychological problems recently and accordingly, high intake of Olanzapine was detected through the samples taken in the autopsy.The VTE case is considered to be relevant for further discussion on the academic platform as it involvesmore than one risk factors and pelvic hemorrhage was encountered as unexpected and uncommon complication in the literature.

Keywords: Venous thromboembolism, Autopsy, Olanzapine, Pelvic hemorrhage.


Murat Nihat Arslan, Mehtap Özdemir, Taner Daş, Semih Yıldırım. Pelvic hemorrhage as an unexpected complication of venous thromboembolism due to high dose of Olanzapine intake. J For Med. 2016; 30(3): 250-255

Sorumlu Yazar: Murat Nihat Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...