Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Türkiye’de sucul adli entomoloji üzerine bir ön çalışma [J For Med]
J For Med. 2018; 32(1): 18-29 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.48091  

Türkiye’de sucul adli entomoloji üzerine bir ön çalışma

Dilek Karataş1, Mustafa Cemal Darılmaz2
1Aksaray Bilim Ve Sanat Merkezi, Aksaray.
2Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aksaray.

GİRİŞ ve AMAÇ: Sucul adli entomoloji, adli bilimlerin bir dalı olup ölüm sonrası su altında geçen zamanın belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de sucul alanda ölümler görülmesine rağmen, sucul adli entomoloji alanında yapılan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: X ilinde, iki adet domuz başı Sus scrofa domestica (Evcil domuz) (Erxleben, 1777) 36 gün boyunca adli öneme sahip sucul böceklerin belirlenmesine yönelik kafes içerisinde iki farklı drenaj kanalına yerleştirilmiştir. Domuz başları üzerine gelen böcekler, adli açıdan tür teşhisi yapmak için toplanmış ve leşin ayrışma aşamaları gözlemlenerek kaydedilmiştir.
BULGULAR: Leşlerden toplanan böceklerin teşhis işlemleri sonucunda Birinci deney hayvanında tespit edilen taksonlar: Diptera takımından Calliphoridae, Muscidae, Fanniidae, Ephydridae ve Chironomidae familyalarına ait 9 tür; Coleoptera takımından Histeridae, Staphylinidae, Dytiscidae ve Helophoridae familyalarına ait 5 tür ve bir alttür; Hemiptera takımından Gerridae familyasına ait bir tür; İkinci deney hayvanında tespit edilen taksonlar Diptera takımından Calliphoridae, Muscidae ve Chironomidae familyalarına ait 7 tür; Coleoptera takımından Nitidulidae Dytiscidae ve Helophoridae familyalarına ait 4 tür; Hemiptera takımından Corixidae familyasına ait bir tür; Odonata takımından Libellulidae familyasına ait bir tür tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma adli öneme sahip sucul böceklerin belirlenmesi ile ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışmadır ve tespit edilen taksonlar adli sucul entomoloji açısından ülkemizden ilk kez kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Sucul Entomoloji, Sus scrofa domestica (Evcil Domuz), Sucul Böcekler, X İli.


A preliminary study on aquatic forensic entomology in Turkey

Dilek Karataş1, Mustafa Cemal Darılmaz2
1Aksaray Science And Arts Center, Aksaray, Turkey.
2Faculty Of Arts And Science, Department Of Biology, Aksaray, Turkey.

INTRODUCTION: Aquatic forensic entomology is a branch of forensic science that applies the study of aquatic insects to criminal investigations, and is commonly used in death investigations for estimating the post mortem submersion interval. However, there is no study in the field of aquatic forensic entomology in Turkey although there are deaths reported as found in water.
METHODS: In the province of X(city), two pigs’ heads of Sus scrofa domestica (domestic pig) (Erxleben, 1777) species in cages were placed into two different drainage channels for 36 days for the purpose of attracting and identifying forensically significant aquatic insects. The insects on the carcasses were collected to identify the species, and decay phases were report
RESULTS: The taxa that were collected from the first test animal included 9 Diptera species from the families Calliphoridae, Muscidae, Fanniidae, Ephydridae and Chironomidae; 5 Coleoptera species and a subspecies from the families Histeridae, Staphylinidae, Dytiscidae and Helophoridae; and one Gerridae species from the family Hemiptera. The taxa identified in the second test animal included 7 Diptera species from the families Calliphoridae, Muscidae and Chironomidae; 4 Coleoptera species from the families Nitidulidae, Dytiscidae and Helophoridae; one Hemiptera species from the family Corixidae; and one Odonata species from the family Libellulidae.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This is the first study carried out in Turkey regarding the identification of forensically substantial aquatic insects, and the detected taxa have been recorded for the first time in terms of forensic aquatic entomology in our country.

Keywords: Aquatic Forensic Entomology, Sus scrofa domestica (Domestic Pig), Aquatic Insects, X(city).


Dilek Karataş, Mustafa Cemal Darılmaz. A preliminary study on aquatic forensic entomology in Turkey. J For Med. 2018; 32(1): 18-29

Sorumlu Yazar: Dilek Karataş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...