Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
4-yaşında bir çocukta fatal eroin ve metadon intoksikasyonu: Olgu sunumu [J For Med]
J For Med. 2018; 32(3): 126-129 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.48278  

4-yaşında bir çocukta fatal eroin ve metadon intoksikasyonu: Olgu sunumu

Oya Yeter1, Yeter Erol Öztürk1, Serkan Öztürk1, Rıfat Özgür Özdemirel2, Bilgin Hösükler3
1Adli Tıp Kurumu, Kimya İhtisas Dairesi, İstanbul,Türkiye
2Adli Tıp Kurumu, Tekirdağ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Tekirdağ,Türkiye
3Adli Tıp Kurumu, Balıkesir Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Türkiye

Tüm dünyada psikoaktif madde kullanımı nedeniyle zehirlenme olguları gün geçtikçe artmaktadır. Bu maddelere kaza ile maruz kalmak da zehirlenmeye hatta ölüme neden olabilmektedir. Bu olguda, kaza sonucu antihipertansif ilaç içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki yabancı bir kız çocuğuna ait bir olgu sunulmaktadır. Histopatolojik incelemede pulmoner ödem dışında patolojik bulgu gözlenmemiş ancak toksikolojik tarama analizlerinde metadon, eroin ve bunların metabolitleri ile birlikte eroin safsızlıkları tespit edilmiştir. Biyolojik örneklerinde herhangi bir antihipertansif ilaç tespit edilmeyen olgu, eroin ve metadonun birlikte alınmasına bağlı çoklu psikoaktif madde intoksikasyonu olarak bildirilmiştir. Olgu ile bağımlı ebeveynlerin çocuklarının içinde bulunduğu tehlikeye karşı yetkililerce tedbir alınması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metadon, eroin, çocuk, intoksikasyon


Fatal heroin and methadone intoxication in a 4-year old child: A Case report

Oya Yeter1, Yeter Erol Öztürk1, Serkan Öztürk1, Rıfat Özgür Özdemirel2, Bilgin Hösükler3
1Council of Forensic Medicine, Chemistry Department, Istanbul, Turkey
2Council of Forensic Medicine, Tekirdağ Morgue Department,Tekirdağ,Turkey
3Council of Forensic Medicine, Balıkesir Morgue Department, Balıkesir,Turkey

Intoxication cases due to drug abused have been increasing dramatically worldwide. Accidentally exposure to abused drugs also causes intoxication even death. In this report we describe an autopsy case pertaining to a 4-year old foreign girl who was taken to hospital for accidental intake of antihypertensive drugs. No pathological significance was observed except pulmonary edema in histopathological examination. Methadone, heroin, their metabolites and heroin impurities were found in biological samples with toxicological screening. Antihypertensive drugs were not detected in the samples. The case declares drug intoxication due to heroin and methadone intake together. In addition reveals children of drug-dependent parents are in danger and essential precautions should be taken by government.

Keywords: Methadone, heroin, child, fatal intoxication,


Oya Yeter, Yeter Erol Öztürk, Serkan Öztürk, Rıfat Özgür Özdemirel, Bilgin Hösükler. Fatal heroin and methadone intoxication in a 4-year old child: A Case report. J For Med. 2018; 32(3): 126-129

Sorumlu Yazar: Oya Yeter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...