Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Vücut sıvılarında Antemortem - Postmortem Etil Alkol Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyobelirteçler [J For Med]
J For Med. 2016; 30(2): 153-161 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.48344  

Vücut sıvılarında Antemortem - Postmortem Etil Alkol Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Biyobelirteçler

Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yavuz Hekimoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Van

Etil alkol kullanımı pek çok açıdan adli tıp pratiği ile çakışmaktadır. Bu durum etil alkol kullanımının ve postmortem üretiminin tespit edilmesini adli tıp açısından son derece önemli kılmaktadır. Buna karşın antemortem-postmortem alkol düzeylerinin belirlenmesinde klasik yöntemlerin pek çok durumda yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu durum etil alkol kullanımının tespiti için ek yöntemlere ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır. Gama Glutamil Transferaz, Ortalama Eritrosit Hacmi ve Karbonhidrat Takısı Eksik Transferrin gibi bazı yöntemlerin belli dezavantajlarının olması da kullanım alanlarını ve yararlarını sınırlamaktadır. Son yıllarda etanol kullanımının göstergesi olarak tanımlanan etil glukronid, etil sülfat, fosfatidiletanol, 5-hidroksitriptofol / 5-hidroksiindol asetik asit oranı ve yağ asidi etil esterleri gibi biyobelirteçlerin yararlılıkları pek çok çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu derlemede, antemortem - postmortem etil alkol ayrımı konusunda bu tür yeni yöntemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Etil alkol, postmortem alkol üretimi, etil glukronid, etil sülfat, fosfatidiletanol, yağ asidi etil esterleri, 5-Hidroksitriptofol/5-Hidroksiindol asetik asit oranı.


Biomarkers Used to Determine Antemortem and Postmortem Ethyl Alcohol Level in Body Fluids

Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yavuz Hekimoğlu
Department Of Forensic Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey

Consumption of ethyl alcohol has intersected with forensic science practice in many situations. This situation makes it highly important for forensic medicine to determine consumption and postmortem production of ethyl alcohol. For all that, classical methods can be insufficient to determine the antemortem and postmortem ethanol level in many situations. This causes a need for additional methods for the detection of ethyl alcohol. The presence of certain disadvantages of some methods such as Gama Glutamyl Transferase, Main Corpuscular Volume and Carbonhydrate Deficient Transferrin, it limits their utility and their usage areas. The usefulness of biomarkers such as ethyl glucuronide, ethyl sulfate, phosphatidylethanol, 5-Hydroxytryptophol/5-hydroxyindoleacetic acid ratio and fatty acid ethyl esters, which were determined as indicator of ethanol use in the last years has been proven in many studies. In the present review article, it was aimed that to emphasizing the importance of dissemination of using the similar new methods about identification of antemortem - postmortem ethanol.

Keywords: Ethyl alcohol, postmortem alcohol production, ethyl glucuronide, ethyl sulfate, phosphatidylethanol, fatty acid ethyl esters, 5-Hydroxytryptophol / 5-Hydroxyindoleacetic acid ratio.


Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Orhan Gümüş, Erhan Kartal, Yavuz Hekimoğlu. Biomarkers Used to Determine Antemortem and Postmortem Ethyl Alcohol Level in Body Fluids. J For Med. 2016; 30(2): 153-161

Sorumlu Yazar: Mahmut Aşırdizer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...