Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Düşme sonrası hayatı tehdit eden boyun yaralanması: Bir olgu sunumu [J For Med]
J For Med. Baskıdaki Makaleler: ADLITIP-51422

Düşme sonrası hayatı tehdit eden boyun yaralanması: Bir olgu sunumu

İsmail Başyiğit1, Ertuğrul Gök2, Recep Fedakar3
1Dr. Siyami Ersek Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Kaza kaynaklı boyun bölgesi yaralanmalarına nadiren rastlanmaktadır. Boyun bölgesi hayati öneme sahip çok sayıda anatomik yapıyı içermektedir. Büyük damarlar, trakea ve medulla spinalisin başlangıç bölümü boyun yaralanmalarında etkilenebilir. Boyun bölgesi yaralanmaları, cilt-cilt altı ve kas kaynaklı olabilirken bazen büyük damar, solunum sistemi ilişkili olup hayatı tehdit edebilen penetran yaralanmalarla karşılaşılabilmektedir. Hızlı tanı ve tedavi mortaliteyi azaltıp sekelsiz iyileşmeyi sağlamaktadır. Dolayısı ile olgular acil tanı ve cerrahi müdahaleyi yapabilen sağlık merkezlerine süratle ulaştırılmalı ve hızlı tanı konularak etkili yönetim yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Boyun yaralanması, İnnominat arter, Trakea


A life-threatening neck injury after a fall: A case report

İsmail Başyiğit1, Ertuğrul Gök2, Recep Fedakar3
1Department of Cardiovascular Clinic, Dr Siyami Ersek Hospital, İstanbul, Turkey
2Dicle University, Faculty of Medicine, Forensic Medicine Department, Diyarbakır, Turkey
3Uludağ University, Faculty of Medicine, Forensic Medicine Department, Bursa, Turkey

Accident-related neck region injuries are uncommon. The neck region contains several vitally important structures. Large vessels, the trachea and the initial part of the medulla spinalis can be affected in neck injuries. These may be cutaneous-subcutaneous and muscular in origin, and may sometimes be associated with large arteries and the respiratory system, while potentially life-threatening penetrating injuries may also be encountered. Rapid diagnosis and treatment reduce mortality and permit sequelae-free healing. Cases must therefore reach health centers capable of providing emergency diagnosis and surgical intervention very quickly, and effective management must be provided with rapid diagnosis.

Keywords: Neck injury, Innominate artery, Trachea
Sorumlu Yazar: Ertuğrul Gök, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...