Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
MR görüntüleme ile tespit edilebilen kas yaralanmasının Adli Tıp açısından değerlendirilmesi [J For Med]
J For Med. 2017; 31(2): 92-95 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.65487  

MR görüntüleme ile tespit edilebilen kas yaralanmasının Adli Tıp açısından değerlendirilmesi

Faruk Aydın, Ufuk Akın, Serkan Öztürk, Mehmet Sunay Yavuz
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

Vücut dokunulmazlığı, anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Vücut dokunulmazlığının bozulması sonucu ortaya çıkan hasarın ağırlık derecesi, yaralanmaya neden olan şahsa verilecek cezayı belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu hasarın belirlenmesinde, fizik muayenede elde edilecek klinik bulguların yanı sıra, radyolojik incelemelere de ihtiyaç duyulmaktadır.
Maruz kaldıkları travma sonrası meydana gelen yaralanma nedeniyle rapor düzenlenmesi istemiyle Anabilim Dalımıza gönderilen iki olguda, radyolojik değerlendirmede saptanan kas yaralanmaları, medikolegal açıdan tartışıldı.
Her iki olgu da olay sonrası acil servise müracaat etmiş, yapılan muayenelerde; hassasiyet, ekimoz, abrazyon gibi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmalar tariflenmiştir. Olguların daha sonra çekilen Manyetik Rezonans (MR) incelemelerinde, grade 2 ve grade 2-3 kas yaralanmaları saptanmıştır.
Radyolojik incelemeler, travma sonrası dönemde yumuşak doku, iç organ ve kemik yaralanmanın varlığını ve derecesini göstermesi açısından önemlidir. Olgularımızda sağlık kuruluşuna ilk müracaat esnasında hassasiyet, ekimoz ve abrazyon dışında herhangi bir bulgu tarif edilmediğinden, sadece bu tıbbi bulguları ile değerlendirme yapıldığında, yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebileceği şeklinde rapor düzenlenecekti. Ancak her iki olgunun tıbbi şikayetlerinin devamı üzerine çekilen MR incelemelerinde, grade 2 ve grade 2-3 kas yaralanması saptanması, adli raporun sonucunu da etkilemiş oldu. Travma sonrası dönemde fizik muayene ile herhangi bir bulgu saptanmamış ya da basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif yaralanma tespit edilmiş olsa bile, olgularımızda olduğu gibi, şikayetlerin devamı söz konusu olan olgularda, radyolojik incelemeler yapılarak travma sonucu meydana gelen patolojinin tam olarak ortaya konmasının önemli olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Adli rapor, kas yaralanması, radyoloji.


Forensic medical evaluation of clinically undiagnosed muscle injuries determined by MRI

Faruk Aydın, Ufuk Akın, Serkan Öztürk, Mehmet Sunay Yavuz
Department of Forensic Medicine, Manisa Celal Bayar University, Manisa,Turkey

The constitution and the laws protect physical integrity. The severity of the damage as a result of the destruction of the physical integrity is one of the most important factors in the determination of the penalty that will be imposed on the individual who causes the physical injury. In addition to the clinical findings obtained during the physical examination, there is a need for radiological investigation for determination of the damage level.
The muscle injuries of the cases, which have been detected in the radiological examination, are discussed with respect to medicolegal aspects. The afore-mentioned injuries were said to be the result of an exposure to trauma.
Both cases were admitted to an emergency room after the incident and their injuries were described as tenderness, ecchymosis, abrasion, which can be treated by basic medical interventions. Grade 2 and grade 2-3 muscle injuries were detected in their further evaluation with Magnetic Resonance (MR) imaging.
Radiological examinations are important regarding the presence and severity of soft tissue, visceral organs, and bone injuries in the post-traumatic period. Since there is no definition of any findings other than sensitiveness, ecchymosis, and abrasion in their first admission, if the evaluation is done based on only these findings, a report will be prepared to state that injuries can be treated with simple medical interventions. However, the detection of grade 2 and grade 2-3 muscle injuries in MR investigation upon the ongoing medical complaints of these two cases affected the result of the forensic report. Even though no findings are stated or minor injuries which can be treated with simple medical interventions are encountered in the post-traumatic physical examination just like the cases described above, we believe that it is important to reveal complete pathology arising from traumas through radiological examination in the cases with enduring complaints.

Keywords: Forensic report, muscle injury, radiology.


Faruk Aydın, Ufuk Akın, Serkan Öztürk, Mehmet Sunay Yavuz. Forensic medical evaluation of clinically undiagnosed muscle injuries determined by MRI. J For Med. 2017; 31(2): 92-95

Sorumlu Yazar: Mehmet Sunay Yavuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...