Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşireliğe ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi [J For Med]
J For Med. 2018; 32(1): 10-17 | DOI: 10.5505/adlitip.2018.66933  

Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşireliğe ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Birgül Cerit, Mehmet Ali Çalışkan, Simge Çoşkun, Gülnur Temelli
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelik son sınıf öğrencilerinin adli hemşireliğe ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma nitel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Araştırmaların verileri bir üniversitenin hemşirelik bölümünde son sınıfta okuyan 88 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesi içerik analizi ile yapılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada öğrencilerin adli hemşireliğin kavram olarak ne anlama geldiğine ilişkin bilgi sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Görüşme yapılan öğrencilerin çoğunluğunun adli hemşireliğin tanımı ve amacını, rol ve sorumluluklarına ilişkin uygun yanıtlar verdikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin genel olarak adli hemşirenin çalışma alanları ve bilgi sahibi olması gereken konulara ilişkin bilgileri olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası adli hemşirenin uygulamaları ile adli olayın sonuçlarına etki edebileceğini belirtirken, nasıl etkileyebileceğine yönelik yeterli bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada öğrencilerin adli hemşireliğe ilişkin istenilen düzeyde olmamakla birlikte farkındalıklarının ve bilgilerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Hemşirelik, Hemşirelik, Öğrenci Hemşire


Identification of the knowledge levels of the senior students in nursing department concerning forensic nursing

Birgül Cerit, Mehmet Ali Çalışkan, Simge Çoşkun, Gülnur Temelli
Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu Health School, Fundamentals of Nursing Department

INTRODUCTION: The study has been conducted with the purpose of determining the knowledge levels of the senior students in nursing department about forensic nursing.
METHODS: This study has been designed in qualitative study pattern. The data of the study have been collected from 88 senior students studying at nursing department of a university. Semi-structured interview technique has been used in the collection of the data. The evaluation of the data of the study has been made with content analysis.
RESULTS: It has been deduced in the study that the students have knowledge about what does forensic nursing mean conceptually. It has been identified that majority of students who have been included in the interview know the definition, aim, roles and responsibilities of forensic nursing. It can be stated that the students generally have knowledge about the study fields of forensic nursing and about the subjects that they need to have knowledge. It has been revealed that the more than half of the student who participated in the study stated that the forensic nursing implementations may have impact upon the results of forensic cases whereas they do not have adequate information about how it can affect.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was determined that the students have awareness and knowledge related forensic nursing although not at the desired level.

Keywords: Forensic Nursing, Nursing, Nursing Student


Birgül Cerit, Mehmet Ali Çalışkan, Simge Çoşkun, Gülnur Temelli. Identification of the knowledge levels of the senior students in nursing department concerning forensic nursing. J For Med. 2018; 32(1): 10-17

Sorumlu Yazar: Birgül Cerit, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...