Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Sekel bırakarak iyileşmiş tibia ve talus kırıklarında maluliyet değerlendirmesi: Bir olgu sunumu [J For Med]
J For Med. 2021; 35(1): 34-38 | DOI: 10.5505/adlitip.2021.78800  

Sekel bırakarak iyileşmiş tibia ve talus kırıklarında maluliyet değerlendirmesi: Bir olgu sunumu

Medyar Koçak1, Arif Garbioğlu2, Mehmet Özbay3
1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul
2Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Eskişehir
3Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Bakırköy Adli Tıp Şube Müdürlüğü, İstanbul

Maluliyet, adli tıp pratiğinde sıkça karşılaşılan bir kavramdır. Maluliyet değerlendirmesi dava konusu olay tarihinde yürürlükte olan mevzuat uyarınca yapılmaktadır. Ancak ülkemizde maluliyet oranı hesaplanmasında çeşitli tarihlerde Resmi Gazete’de yayımlanmış farklı mevzuat ve yönetmeliklerin hiçbiri travma sonrası kişide meydana gelen arazlara özgü düzenlenmediğinden uygulamada ilginç durumlarla karşılaşılabilmektedir. Olgumuz ışığında yönetmelikteki eksik noktaların örnekler ile birlikte tartışılması amaçlanmaktadır. Pratikte karşılaşılan mevcut yönetmeliklerin eksik kaldığı hususlar göz önünde bulundurularak travmaya özgü kapsamlı güncel bir yönetmelik oluşturulması, haksız fiile uğrayan kişinin hak kaybının önlenmesine katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: maluliyet, travma, tibia, talus, iyileşmiş kırıklar


Disability assessment of tibia and talus fractures healed by sequelae: A case report

Medyar Koçak1, Arif Garbioğlu2, Mehmet Özbay3
1The Council Of Forensic Medicine, Istanbul
2The Council Of Forensic Medicine, Eskişehir Forensic Medicine Branch Office, Eskisehir
3The Council Of Forensic Medicine, Bakırköy Forensic Medicine Branch Office, Istanbul

Disability is a frequently encountered concept in forensic medicine practice. The disability is assessed in accordance with the legislation in force at the date of the incident. However, since none of the different legislation and regulations published in the Official Gazette on various dates in the calculation of disability rate in our country are specific to the symptoms that occur after trauma, interesting situations are known to be encountered in practice. In the light of our case, it is aimed to discuss the missing points in the regulation together with examples. Considering the deficiencies of current regulations encountered in practice, creating a comprehensive up-to-date regulation specific to trauma will contribute to the prevention of loss of rights of the person who has been subjected to wrongdoing.

Keywords: disability, trauma, tibia, talus, healed fractures


Medyar Koçak, Arif Garbioğlu, Mehmet Özbay. Disability assessment of tibia and talus fractures healed by sequelae: A case report. J For Med. 2021; 35(1): 34-38

Sorumlu Yazar: Arif Garbioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...