Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Beş yaşın altındaki çocukların kazayla ölümlerinin analizi [J For Med]
J For Med. 2017; 31(1): 17-25 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.83792  

Beş yaşın altındaki çocukların kazayla ölümlerinin analizi

Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Erhan Kartal, Orhan Gümüş, Yavuz Hekimoğlu
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Dünyanın çeşitli coğrafyalarında yer alan neredeyse tüm ülkelerinde beş yaş altı çocuk ölümü yıllar bazında azalmakta olup, Türkiye 5 yaş altı ölüm hızı azalmasında en fazla mesafe alan dünya ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Van ve çevresinde meydana gelen ve otopsisi yapılan 5 yaş altı çocukluk çağı kaza orijinli ölüm olgularının profilinin ortaya konulması ve literatür bilgileri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Van ilinde 01.01.2010 ve 31.12.2014 tarihleri arasındaki 5 yıllık zaman dilimi içerisinde 5 yaş altındaki çocukların, kazalara bağlı olarak meydana gelen 151 ölüm vakalarında otopside saptanan bulgular değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Değerlendirilen 151 olgunun 85’i (%56,3) erkek, 66’sı (%43,7) kız çocukları olarak tespit edilmiş olup, kazalara bağlı ölümler, ölüm nedenlerine göre sınıflandırıldığında, suda boğulmaların ilk sırada yer aldığı (%28,5; n=43), bunu %27,8’lik bir oran ile (n=42) trafik kazalarının ve %17,2’lik bir oran ile (n=26) yabancı cisim ve gıda aspirasyonları ve bir cisim altında kalmaya bağlı karın-göğüs basılarını içeren diğer asfiksi türlerinin izlediği tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde ölen kişi sayısı ve ölüm nedenleri toplumun sağlık durumunu yansıtan bir gösterge olması nedeniyle 5 yaş altı çocuk grubunda kazalara bağlı ölümler ve sakatlıkların azalması ve güvenli ev, çevre ve sokak ortamlarının oluşturulması için başta anneler olmak üzere aileye, devlete ve tüm topluma bu konuda büyük görev düşmektedir. Her ortamda güvenli oyun alanları oluşturulmalı, tehlikeli durumlara karşı güvenlik tedbirleri alınmalı, çocuklar küçük yaşlardan itibaren gelişebilecek tehlikelere karşı uyarılmalı ve bu tedbirlere karşın kazaların olması halinde yapabilecek ilk yardım uygulamaları konusunda aile ve tüm toplum eğitilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Beş yaş altı çocuk, ölüm nedenleri, ev içi kazalar, otopsi.


Analysis of accidental deaths of children under five years of age

Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Erhan Kartal, Orhan Gümüş, Yavuz Hekimoğlu
Department of Forensic Medicine, Yuzuncu Yil University, Van, Turkiye

INTRODUCTION: In almost all countries in various geographies around the world, child mortality under the age of 5 is declining over the years and Turkey is among the countries that show the most amount of progress in decreasing mortality rate under 5 years of age. In this study, revealing the profile of deaths originating from childhood accidents under 5 years of age which occurred and autopsied in Van province and comparing this profile with literature knowledge were aimed.
METHODS: During the 5 year period between 01.01.2010 and 31.12.2014, autopsy findings of 151 fatal accident cases which is under 5 years of age and occurred inVan province were evaluated.
RESULTS: Eighty-five (56,3%) out of 151 evaluated cases were males and 66 (43,7%) were females. When fatal accidents classified according to cause of death, drowning was the leading cause of death with 43 cases (28.5%), followed by traffic accidents (27,8%; n=42) and other asphyxia types(17,2%; n=26) including foreign body and food aspirations and abdomen-chest compressions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because the number of deaths and the cause of death in our country are indicators reflecting the health status of the society, the family (mothers firstly), the state, and the society have great responsibilities for reducing the number of death and disability cases due to accidents and creating safe house, neighborhood and street environments. Secure playgrounds should be created in every environment, security measures must be taken against dangerous situations, from early ages, children should be warned against possible dangers, the family and the whole society should be educated about the first aid applications that can be performed in case of accidents which occur despite these measures.

Keywords: Children under 5 years of age, cause of death, home accidents, autopsy.


Uğur Demir, Mahmut Aşırdizer, Yasin Etli, Erhan Kartal, Orhan Gümüş, Yavuz Hekimoğlu. Analysis of accidental deaths of children under five years of age. J For Med. 2017; 31(1): 17-25

Sorumlu Yazar: Mahmut Aşırdizer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...