Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
DEATHS DUE TO FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN: CASE REPORT [J For Med]
J For Med. 2004; 18(1): 24-28

DEATHS DUE TO FOREIGN BODY ASPIRATION IN CHILDREN: CASE REPORT

Caglar OZDEMIR1, Hasan DIN2, Gokhan BATUK3
1Erciyes University, Medical Faculty. Forensic Medicine Department, Kayseri, Turkey.
2Justice Ministry, Kayseri Branch of Council of Forensic Medicine, Kayseri, Turkey.
3Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey

Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA), hava yollarının sıklıkla farenks ve trakea bifurkasyonu arasında tıkanması sonucu gelişen bir mekanik asfiksi türü olup çocuklarda kaza ile meydana gelen ani beklenmeyen ölümlerin en sık sebeplerinden birisidir. Bu olgu bildirisindeki amacımız; özellikle çocuklarda yüksek mortalite, morbiditeyle seyreden YCA' nü ve ilgili mevzuatı, Kayseri' de meydana gelen iki ölüm olgusu eşliğinde irdelemek, çocuklar için iyi tanımlanmış bu sağlık riskinin daha iyi tanınmasına ve önlenmesine katkıda bulunmaktır. YCA hikayesi ile farklı sağlık merkezlerine başvuran iki olgu, olayların hikaye ve semptomatolojisi, iki ayrı hekimin tanı ve tedavileri ve otopsilerinden elde edilen bulgular açısından değerlendirilmiştir. Hekim olguların birinde YCA hikayesini şüpheleri doğrultusunda bronkoskopik tetkik ile doğrulamak isterken, diğer olguda, bir başka hekim muayene bulguları ile bronşiolit tanısı koyarak, tanısına yönelik medikal tedaviye başlamıştır. Her iki olgunun ilerleyen saatlerde ölmesi üzerine yapılan otopsilerinde; solunum yollarından 1x0,8 cm boyutunda plastik cisim ile 1,9x0,7x0,5 cm boyutunda şişmiş fasulye çıkartıldı. Oyuncaklar Hakkındaki Yönetmelik'in Resmi Gazete' de yayınlanarak 2003 yılı sonlarında yürürlüğe girmesini YCA' na bağlı ölümlerin azaltılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriyor, gıda aspirasyonunun diğer yabancı cisim aspirasyonlarına göre daha fazla görüldüğü ülkemizde ebeveynlerin ve profesyonel bakıcıların YCA' na yönelik temel yaşam desteği konusunda eğitilmelerine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, Çocuk, Kaza ölümü.


ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNA BAĞLI ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU

Caglar OZDEMIR1, Hasan DIN2, Gokhan BATUK3
1Erciyes University, Medical Faculty. Forensic Medicine Department, Kayseri, Turkey.
2Justice Ministry, Kayseri Branch of Council of Forensic Medicine, Kayseri, Turkey.
3Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey

Foreign body aspiration (FBA) due to blockage of internal airways, usually between pharynx and the bifurcation of trachea, is a kind of mechanical asphyxia which is a common cause of sudden unexpected accidental deaths in children. The aim of this study is to investigate FBA which has high mortality and morbidity especially in children, to evaluate the relevant law with the help of 2 cases examined in Kayseri and to understand and prevent these well defined fatalities better. Two cases of FBA which applied to a health center before death are evaluated for the history and symptoms of the events, the physicians’ diagnosis and treatment and autopsy findings. In one of the cases, the physician aimed to prove FBA by using bronchoscopy, whereas in the second case the other physician misdiagnosed the case as bronchiolitis by only physical examination findings and started medical treatment. After the death of patients, autopsies were performed. In the first case a plastic substance 1x0,8 cm. in size, and in the se¬cond case a swollen bean 1,9x0,7x0,5 cm. in size was determined in their airways. "The Legislation About Toys" which is valid at the end of 2003, shall be an important step in decreasing deaths due to FBA. In our country food particles are the more common material leading to FBA than the other objects. From our point of view, it is essential to train parents and babysitters about basic life support procedure which can be lifesaving in ca¬ses of FBA.

Keywords: Foreign body aspiration, Children, Accidental death.


Caglar OZDEMIR, Hasan DIN, Gokhan BATUK. ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONUNA BAĞLI ÖLÜMLER: OLGU SUNUMU. J For Med. 2004; 18(1): 24-28


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...