Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde adli entomoloji açısından önem taşıyan sinek (İnsecta: Diptera) faunasının araştırılması [J For Med]
J For Med. 2020; 34(3): 114-125 | DOI: 10.5505/adlitip.2020.89410  

Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde adli entomoloji açısından önem taşıyan sinek (İnsecta: Diptera) faunasının araştırılması

Murat Okur, Yusuf Katılmış
Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇, Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü, Denizli, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: 2017 yılında yapılan bu çalışma ile Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesinde Adli entomoloji açısından önem taşıyan sinek faunası araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çiftlik domuzunun üç farklı mevsimde çürüme evreleri ile domuz leşi üzerindeki ergin sinek ve larvalar toplanmıştır.
BULGULAR: Saha çalışmaları sonucunda Sarcophadigae familyasından 3 tür (Sarcophaga variegate Scopoli, 1763; Sarcophaga Iehmanni Müler, 1922; Wohlfahrtia magnifica Schiner, 1862), 7 tür (Calliphora subalbina Ringdahl, 1931; Calliphora uralensis Villeneuve, 1922; Calliphora vomitoria Linnaeus, 1758; Calliphora Vicinia Robineau-Desvoidy 1830; Lucilia caesar Linnaeus, 1758; Luciliaic ampullacea Villeneuveata, 1922'den Luciliaic ailesi, 1922) Muscidae familyasından 2 tür (Musca domestica Linnaeus, 1758; Muscina stabulans Fallen, 1817) rapor edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Calliphora vicinia, Mayıs, Temmuz ve Ekim aylarında yapılan her üç saha çalışmasında da tespit edilen en baskın türdür. Calliphoridae, Sarcophagidae ve Muscidae familyalarının üçüncü evre evreleri ve süreleri verilmiştir. Mayıs, Temmuz ve Ekim meteorolojik verileri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli entomoloji, Çiftlik domuzu, Bursa


Investigation of fly (Insecta: Diptera) fauna that is important for forensic entomology in Mustafakemalpaşa, Bursa

Murat Okur, Yusuf Katılmış
Institute of Science, Faculty of Science and Arts, Pamukkale University, Denizli, Turkiye

INTRODUCTION: In a study conducted in 2017, the aim was to determine the fly species that are significant in forensic entomology in Mustafakemalpaşa, Bursa.
METHODS: Decomposition phases of Sus scrofa (domestic pig) were examined in different seasons and site conditions.
RESULTS: As a result of field studies, three species—Sarcophaga variegata (Scopoli, 1763), Sarcophaga Iehmanni (Müler, 1922), and Wohlfahrtia magnifica (Schiner, 1862)—from the Sarcophadigae family, seven species—Calliphora subalbina (Ringdahl, 1931), Calliphora uralensis (Villeneuve, 1922), Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758), Calliphora vicina (Robineau-Desvoidy, 1830), Lucilia caesar (Linnaeus, 1758), Lucilia ampullacea (Villeneuve, 1922), and Lucilia sericata (Meigen, 1826)—from the Calliphoridae family, and two species—Musca domestica (Linnaeus, 1758) and Muscina stabulans (Fallen, 1817)—from the Muscidae family were reported.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Calliphora vicina is the dominant species detected in all three field studies conducted in May, July, and October, 2017. The third instar phases and durations of the Calliphoridae, Sarcophagidae, and Muscidae families are given. Meteorological data from May, July, and October are included.

Keywords: Forensic entomology, Farm pig, Bursa


Murat Okur, Yusuf Katılmış. Investigation of fly (Insecta: Diptera) fauna that is important for forensic entomology in Mustafakemalpaşa, Bursa. J For Med. 2020; 34(3): 114-125

Sorumlu Yazar: Murat Okur, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...