Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine zehirlenme ile başvuran adli olguların değerlendirilmesi [J For Med]
J For Med. 2020; 34(3): 106-113 | DOI: 10.5505/adlitip.2020.90582  

Bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine zehirlenme ile başvuran adli olguların değerlendirilmesi

Fatih Hitami Usluoğulları1, Ahmet Naziroğlu2, MIRAC OZDEMIR1, Mehmet Akif İnanıcı1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim & Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Zehirlenmeler toplumda yaşayan insanların tümünde görülebilen ve aynı zamanda önlenebilen bir sağlık problemidir.
Çalışmamızda epidemiyolojik olarak elde edeceğimiz verileri inceleyip sonuçlarımızı Türkiye’den ve diğer ülkelerden verilerle karşılaştırarak, uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, bir eğitim ve araştırma hastanesi acil servisine başvuran zehirlenme vakalarının demografik, etyolojik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamıza dahil edilen 468 hasta acil serviste adli raporu tutulan olguların %0,7’sini oluşturmaktadır. Olguların yaş ortalaması 28,16’dır ve erkekler tüm olguların %54,6’sını oluşturmaktadır. En sık üç zehirlenme sebebi ilaçlar (%44), uyuşturucu maddeler (%39,9) ve karbonmonoksit (%8,7) ile zehirlenmedir. Zehirlenmelerin %43’ü intihar amaçlı olup bu hastalarda kadın/erkek oranı: 2,8 bulundu. İlaçla zehirlenen hastalarda en sık çoklu ilaç (%55,5) zehirlenme tipi görülürken, %28,7 ile duygudurum düzenleyici ilaçlara bağlı zehirlenme ikinci sırada tespit edildi. Hastaların %79,5’inin tedavisinin acil serviste yapıldığı, hastaneye yatırılan hastaların %4,9’u servislerde, %6,4’ü yoğun bakımda izlendiği, 3 (%0,6) olgunun ise ölümle sonuçlandığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz veriler daha önce yapılan çalışmalar ile uyumlu olarak zehirlenmelerin genel olarak, gençlerde, yaz mevsiminde, ilaçlarla daha fazla gerçekleştiği, farklı olarak ise son dönemde erkekler arasında uyuşturucu madde kullanımı sonrası acil servise başvurma oranlarının arttığı bu yüzden intihar dışı yollarla zehirlenmelerin daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Acil Servis, İntihar


Evaluation of forensic cases of poisoning admitted to the emergency department of a training and research hospital

Fatih Hitami Usluoğulları1, Ahmet Naziroğlu2, MIRAC OZDEMIR1, Mehmet Akif İnanıcı1
1Department of Forensic Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
2Department of Forensic Medicine, Health Sciences University Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: We aimed to contribute to international literature by examining the data obtained from our epidemiological study and comparing them with data from Turkey and other countries.
METHODS: In our study, the demographic, etiological, and clinical features of poisoning cases that applied to an emergency department of a training and research hospital were retrospectively analyzed.
RESULTS: The 468 patients included in our study constitute 0.7% of cases in which forensic reports are kept in the emergency department. The average age of cases was 28.16, and men accounted for 54.6% of all cases. The three most common causes of poisoning were medications (44%), drugs (39.9%), and carbon monoxide poisoning (8.7%). Forty-three percent of poisonings were suicidal in which the female/male ratio was 2: 8. The use of multiple medications was observed most frequently (55.5%) in patients with medication poisoning, while poisoning related to mood stabilizing medications was second with 28.7%. Treatment of 79.5% was administered in the emergency room, 4.9% were hospitalized and monitored in services, 6.4% in intensive care, and three (0.6%) cases resulted in death.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In line with previous studies, our data showed that poisonings are generally more common among young people, in the summer, and with medications. Distinctively, we found that the rate of men admitted to the emergency department for poisoning from drug usage is increasing, and the rate of non-suicidal poisoning is likewise increasing in this regard.

Keywords: Poisoning, Emergency Department, Suicide


Fatih Hitami Usluoğulları, Ahmet Naziroğlu, MIRAC OZDEMIR, Mehmet Akif İnanıcı. Evaluation of forensic cases of poisoning admitted to the emergency department of a training and research hospital. J For Med. 2020; 34(3): 106-113

Sorumlu Yazar: Fatih Hitami Usluoğulları, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...