Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Tetrahidrokannabinol kullanımının kolaylaştırdığı karbonmonoksit zehirlenmesi: İki olgu sunumu [J For Med]
J For Med. 2017; 31(1): 40-44 | DOI: 10.5505/adlitip.2017.92053  

Tetrahidrokannabinol kullanımının kolaylaştırdığı karbonmonoksit zehirlenmesi: İki olgu sunumu

Mehmet Askay1, Hüseyin Çetin Ketenci2, Halil İlhan Aydoğdu1, İbrahim Demir3, Erdal Özer1
1Karadeniz Teknik Universitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon
2Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon
3Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul

Karbonmonoksit (CO) renksiz, kokusuz, tam olarak yanmayan non irritatif özellikte bir gazdır. Yüksek seviyede solunduğunda letal etkiye sahiptir. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan karbonmonoksit zehirlenmesi ülkemiz için özellikle kış aylarında görülen, oldukça sık rastlanan morbidite ve mortalite nedenidir. Literatürde CO intoksikasyonlarına madde bağımlılığının da eşlik ettiği bildirilmiştir. Tetrahidrokannabinol (THC/esrar) maddesinin kullanımı sıklığı sigara, alkol, kafein gibi bağımlılık yapıcı maddelerden sonra gelmektedir Bu çalışmamızda, kanlarında THC saptanan ve CO entoksikasyonu sonucu ölen olgular üzerinden, esrarın nöropsikiyatrik ve bilişsel yetenekler üzerinde oluşturduğu etkiler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karbonmoksit, tetrahidrokannabinol, intoksikasyon, otopsi, adli toksikoloji


Carbonmonoxide intoxocation facilitated by the use of tetrahydrocannabinol: Report of two cases

Mehmet Askay1, Hüseyin Çetin Ketenci2, Halil İlhan Aydoğdu1, İbrahim Demir3, Erdal Özer1
1Karadeniz Technical University, Faculty Of Medicine, Department Of Forensic Medicine, Trabzon
2Trabzon Branch Office, The Ministry Of Justice Council Of Forensic Medicine, Trabzon
3The Ministry Of Justice Council Of Forensic Medicine, Istanbul

Carbon monoxide (CO) is a colourless, odourless gas with the non-irritative property that it does not completely burn. A high level of inspiration has a lethal effect. Carbon monoxide poisoning, which is a significant public health problem, is an extremely freqquently seen cause of morbidity and mortality in Turkey, especially in the winter months. It has also been reported in literature that CO intoxications accompany substance addiction. The use of tetrahydrocannabinol (THC/marijuana) often follows dependence on substances such as cigarette, alcohol and caffeine. In this study of cases where death resulted from CO intoxication and THC was determined in the blood, the effects created by the drug on the neuropsychiatricand cognitive capacity are discussed.

Keywords: Carbonmonoxide, tetrahydrocannabinol, intoxication, autopsy, forensic toxicology


Mehmet Askay, Hüseyin Çetin Ketenci, Halil İlhan Aydoğdu, İbrahim Demir, Erdal Özer. Carbonmonoxide intoxocation facilitated by the use of tetrahydrocannabinol: Report of two cases. J For Med. 2017; 31(1): 40-44

Sorumlu Yazar: Halil İlhan Aydoğdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...