Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Fraktür mü? Anatomik Varyasyon mu? [J For Med]
J For Med. 2016; 30(1): 77-80 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.93723  

Fraktür mü? Anatomik Varyasyon mu?

Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Ziya Kır, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman
Celal Bayar Üüniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

Giriş: Kemik kırıkları; trafik kazaları, darp, spor yaralanmaları, yüksekten düşme gibi çeşitli yaralanmalar ile meydana gelebilmektedir. Kişilerin vücudunda meydana gelen kemik kırıklarının, hayat fonksiyonları üzerine olan etkisine bağlı olarak, sanığa verilecek ceza oranları da değişmektedir. Sunumumuzda biri darp, diğeri trafik kazası sonucu yaralanan ve haklarında adli rapor düzenlenmesi istenilen iki olgu, vücudunda kemik kırığı bulunup bulunmadığı yönünden tartışıldı.

Olgu 1: Otuz yaşındaki erkek olgu, darp sonrası acil servise getirilmiş, yapılan muayenesinde; yüzün sağ tarafında zigoma üzerinde şişlik bulunduğu, olay tarihinde çekilmiş maksillofasial bilgisayarlı tomografisinde, zigomatik kemiğinde kırık sağ maksillozigomatik bölgede ılımlı yumuşak doku kalınlaşmaları izlendiği belirtilmiştir.

Olgu 2: Kırk sekiz yaşında kadın olgu, trafik kazası sonrası acil servise getirilmiş, yapılan muayenesinde; boyunda ağrı şikayeti olduğu, palpasyonla C2-3 servikal vertebralar seviyesinde hassasiyet bulunduğu, çekilen beyin bilgisayarlı tomografide C2 vertebrada lamina fraktürü ve oksipital kemikte kırık izlendiği belirtilmiştir. Olgular hakkındaki tıbbi belgeler Anabilim Dalımıza gönderilerek adli rapor düzenlenmesi istenmiş, her iki olgunun tomografilerinin incelenmesi sonucunda daha önce kırık olarak izlenen kısımların anatomik varyasyona bağlı olduğu tespit edilmiştir.

Tartışma ve Sonuç: Travma sonrası yapılan radyolojik incelemelerde kırık olarak değerlendirilen görünümlerin, simetrik olarak da değerlendirilmesi ayrıca görünümün konjenital bir varyasyona ait olabileceği yönünden ayırıcı tanısının yapılması ve bu inceleme sonrası elde edilen sonuçlar doğrultusunda adli rapor düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yaralanma, kemik, kırık, anatomik varyasyon.


Is That Fracture or Anatomical Variation?

Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Ziya Kır, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman
Celal Bayar University, Faculty Of Medicine, Deparment Of Forensic Medicine. Manisa, Turkey

Introduction: Bone fractures can occur with various injuries such as car accidents, trauma, sports injuries and fall from height. Of bone fractures that occur in the body of the victim that depending on the effect on the functions of life, the rates of fines the defendant also vary. The context of our presentation about the desired regulation of the forensic report an assaulted and injured in a traffic accident cases, are discussed in terms of whether there were bone fractures in the body of victim.
Case 1. Thirty-year-old male, had been brought to the emergency room after an assault. In the medical examination of the face, the swelling is located on the zygomatic bone on the right side. Maxillofacial computerized tomography had taken. Zygomatic bone fractures and soft tissue folds that were observed in the region of maxillozygomatic side.
Case 2. Forty-eight-year-old female, had been brought to the emergency room after a traffic accident. In the medical examination, there were neck pain and sensitivity of C2-3 cervical vertebrae. In the computed tomography of the brain and cervical vertebras, the occipital bone fractures and fracture of the lamina of C2 vertebrae were observed. Medical records of the cases were sent to our department to edit forensic report. In both cases, the anatomic variations have been identified of the previously fracture parts.
Discussion and conclusion: At post-traumatic radiological examinations of the fractures, we believe that symmetrically evaluation made at the diagnosis of fracture and congenital variations should be considered.

Keywords: Injury, bone fracture, anatomical variation.


Mehmet Sunay Yavuz, Muhammed Ziya Kır, Yıldıray Zeyfeoğlu, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman. Is That Fracture or Anatomical Variation?. J For Med. 2016; 30(1): 77-80

Sorumlu Yazar: Muhammed Ziya Kır, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...