Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Dergi Çalışma Grubu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Bir grup Türk popülasyonunda dudak izinin morfolojik yapısının incelenmesi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(3): 237-242 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.96729  

Bir grup Türk popülasyonunda dudak izinin morfolojik yapısının incelenmesi

S. Kutalmış Büyük
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Türk toplumunda dudak izinin morfolojik yapısını belirlemek ve cinsiyetler arasındaki farklılıkları değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 30 erkek 30 bayan olmak üzere 60 bireyden oluşmaktadır. Her bir bireyin dudak izleri koyu renkli dudak boyası ve selefon bant aracılığıyla temin edilmiştir. Dudak izleri büyüteç ile değerlendirilmiş ve Suzuki ve Tsuchihashi sınıflamasına göre sınıflandırılmıştır. Cinsiyetler arasındaki farklılığı tespit etmek amacıyla Pearson ki-kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Erkeklerde üst dudak sağ kısmında en sık gözlenen dudak izi tipinin Tip I’, üst dudak sol kısımda Tip II, alt dudak sol kısımda Tip II, alt dudak sağ kısımda ise Tip I’, Tip II ve Tip III olduğu bulunmuştur. Kadın bireylerde üst dudak sağ kısmında en sık gözlenen dudak izi tipinin Tip I’, üst dudak sol kısımda Tip I’, alt dudak sol kısımda Tip II, alt dudak sağ kısımda ise Tip II olduğu bulunmuştur. Dudak izinin morfolojik yapısı cinsiyetler arasında istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kadınlarda en çok Tip I’, erkeklerde ise en çok Tip II dudak izi morfolojik yapısına rastlanmıştır. Dudak izinin morfolojik yapısı cinsiyetler arasında farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp, Adli Diş Hekimliği, Dudak İzi, Türk Toplumu


Evaluation of morphological pattern of lip print in a Turkish subpopulation

S. Kutalmış Büyük
Ordu University Faculty of Dentistry Department of Orthodontics, Ordu, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine morphologic pattern of lip print and to evaluate the differences between the sexes.
METHODS: 60 subjects (consisting of 30 females and 30 males) participated in the study and lip print of each subject was obtained through using a dark-colored lipstick and cellophane tape. Lip prints were evaluated using a magnifying lens and categorized according to the Suzuki and Tsuchihashi classification of lip prints. Pearson chi-square test was applied to compare the differences between the sexes.
RESULTS: Type I’ pattern was found out to be the most common type in upper right lip whereas type II pattern revealed to be the most frequently encountered one in upper left lip. Furthermore, type II pattern was found to be the most common in lower left lip, and type I’, type II and type III pattern appeared to be the most prevalent pattern in lower right lip among males. Type I’ pattern was found to be the most common in upper right lip while type I’ pattern appeared to be the most common in upper left lip. In addition, type II pattern revealed to be the most common in lower left lip, and type II pattern was found to be the most frequently encountered one in lower right lip among females. The difference in morphologic pattern of lip print is not statistically significant between the sexes (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Type I’ pattern was found out to be the most common pattern in females while Type II pattern was encountered most in males. Distribution of lip print morphologic pattern was not affected by the sex.

Keywords: Forensic Medicine, Forensic Odontology, Lip Print, Turkish Population


S. Kutalmış Büyük. Evaluation of morphological pattern of lip print in a Turkish subpopulation. J For Med. 2016; 30(3): 237-242

Sorumlu Yazar: S. Kutalmış Büyük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...