Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
ESTIMATION OF STATURE AND DETERMINATION OF SEX FROM THE RADIUS AND ULNA [J For Med]
J For Med. 2002; 16(1): 7-17

ESTIMATION OF STATURE AND DETERMINATION OF SEX FROM THE RADIUS AND ULNA

Hasan AGRITMIS1, Osman CELBIS2
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Inonu University, Medical Faculty, Public Health Department, Malatya, Turkey

Vücut bütünlüğü bozulmuş ceset ya da insana ait olduğu bilinen iskelet kalıntılarından kimlik tespiti yapılırken boy uzunluğunun ve cinsiyetin bilinmesi önemlidir. Mevcut kemik veya ceset parçalarından yararlanarak yapılan boy tahmini ve cinsiyet tayini çalışmalarından elde edilen sonuçlar, üzerinde çalışılan toplumlara göre farklılıklar göstermektedir. Bu çalışma Türk toplumuna ait sonuçların elde edilmesi amacı ile yapılmıştır. Çalışma Adli Tıp Kurumu na otopsiye gönderilen cesetlerde yapılmıştır. Bütünlüğü bozulmamış, bedensel deformitesi bulunmayan, 18-62 yaşlan arasındaki Türkiye doğumlu 80 erkek 47 kadın cesedi üzerinde ölçüm yapılmıştır. Kişilerden kaynaklanabilecek ölçüm hatalarını ortaya çıkarabilmek için 30 cesedin boy ve kemik uzunlukları ölçümleri İki kişi tarafından ayrı ayrı ölçülmüş ve Stııdent's t-test ile karşılaştırılmıştır. Radius ve ulna kemik uzunluklarından boy tahmini yapmak için regresyon istatistiği ile 6 adet formül oluşturuldu. Radius ve ulnadan birlikte veya tek kemikten yararlanarak her cinsiyet için 3'er tane elde edilen regresyon formülleri ile ±35-48 mm. standart hata ile boy tahmini, cinsiyeti bilinmeyen kemiklerden boy tahmini yapılması gereken durumlar olabileceğinden yola çıkarak radius ve ulna kemik uzunluklarından cinsiyet tayini yapıldı. Cinsiyet tayini diskriminant fonksiyon analizi ile %90'lann üzerinde bir doğruluk payı ile hesaplandı. Radius ve ulnadan boy tahminindeki standart hatalar, yurtdışı ve Türkiye'deki diğer uzun kemiklerle yapılan çalışmalardaki standart hatalara yakın bulundu. Ayrıca cinsiyet tayini de yapılarak elde edilen 6 adet formülün kullanımına olanak sağlanmış oldu. Bu çalışma Türkiye'de yapılmış kemik uzunluklarından boy tahmini ve cinsiyet tayini çalışmalarında eksik kalan bir kısmı tamamlamıştır. Böylece Türk Toplumuna özgü veriler elde edilmiş olup daha doğru bir.kimlik tespiti mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Boy uzunluğu, Cinsiyet, Radius ve ulna.


RADİUS VE ULNADAN BOY TAHMİNİ VE CİNSİYET BELİRLENMESİ

Hasan AGRITMIS1, Osman CELBIS2
1Justice Ministry, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Inonu University, Medical Faculty, Public Health Department, Malatya, Turkey

Stature estimation is an important aspect of forensic anthropology for those cases whose remains are badly decomposed or skeletonized. This is especially essential for identification of remains. Although there have been numerous studies on the subject their application worldwide has limitations because of population variation in body morphology. Turkish populations are therefore thought to be different from those that have been analyzed. The present study attempts to develop regression statistics using the radius and ulna. This study involves 80 males and 47 females with an age range of 18 to 62 years. Of these, 30 individuals were used to assess inter observer error. The study involves intact remains who were autopsied at the Ministry of Justice Institute of Forensic Medicine. Maximum lengths were taken after exposing both bones of the forearm from the remains. The stature was obtained after extending the body in the Standard anatomic position. Before the regression analysis discriminant statistics were developed to determine sex from each bone, and the combination there of in order to identify sex. Regression statistics provide formulae for the radius, ulna and combination of both hones for each sex. On the average, the Standard error of estimation ranged from ±35 mm to ±48 mm. in conclusion it has been observed that the present investigation provides similarly accurate estimation of stature from the forearm bones when compared with those studies on Turkish and other populations.

Keywords: Stature estimation, Radius and ulna.


Hasan AGRITMIS, Osman CELBIS. RADİUS VE ULNADAN BOY TAHMİNİ VE CİNSİYET BELİRLENMESİ. J For Med. 2002; 16(1): 7-17


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...