Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Travma sonrası gebelik sonlanmasının adli tıbbi yönü [J For Med]
J For Med. 2021; 35(1): 21-33 | DOI: 10.5505/adlitip.2021.99266  

Travma sonrası gebelik sonlanmasının adli tıbbi yönü

Ceyhun Küçük1, Pınar Bakır Küçük2, Murat Nihat Arslan1, Ümit Naci Gündoğmuş3
1Adli Tıp Kurumu, Morg İhtisas Dairesi, İstanbul, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Tıp Bölümü, Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebe kadınlar gebe olmayan kadınlarla benzer travma riskine sahip olmakla birlikte uğradıkları travmanın hem klinik hem de adli tıbbi sonuçları olabilmektedir. Bu çalışmada adli tıp pratiğinde karşılaşılan sorunlardan biri olan travma sonrası gebelik sonlanmasının adli boyutunun değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 2005-2012 tarihleri arasında travma sonra gebelik sonlanması iddiası ile xxx birimine gönderilen vakaların adli dosyalarında bulunan adli ve tıbbi belgelerde kayıtlı bulgulardan travma mağduru olduğu iddia edilen gebenin sosyodemografik özellikleri, tıbbi geçmişi, failin yakınlığı, travmanın türü, lokalizasyonu, travma ile semptom arasındaki süre, travma ile gebelik sonlanması arasındaki süre dikkate alınmıştır. Kurul sonucu ile bu sonuca gerekçe olarak gösterilen veriler değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın kapsadığı sekiz yıllık dönemde 158 olguya mütalaa düzenlenmiş olup olguların %60’ının 19-30 yaş aralığında olduğu görüldü. İddia olunan travma sonrası en sık gebelik sonlanmasının birinci trimesterde meydana geldiği ancak istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde birinci trimester gebelik sonlanmalarında nedensellik bağı kurulmadığı görülmüştür. Gebelik sonlanmasına neden olduğu iddia edilen travmalar arasında en sık abdominopelvik travma, karşılaşılan en sık semptomun da vajinal kanama olduğu belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda travma ile gebelik sonlanması arasındaki nedensellik bağı değerlendirilirken en sık başvurulan ve araştırılan kriterlerin gebenin yaşı, gebelik dönemi, travma türü, lokalizasyonu, semptomların ortaya çıkış süresi olduğu, bunlardan gebelik dönemi ve semptomların ortaya çıkış zamanının daha belirleyici olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik sonlanması, travma, nedensellik bağı, adli tıp


Forensic aspects of pregnancy termination after trauma

Ceyhun Küçük1, Pınar Bakır Küçük2, Murat Nihat Arslan1, Ümit Naci Gündoğmuş3
1Morgue Department, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkiye
21st Specialization Board, Council of Forensic Medicine, Istanbul, Turkiye
3Department of Medical Sciences, Institute of Forensic Sciences ve Legal Medicine, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkiye

INTRODUCTION: Pregnant women have a similar risk of trauma as non-pregnant women, but their trauma can have both clinical and forensic medical consequences. In this study, it is aimed to reveal the issues to be taken into consideration in evaluating the forensic aspects of pregnancy termination after trauma, which is one of the problems encountered in forensic medicine practice.
METHODS: In the study, cases referred to the xxx unit between 2005 and 2012 with the claim of termination of pregnancy after trauma were evaluated. Among the findings recorded in forensic and medical documents in the forensic files of the cases, the sociodemographic characteristics of the pregnant victim, medical history, relation degree of the perpetrator, type and localization of the trauma, the time between trauma and symptoms, and the time between trauma and pregnancy termination were evaluated. The result of the Board and the data shown as justification for this result were evaluated.
RESULTS: During the eight-year period covered by the study, 158 cases were considered, and 60% of these cases were found to be between the ages of 19-30. It was observed that the most frequent pregnancy termination after the claimed trauma occurred in the first trimester, but the causality was not established in the first trimester pregnancy terminations. Among the traumas claimed to cause pregnancy termination, it was determined that the most common trauma was abdominopelvic trauma, and the most common symptom encountered was vaginal hemorrhage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of this study, it was determined that the most frequently used and investigated criteria when evaluating the causality between trauma and pregnancy termination were the age of the pregnant, gestational period, type and localization of the trauma, onset of symptoms. The most determinant criterion were found to be the gestational period and the time of onset of symptoms.

Keywords: Pregnancy termination, trauma, casuality, forensic medicine


Ceyhun Küçük, Pınar Bakır Küçük, Murat Nihat Arslan, Ümit Naci Gündoğmuş. Forensic aspects of pregnancy termination after trauma. J For Med. 2021; 35(1): 21-33

Sorumlu Yazar: Ceyhun Küçük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...