Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi [J For Med]
J For Med. 2016; 30(1): 51-59 | DOI: 10.5505/adlitip.2016.99815  

Mağduru ve Sanığı Çocuk Olan Cinsel İstismarlar İle İlgili Haberlerin İncelenmesi

Sibel Küçük
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma yazılı medyada yer alan çocuk istismarcıların gerçekleştirdiği çocuğa yönelik cinsel istismarların genel karakteristiğinin bilimsel verilerle uygunluğunun karşılaştırılması ve çocukların çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiği cinsel istismar haberlerinin ele alınış biçiminin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye’de günlük yayın yapan ve yüksek tiraja sahip olan Sabah, Posta, Habertürk, Zaman ve Hürriyet gazetelerinin 2006-2014 yılları arasındaki arşiv kayıtları “çocuk cinsel istismarı” ve “çocuk istismarı” anahtar kelimeleri ile taranarak birbirinden bağımsız 57 haber incelenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortama ve yüzdelik istatistik testleri ve haber içerik analizi kullanılmıştır.


BULGULAR: Çocukların çocuklara yönelik olarak gerçekleştirdiği cinsel istismar haberlerinde yer alan istismarların yarısından fazlasının tek çocuk tarafından gerçekleştirildiği, istismarcıların yaş ortalamalarının 15.6±1.71, istismar edilen çocukların ise 13.1±3.08 olduğu ve yarısından fazlasının arkadaş olduğu; istismarların çoğunluğunun çocuklarla birlikte birden fazla istismarcı tarafından, zorlama ile istismar edilen ve eden çocukların evlerinde gerçekleştiği, istismar edilen çocuğun anlatması ile ortaya çıktığı belirlenmiştir. Haberlerin tamamında olayla ilgili yer ve zaman ayrıntısına, yarısına yakınında ifade ve mahkeme kayıtlarına yer verildiği, haber başlıklarında cinsel taciz, tecavüz ve istismar gibi dikkat çeken ifadeler kullanıldığı görülmüştür.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bilimsel gerçekliği tam olarak yansıtmamasına rağmen medyada yer alan çocuk cinsel istismarı suçlusu ve bu cinsel istismarların mağduru çocuklarla ilgili haberlerin toplumsal hassasiyetin dikkate alınarak sunulması ve toplumsal bilinci olumlu yönde geliştirecek içerikte olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, cinsel istismar, gazete haberleri


Investigation of the News Related to Sexual Abuse Which the Child is a Sufferer or Suspected In

Sibel Küçük
Yildirim Beyazit University, Health Sciences Faculty Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: The study is aimed to compare the relevance of general characteristic of sexual abuse direct to child that took place in written media and done by child exploiters with the scientifical data and investigate handling forms of the news.
METHODS: The archives between 2006-2014 years of some newspapers that are published daily in Turkey and have high edition as Sabah, Posta, Habertürk, Zaman and Hürriyet were screened according to key words as ‘child sexual abuse’ and ‘child abuse’. 57 news were independent from each other were investigated. Data was evaluated by using mean and percentage tests and content analysis.
RESULTS: Abuse was done by only one child in the more than half of the news, the average age of the exploiters was 15.6±1.71, it was 13.1±3.08 for the abused child, the most of the abuse cases at the houses of the children by force, and it is determined after the abused child told the event. In all of the news, the place and time details took place and there were their statements and court documents in near half of them. Also, it is seen that at the titles of news some remarkable terms were used as sexual abuse, rape and exploitation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although it does not reflect the scientifical reality, the news that take place in media and about children who are guilty or victim at sexual abuse cases are needed to submit by considering social sensitivity and should have content as improving social conscious direct to positive.

Keywords: Child, sexual abuse, newspaper news


Sibel Küçük. Investigation of the News Related to Sexual Abuse Which the Child is a Sufferer or Suspected In. J For Med. 2016; 30(1): 51-59

Sorumlu Yazar: Sibel Küçük, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...