Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 1985
Özetleri Göster | << Geri
1.
TIMING OF WOUNDS
YARALARIN MEYDANA GELİŞ ZAMANI VE YARA YAŞININ BELİRLENMESİ
Jyrki RAEKALLIO
Sayfalar 3 - 21

2.
CORRECTED TLC-DATA OF 61 BENZODIAZEPINESAND METABOLITES IN TWO SYSTEMS.
61 BENZODİAZEPİN VE METABOLİTLERİNİNİKİ SİSTEMDE, DÜZELTİLMİŞ İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ VERİLERİ.
Harald SCHUTZ, Wolf-Rüdiger SCHNEIDER
Sayfalar 22 - 29

3.
DETERMINATION OF URINARY TETRA-HYDRO-CANNABINOL DERIVATIVES BY USE OF A COBAS - BIO® CENTRIFUGAL ANALYZER.
COBAS BİO® SANTRİFÜGAL ANALİZLEME GERECİ İLE İDRARDA TETRA-HYDRO-CANNABİNOL TÜREVLERİNİN BELİRTİLMESİ.
Sevil ATASOY, Nazmi OZER
Sayfalar 30 - 46

4.
THROMBOEMBOLISM IN FORENSIC MEDICINE.
ADLİ TIP AÇISINDAN POST-TRAVMATİK EMBOLİSM:I. TROMBOEMBOLİZM.
Semsi GOK, Zeki SOYSAL, Ozdemir KOLUSAYIN
Sayfalar 49 - 61

5.
CRANIOCEREBRAL TRAUMA. I. GENERAL PRINCIPLES OF TRAUMA AND ANATOMICAL STRUCTURE OF THE SKULL AND BRAIN.
KAFA TRAVMALARI: I. TRAVMANIN GENEL PRENSİPLERİ VE KAFATASI İLE BEYNİN BAZI ANATOMİK ÖZELLİKLERİ.
Ozdemir KOLUSAYIN, Semsi GOK, Zeki SOYSAL
Sayfalar 62 - 73

6.
EVALUATION OF TRAUMATIC EYE LESIONS DUE TO ASSAULT AND BATTERY IN FORENSIC MEDICINE.
MÜESSİR FİİLE BAĞLI TRAVMATİK GÖZ LEZYONLARININ ADLÎ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Semsi GOK, Zeki SOYSAL, Ozdemir KOLUSAYIN
Sayfalar 77 - 90

7.
A PSYCHIATRIC EVALUATION OF PROVOCATION IN FORENSIC MEDICINE
TAHRİK KAVRAMININ ADLÎ PSİKİYATRİ YÖNÜNDEN İRDELENMESİ.
Kriton DINCMEN
Sayfalar 91 - 94

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...