Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 1985
Özetleri Göster | << Geri
1.
CIRCADIAN EFFECTS OF METHAMPHETAMINE ON MOUSE BRAIN BIOGENIC AMINES, NOREPINEPHRINE, DOPAMINE AND SEROTONIN, BY THE METHOD OF SIMULTANEOUS ANALYSIS.
METAMFETAMİN’ İNFARE BEYNİ BİYOJEN AMİNLERİ’NDEN, NOREPİNEFRİN, DOPAMİN VE SERATONİN’ E GÜNLÜK ETKİLERİNİN SİMULTANE ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Kanji YOSHIMOTO, Akira KANO, Keiji MIZOHATA, Yoshito IRIZAWA, Setsuo KOMURA
Sayfalar 247 - 258

2.
HISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN LUNGS AT DROWNING.
SUDA BOĞULMADA AKCİĞER HİSTOPATOLOJİSİ.
Atinc COLTU
Sayfalar 259 - 266

3.
EXAMINATION OF ORAL AND FACIAL STRUCTURES; A NEW AUTOPSY TECHNIQUE.
OTOPSİLERDE AĞIZ İÇİ VE ÇEVRESİ DOKULARI, MAKSİLLER SİNÜSLERİ VE BURUN BOŞLUĞUNU İNCELEYEBİLMEK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM.
Metin H. ALATLI, Canan F. ALATLI, Talia B. AYKAN
Sayfalar 267 - 272

4.
HEROIN ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES.
ADLÎ AMAÇLARLA EROİN ANALİZİ.
Sevil ATASOY, Faruk BICER, Birgul ALIKASIFOGLU, Nurgul CAN, Huseyin GUNGOR
Sayfalar 273 - 288

5.
AİR EMBOLİSM İN FORENSİC MEDİCİNE.
ADLÎ TIP AÇISINDAN POST-TRAVMATİK EMBOLİZM: III. HAVA EMBOLİZMİ.
Semsi GOK, Zeki SOYSAL, Ozdemir KOLUSAYIN
Sayfalar 291 - 303

6.
CRANİOCEREBRAL TRAUMA : II. LESİONS OF THE LAYERS OF HEAD.
KAFA TRAVMALARI: II. KAFA KILIFLARINDA GÖRÜLEN LEZYONLAR VE OLUŞ MEKANİZMALARI.
Ozdemir KOLUSAYIN, Semsi GOK, Zeki SOYSAL
Sayfalar 304 - 312

7.
COLLOID CYST OF THE THIRD VENTRICLE: REPORT OF A CASE.
III. VENTRİKÜL KOLLOİD KİSTİ: BİR VAKA BİLDİRİSİ.
A. Sedat COLOGLU, Semsi GOK, Ozdemir KOLUSAYIN, Cevat OZER
Sayfalar 315 - 320

8.
A CASE REPORT OF CORTICAL BLINDNESS.
BİR VAKA NEDENİYLE KORTİKAL KÖRLÜK.
Ufuk DEMIROGLU, Zeki SUREL, Nedim ZEMBILCI, Semsi GOK
Sayfalar 321 - 326

9.
CEREBRAL CHANGES IN CARBONMONOXYDE POISONING AND COMPUTED TOMOGRAPHY (CT).
KARBONMONOKSİD İNTOKSİKASYONUNDA SEREBRAL DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİSAYARLİ TOMOGRAFİ (CT) BULGULARI.
Kemal DEMIR, Furuzan NUMAN, Selcuk CAMUSCU, Oktay COKYUKSEL
Sayfalar 327 - 331

10.
MORBUS FAHR: CHARACTERISTICS OF CT SCANES.
MORBUS FAHR TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ.
Selcuk CAMUSCU, Furuzan NUMAN, Kemal DEMIR, Oktay COKYUKSEL
Sayfalar 332 - 338

11.
AN INTERESTING DECISION OF ITALIAN SUPREME COURT ABOUT THE PENAL RESPONSIBILITY OF PHYSICIAN.
HEKİMİN CEZA SORUMLULUĞU HAKKINDA İLGİ ÇEKİCİ BİR YARGITAY KARARI.
Sahir ERMAN
Sayfalar 341 - 343

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...