Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 11 (1-2-3-4)
Cilt: 11  Ek: 1-2-3-4 - 1995
Özetleri Göster | << Geri
1.
LIVER FINDINGS IN MEDICO LEGAL AUTOPSIES
ADLİ OTOPSİLERDE SAPTANAN KARACİĞER BULGULARI
Sermet KOC, Emre ALBEK, Canser CAKALIR, A. Sedat COLOGLU, Elif Nalan GOKCEN, Rabis TULUK KESKIN
Sayfalar 3 - 9

2.
SOME SURVıVAL CRITERIA IN PENETRATING CARD1AC INJURES : EVALUATION OF 444 AUTOPSY CASES AND 105 SURVIVAL CASES
PENETRAN KALP YARALANMALARINDA BAZI YAŞAMSAL KRİTERLER : 444 OTOPSİ OLGUSU İLE 105 YAŞAYAN OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Huseyin SARI, Mahmut ASIRDIZER, Mustafa OKUDAN, Nuray CANSUNAR, Ozdemir KOLUSAYIN
Sayfalar 11 - 22

3.
EVALUATION OF THE HEAD INJURED 435 CASES WITH RESPECT TO THE 456TH ARTICLE OF TURKISH CRIMINAL CODE (VITAL DANGER AND INABILITY TO PERFORM DAILY ACTIVITIES)
KAFA TRAVMASI 435 KAFA TRAVMALI OLGUNUN TCK. 456. MADDE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (HAYATİ TEHLİKE VE MUTAD İŞTİGAL)
Derya AZMAK, Murat IMER, Faruk YORULMAZ, Sabahattin COBANOGLU, Ahmet YILMAZ
Sayfalar 23 - 30

4.
DEATHS DUE TO HANGING (A RETROSPECTIVE STUDY OF 50 CASES)
ASIYA BAĞLI ÖLÜMLER (50 OLGULUK RETROSPEKTİF BİR ARAŞTIRMA)
Mehmet Akif INANICI, Oguz POLAT, Ercument AKSOY, Sevki SOZEN, Talat YURTMAN
Sayfalar 31 - 37

5.
AN INVESTIGATION ON HOMICIDE CONVICTS IN GAZIANTEP E - TYPE PRISON
GAZİANTEP E TİPİ CEZAEVİ'NDEKİ CİNAYET HÜKÜMLÜLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Zerrin ERKOL
Sayfalar 39 - 46

6.
JUVENILE DELINQUENCY AND ENVIRONMENT
ÇOCUK SUÇLARI VE ÇEVRE
Bilge HAPCIOGLU, M. Kenan AYSAN, Ovat GURAY
Sayfalar 47 - 54

7.
SQUATTER'S SHACK AND JUVENILE DELINQUENCY
GECEKONDULAŞMA VE ÇOCUK SUÇLULUĞU
I. Hamit HANCI
Sayfalar 55 - 62

8.
A CASE OF DEATH CAUSED BY A FRAGMENT OF SHOTGUN BARREL
AV TÜFEĞİ FİŞEK YATAĞI PARÇASI YARALANMASINA BAĞLI BİR ÖLÜM OLGUSU
Mahmut ASIRDIZER, Huseyin SARI, Gurol CANTURK
Sayfalar 65 - 70

9.
WITHDRAWING OR WITHHOLDING THE LIFE - SUSTAINING TREATMENTS: (PASSIVE EUTHANASIE): A CASE REPORT
YAŞAMSAL DESTEKLERİN KESİLMESİ YA DA SINIRLANDIRILMASI (PASİF ÖTENAZİ): BİR OLGU SUNUMU
Faruk ASICIOGLU, Jale BAFRA, Cetin SECKIN
Sayfalar 71 - 76

10.
CAROTID - JUGULAR FISTULA CAUSED BY GUNSHOT INJURY : CASE REPORT
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONUCU GELİŞEN KAROTİKO-JUGULER FİSTÜL OLGUSU : OLGU SUNUMU
Hasan DINC, Cem SENAKAYLI, Ali DEMIRCI, S. Serhat GURPINAR
Sayfalar 77 - 79

11.
BULLET RICOCHET
MERMİ ÇEKİRDEĞİ SEKMESİ VE SEKMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
H. Bulent UNER, M. Akif INANICI
Sayfalar 83 - 88

12.
AIRBAG
HAVA YASTIĞI
I. Hamit HANCI
Sayfalar 89 - 92

13.
NECESSARY ARRANGEMENTS SUITABLE TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON INTERNAL REGULATIONS CONNECTED TO JUVENILE DELINQUENCY
ÇOCUK HAKLAN VE SÖZLEŞMESİNE UYGUN OLARAK ÇOCUK SUÇLULUĞU İLE İLGİLİ İÇ MEVZUATIMIZDA YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELER
I. Hamit HANCI
Sayfalar 93 - 103

14.
HIPPOCRATES’S OATH
HİPOKRATES'İN YEMİNİ
Kriton DINCMEN
Sayfalar 107 - 109

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...