Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 13 (1-2-3-4)
Cilt: 13  Ek: 1-2-3-4 - 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
ANGULATION OF THE RAMUS MANDIBULAE: A NEW MORPHOLOGICAL INDICATOR FOR SEX DETERMINATION PROPOSED BY LOTH AND HENNEBERG. A TEST STUDY
MANDİBULA RAMUSUNDA AÇILANMA : CİNSİYET TAYİNİ AÇISINDAN YENİ BİR GÖSTERGE. YÖNTEMİN TEST ÇALIŞMASI
Yasemin GUNAY, M. Fatih YAVUZ, A. Sadi CAGDIR
Sayfalar 3 - 11

2.
SEX DETERMINATION BY CRANIAL MEASUREMENTS
KAFATASI ÖLÇÜMLERİ İLE CİNSİYET SAPTANMASI
Yasemin GUNAY, Muzaffer ALTINKOK, A. Sadi CAGDIR, Bilge KIRANGIL
Sayfalar 13 - 19

3.
SEXUAL ASSAULT CASES IN TURKEY, 1991 -1995
CİNSEL SUÇLAR PROFİLİ
M. Fatih YAVUZ, Abdi OZASLAN
Sayfalar 21 - 25

4.
THE DETERMINATION OF THE DISCHARGE DISTANCE AFTER DISCHARGES DONE WITH DIFFERENT KINDS OF SHOTGUNS AND CARTRIDGES
ÇEŞİTLİ AV TÜFEĞİ VE FİŞEKLERİYLE YAPILAN ATIŞLARDA ATIŞ MESAFESİNİN BELİRLENMESİ
Fatma YUCEL, Metin ORSAL
Sayfalar 27 - 35

5.
TWO CASES OF DISSECTING AORTIC ANEURYSM WHICH HAD CAUSED SUDDEN DEATH
ANİ ÖLÜME YOL AÇAN İKİ DİSSEKAN AORT ANEVRİZMASI (DAA) OLGUSU
Metin ORSAL, Fatma YUCEL
Sayfalar 39 - 42

6.
A CASE OF TRAUMATIC IRIS CYST
TRAVMATİK İRİS KİSTİ OLGUSU
Nezir SUYUGUL, Ufuk YIGITSUBAY, Songül KORKUT, Ayse Nur ESEN, Bilge KIRANGIL
Sayfalar 43 - 47

7.
IDENTIFICATION OF GUNSHOT PROJECTILES RETAINED IN THE BODY BY RADIOLOGICAL IMAGING METHODS
ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA VÜCUDA SAPLANAN YABANCI CİSİMLERİN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
Orhan OYAR, I. Hamit HANCI
Sayfalar 51 - 61

8.
DISCUSSION ON EUTHANASIA
ÖTENAZİ TARTIŞMALARI
Faruk ASICIOGLU, Jale BAFRA, Cetin SECKIN
Sayfalar 65 - 68

9.
DISCUSSION ON THE CONCEPTS OF BRAIN DEATH AND EUTHANASIA-2
ÖTENAZİ VE BEYİN ÖLÜMÜ KAVRAMLARI ÜZERİNE TARTIŞMALAR-2
Sermet KOC
Sayfalar 69 - 71

10.
DISCUSSION ON EUTHANASIA
ÖTENAZİ TARTIŞMALARI
Nil SARI
Sayfalar 73 - 74

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...