Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
DISTANT ORGAN EFFECTS OF THE LOCAL COLD INJURY; THE ROLE OF NEUTROPHILES
LOKAL SOĞUK TRAVMASININ UZAK ORGAN ETKİLERİ: NÖTROFİLLERİN ROLÜ
Nesime OKBOY YAYCI, Gursel CETIN, Berrak YEGEN, Ayhan BOZKURT, Isil PAKIS
Sayfalar 1 - 9

2.
THE EVALUATION OF BLOOD ALCOHOL IN PUTREFIED BODIES
KOKUŞMUŞ CESETLERDE SAPTANAN ETANOL SEVİYESİNİN YORUMLANMASI
Mehmet Akif INANICI, Nur BIRGEN, M. Ercüment AKSOY, Zafer GURPINARLI
Sayfalar 10 - 18

3.
DISTRIBUTION OF KELL, DUFFY AND KIDD BLOOD GROUP GENETIC MARKERS IN RANDOM TAMIL POPULATION
RASTLANTISAL SAÇILMIŞ BİR TAMİL POPÜLASYONUNDA, KELL, DUFFY, KİDD KAN GRUBU GENETİK MARKERLERİNİN DAĞILIMI
S. PANEERCHELVAM, N. GUNACHANDRAN, N. VANAJA, M. RADHIKA, D. BHASKAR, V. SIVAPRIYA, M. G. AMRAVANESWARAN, L. MANOHAR
Sayfalar 19 - 23

4.
THE GENE FREQUENCIES OF RED BLOOD CELL ANTIGENS ERYTHROCYTE ENZYMES AND SERO-PROTEIN SYSTEMS IN TURKISH POPULATION
TÜRK POPULASYONUNDA ALYUVAR ANTİJENLERİ-ERİTROSİT ENZİMLERİ VE SERUM PROTEİNLERİNİN GEN FREKANSLARI
Eyup ATLIOGLU, M. Ali CANLI, Mukaddes OZTURK, Ayse BICAK CERKEZI, Serhat GURPINAR
Sayfalar 24 - 29

5.
EVALUATION OF INCEST EVENTS WITH RESPECT TO THE CONDITION AND LEGAL RIGHTS OF THE JUVENILES
ENSEST OLGULARININ ÇOCUĞUN KONUMU VE YASAL HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Songul KORKUT, Birgul TUZUN
Sayfalar 30 - 36

6.
METHYL ALCOHOL ENTOXICATIONS RESULTING WITH DEATH
ÖLÜMLE SONUÇLANAN METİL ALKOL (METANOL) ZEHİRLENMELERİ
Ahmet TURLA, Nesime OKBOY YAYCI, Sermet KOC
Sayfalar 37 - 44

7.
PROBLEMS IN THE INVESTIGATION OF THE CRIME SCENE IN DEATH CASES AND PROPOSALS FOR THE SOLUTION OF THESE PROBLEMS
ÖLÜM OLAYLARINDA, OLAY YERİ İNCELEMESİNDEKİ AKSAKLIKLARIN BELİRLENMESİ VE ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNERİLER (ANKET ÇALIŞMASI)
Mahmut ASIRDIZER, Gurol CANTURK, Huseyin SARI, Bora BUKEN, Hulya ISLER
Sayfalar 45 - 54

8.
PUBLIC'S KNOWLEDGE AND BEHAVIOR ABOUT ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION IN ISTANBUL
İSTANBUL KENTİNDE TOPLUMUN ORGAN BAĞIŞI VE TRANSPLANTASYONU KONUSUNDA BİLGİ VE DAVRANIŞI
Haluk INCE, Yildiz TUMERDEM, Nurhan INCE, Imdat ELMAS
Sayfalar 55 - 59

9.
THE ROLE OF SCIENTIFIC EXAMINATION TO REACH TO GUILTY
SANIĞA ULAŞMADA BİLİMSEL İNCELEMENİN ROLÜ KİMLİKLENDİRMEDE ISIRIK İZİ - BİR OLGU SUNUMU
Huseyin AFSIN, Feryal KARAMAN AFSIN, Umit BICER, D. K. WHITTAKER
Sayfalar 60 - 65

10.
FAMILY VIOLENCE IN ITS MOST SEVERE FORM: A HOMICIDE CASE
AİLE İÇİ ŞİDDETİN EN AĞIR FORMU; CİNAYET: BİR OLGU SUNUMU
Necmi CEKIN, A. Dolunay SARICA, Mete K. GULMEN, Nursel BILGIN, Behnan ALPER, Bulent SAVRAN
Sayfalar 66 - 69

11.
PRESENCE OF TOLUENE IN A DEATH CASE DUE TO FALLING FROM A HEIGHT: A CASE REPORT
YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI ÖLÜMDE TOLÜEN VARLIĞI: BİR OLGU SUNUMU
Serap A. AKGUR, Pembe OZTURK, Hasan UCKAN, Huseyin KARALI, Suheyla ERTURK
Sayfalar 70 - 72

12.
THE IMPORTANCE OF CRIME SCENE INVESTIGATION IN FIRE AND ARSON CASES
YANGIN VE KUNDAKLAMA OLAYLARINDA OLAY YERİ İNCELEMESİ VE ÖNEMİ
Aysegul CAYMAZ
Sayfalar 73 - 83

13.
PENAL SENTENCES ABOUT NARCOTIC DRUGS IN LAWS OF SOME EUROPEAN COUNTRIES
BAZI AVRUPA ÜLKELERİ MEVZUATINDA UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ CEZA HÜKÜMLERİ
Abdullah DINCKOL
Sayfalar 84 - 88

14.
TRAFFIC EXPERIMENTS SECTION OF COUNCIL OF FORENSIC MEDICINE.
ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ
Eyup CAKMAK
Sayfalar 89 - 92

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...