Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 15 (2)
Cilt: 15  Sayı: 2 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
ALLELE FREQUENCIES DISTRIBUTION OF 5 STR SYSTEMS IN ÇUKUROVA REGION
ÇUKUROVA YÖRESİNDE 5 STR SİSTEMİ (HUMTHO1, HUMVWA, HUMF13B, HUMCSFIPO, HUMD21S11)'NİN ALLEL FREKANS DAĞILIMI
Behnan ALPER, Ayse SERIN, Marianne SCHURENKAMP, Husniye DAG, Bernd BRINKMANN
Sayfalar 1 - 5

2.
ORGAN INVOLVEMENT AND BONE AGE ASSESSMENT IN VOLATILE SUBSTANCE ABUSE
UÇUCU MADDE KÖTÜYE KULLANIMINDA GÖRÜLEN ORGAN HASARI VE KEMİK YAŞI DEĞİŞİKLİKLERİ
Coskun YORULMAZ, Rusen DUNDAROZ, Nadir ARICAN, Mustafa DENLI, Harun TUGCU
Sayfalar 6 - 13

3.
THE MEDICO-LEGAL EVALUATION OF OCCUPATIONAL INJURIES
İŞ KAZASI OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nur BIRGEN, M. Sunay YAVUZ, Mesut OKYAY
Sayfalar 14 - 18

4.
DOMESTIC VIOLENCE AND SPOUSAL HOMICIDE
AİLE İÇİ ŞİDDET BAĞLAMINDA "EŞ ÖLDÜRME"
Guliz KOLBURAN, Neylan ZIYALAR
Sayfalar 19 - 28

5.
FIREARM DEATHS IN TRABZON
ADLİ TIP KURUMU TRABZON GRUP BAŞKANLIĞI'NDAKİ ATEŞLİ SİLAH İLE ÖLÜM OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet TURLA, Nesime YAYCI
Sayfalar 29 - 35

6.
GENERAL PRACTITIONERS AND FORENSIC DUTY IN KOCAELI
KOCAELİ İLİNDE ADLİ GÖREV VE PRATİSYEN HEKİMLER
Basar COLAK, Umit BICER, Umit Naci GUNDOGMUS, Nilay ETILER
Sayfalar 36 - 45

7.
THE OPINIONS OF LAW SCHOOL STUDENTS ON THE ISSUE OF EUTHANASIA
HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖTENAZİYE BAKIŞI
Erdem OZKARA, Ali YEMISCIGIL, Mustafa DALGIC
Sayfalar 46 - 52

8.
HEXANE INDUCED SEVERE POLYNEUROPATY: REPORT OF 6 CASES
HEKZAN ZEHİRLENMESİNE BAĞLI POLİNÖROPATİ: 6 OLGU SUNUMU
Ekin Ozgur AKTAS, Suheyla ERTURK, I. Hamit HANCI, Safiye AKTAS
Sayfalar 53 - 58

9.
THE MEDICOLEGAL ASPECTS OF THE USE ORAL CONTRACEPTIVES
ORAL KONTRASEPTİFLERLE İLGİLİ ADLİ TIP SORUNLARI
Osman CELBIS, Zeki SOYSAL
Sayfalar 59 - 73

10.
COMMOTIO CORDIS AND MEDICOLEGAL EVALUATION
KOMMOSYO KORDİS VE ADLİ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mahmut ASIRDIZER, Hulya ISLER, M. Sunay YAVUZ
Sayfalar 74 - 78

11.
NORMAL AGING - VASCULAR DEMENTIA
NORMAL YAŞLANMA-VASKÜLER DEMANS
Melda BOZLU OLCAY, Zerrin PELIN
Sayfalar 79 - 83

12.
POSTCOITAL INTERVAL IN SEXUAL ASSAULT
CİNSEL SALDIRILARDA POSTKOİTAL İNTERVAL
Burcu ESIYOK, Coskun YORULMAZ, Yasemin GUNAY BALCI
Sayfalar 84 - 92

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...