Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Dergi Danışma Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hak. Devir Formu
Online İşlemler
MEVZUAT VERİTABANI
En Son 9 Şubat 2008 Tarih ve 5735 Sayılı Kanunla Yapılan Anayasa Değişikliği Metne İşlenmiştir
ADLİ TIP DERGİSİ
Adli tıp alanında çeşitli araştırmalar, olgu bildirileri, değerlendirme ve derlemelerin yer aldığı Adli Tıp Dergisi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanmaktadır. Her yıl 3 sayı olarak yayınlanan dergiye form doldurulup, gönderilmek suretiyle abone olunabileceği gibi istenen sayılar için sipariş de verilebilmektedir.

Adli Tıp Dergisi için siparişlerinizi +90 (212) 454 15 54 numaralı telefondan verebilirsiniz.
J For Med: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
UNDERGRADUATE FORENSIC MEDICINE EDUCATION IN TURKEY
TÜRKİYE'DE MEZUNİYET ÖNCESİ ADLÎ TIP EĞİTİMİNİN DURUMU
Basar COLAK, Nesime YAYCI, Mehmet Akif INANICI
Sayfalar 1 - 8

2.
DROWNING - FACTORS INFLUENCING THE EXTENT OF FLUID ASPIRATION
SUDA BOĞULMA OLGULARINDA SIVI ASPİRASYONUNU ETKİLEYEN NEDENLER
Coskun YORULMAZ, Nadir ARICAN, Ilyas AFACAN, Emre ALBEK
Sayfalar 9 - 17

3.
THE EVALUATION OF OCCUPATIONAL INJURY CASES IN THE FRAME OF FORENSIC MEDICINE
İŞ KAZASI OLGULARININ ADLÎ TIP YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma YUCEL BEYAZTAS, Hakan ALAGOZLU, Ozgur DEMIRKAN
Sayfalar 18 - 24

4.
ASSESSMENT OF BODILY INJURY CAUSED BY ASSAULT AND BATTERY
ETKİLİ EYLEM SONUCU OLUŞAN ZARARLARIN ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA DEĞERLENDİRİLMESİ
Erdem OZKARA, Yucel ARISOY, Akan KARAKUS, Ali YEMISCIGIL
Sayfalar 25 - 29

5.
FETISHISM: A CASE REPORT
FETİŞİZM: BİR OLGU SUNUMU
Enise Ozlem ADA, Emine YAVUZ, Gurol CANTURK
Sayfalar 30 - 32

6.
POSTMORTEM DISTRIBUTION OF METHYL-PARATHION: A CASE REPORT
METİL-PARATİON'UN POSTMORTEM DAĞILIMI; BİR OLGU SUNUMU
Serap A. AKGUR, Pembe OZTURK, Beyhan EGE
Sayfalar 33 - 36

7.
MALPRACTICE IN DENTISTRY: AN ASPIRATION CASE OF A TOOTH
DİŞ HEKİMLİĞİNDE MALPRAKTİS: BİR DİŞ ASPİRASYONU OLGUSU
M. Hakan OZDEMIR, Ahmet HILAL, Necmi CEKIN
Sayfalar 37 - 41

8.
THE EVALUATION OF BLUNT KIDNEY TRAUMA AND HEMATURIA DUE TO A CASE
BİR OLGU NEDENİYLE KÜNT BÖBREK TRAVMALARI VE HEMATÜRİNİN İRDELENMESİ
M. Sunay YAVUZ, Inci OZASLAN, Halis DOKGOZ, Muzaffer ALTINKOK
Sayfalar 42 - 46

9.
IMPORTANCE OF THE HISTOPATHOLOGICAL INVESTIGATION ON THE IDENTIFICATION OF A GUNSHOT WOUND
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI TANISINDA HİSTOPATOLOJİK İNCELEMENİN ÖNEMİ
Mukaddes ESREFOGLU, Ahmet Nezih KOK, Cemal GUNDOGDU, Meltem KURUS
Sayfalar 47 - 52

10.
CHILDREN'S RIGHTS AND FORENSIC MEDICINE
ÇOCUK HAKLARI VE ADLİ TIP
Oguz POLAT
Sayfalar 53 - 75

11.
SCENE INVESTIGATION AND AUTOPSY WITH ASPECTS OF FORENSIC MEDICINE ACCORDING TO EUROPEAN HUMAN RIGHTS COURT AND TURKISH LAWS.
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE İÇ HUKUKUMUZDAKİ DÜZENLEMELER İLE ADLİ TIP AÇISINDAN OLAY YERİ İNCELEMESİ VE OTOPSİ
Gokhan KARABURUN
Sayfalar 76 - 80

BASILI KİTAPLAR
9. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları -
10. ULUSAL ADLİ TIP GÜNLERİ Paneller ve Poster Sunuları...